Hjälper CoQ10 mot inflammation?

Published:

Inflammation är en naturlig biologisk reaktion som bidrar till läkning och skydd. Men kronisk inflammation kan bidra till många sjukdomar och oönskade hälsoeffekter. Detta har fått många människor att leta efter sätt att minska inflammation naturligt, inklusive kosttillskott som CoQ10.

Men vad säger forskningen om huruvida CoQ10 faktiskt hjälper till att lindra inflammation? Låt oss ta en detaljerad titt.

Hjälper CoQ10 mot inflammation?

Vad är CoQ10?

Innan vi undersöker sambandet mellan CoQ10 och inflammation ska vi först gå igenom några grundläggande fakta om vad CoQ10 är:

 • CoQ10 är en antioxidant som bildas naturligt i kroppen.
 • Det koncentreras i cellernas mitokondrier där det bidrar till energiproduktionen.
 • Det skyddar också cellerna från oxidativa skador.
 • Livsmedelskällor inkluderar kött, fisk, nötter, frön och oljor.
 • Nivåerna börjar sjunka runt 40 års ålder.
 • CoQ10-tillskott hjälper till att återställa sjunkande nivåer.

Genom att optimera CoQ10-statusen är avsikten att uppnå fördelar som t.ex:

 • Ökad energi och uthållighet
 • Förbättrad hjärthälsa
 • Neuroprotektion
 • Långsammare åldrande
 • Minskad oxidativ stress

Men kan reglering av inflammation också vara en viktig fördel? Låt oss granska den aktuella forskningen.

Vad orsakar inflammation?

Inflammation är immunsystemets svar på skadliga stimuli som patogener eller skadade celler. Den utlöses genom frisättning av proteiner som kallas cytokiner och som rekryterar immunceller för att avlägsna hotet.

Några vanliga orsaker till inflammation är

 • Bakterie- eller virusinfektioner
 • Kronisk stress
 • Skador och sår
 • Toxiner som luftföroreningar eller rök
 • Dålig kost med mycket bearbetade livsmedel
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Fetma

Inflammation kan bli problematisk när den kvarstår under lång tid eller blir systemisk i hela kroppen. Denna typ av kronisk inflammation är kopplad till flera sjukdomar.

Sjukdomar som förknippas med inflammation

Forskning visar att kronisk inflammation bidrar till många oönskade tillstånd:

 • Hjärtsjukdomar
 • Typ 2-diabetes
 • Metaboliskt syndrom
 • Alzheimers sjukdom
 • Artrit och ledvärk
 • Fet leversjukdom
 • Lupus och autoimmunitet
 • Cancer
 • Depression och ångest
 • Kronisk trötthet
 • Allergier

Att återföra inflammatoriska markörer till ett hälsosamt intervall är viktigt för att förebygga och hantera dessa och andra inflammationsrelaterade sjukdomar.

Hur kan CoQ10 hjälpa mot inflammation?

Studier visar på några viktiga mekanismer genom vilka CoQ10 kan bidra till att reglera inflammation:

Ökar ATP-energiproduktionen

Inflammation ställer höga energikrav på cellerna. Genom att öka den mitokondriella ATP-syntesen kan CoQ10 bidra till att tillgodose det ökade energibehov som annars kan leda till oxidativ stress och inflammation.

Minskar oxidativ stress

CoQ10 är en beprövad antioxidant. Genom att neutralisera fria radikaler och reaktiva syreföreningar (ROS) kan CoQ10 mildra oxidativa skador som initierar och förstärker inflammation.

Minskar proinflammatoriska cytokiner

Forskning visar att CoQ10 kan minska nivåerna av inflammatoriska cytokiner som IL-6, IL-1β och TNF-α. En minskad produktion av dessa proteiner kan minska systemisk inflammation.

Reglerar genuttryck

CoQ10 är involverat i genreglering. Det kan påverka uttrycket av gener som kontrollerar inflammation, vilket potentiellt kan främja en antiinflammatorisk miljö.

Förbättrar mitokondriernas funktion

Skadade och dåligt fungerande mitokondrier kan utlösa inflammation. CoQ10 är en nyckelspelare i mitokondriernas bioenergetik och kan optimera mitokondriernas hälsa och prestanda.

På så sätt kan tillskott av CoQ10 motverka inflammation genom sin antioxidativa, bioenergetiska och genetiska verkan enligt ny forskning.

Vad visar studierna om CoQ10 och inflammation?

Även om det fortfarande är ett aktivt forskningsområde finns det några viktiga studier som visar CoQ10:s antiinflammatoriska potential:

 • CoQ10 minskade de inflammatoriska markörerna CRP, IL-6 och TNF-α hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det ökade också antiinflammatoriska cytokiner som IL-10 [1].
 • CoQ10 minskade inflammationen i hjärnans hippocampus och prefrontala cortex, med lägre IL-6 och TNF-α [2].
 • CoQ10 minskade oxidativ stress och inflammation i njurarna hos diabetiska råttor, med lägre IL-6 och fler antioxidativa enzymer [3].
 • Hos möss som fick en ohälsosam kost sänkte CoQ10 IL-1β, hjälpte till att bevara mitokondriellt DNA och minskade oxidativ stress [4].
 • CoQ10 skyddade endotelceller från glukosinducerad inflammation genom att minska ROS-bildningen och det inflammatoriska genuttrycket [5].
 • Parodontalpatienter som tog CoQ10 hade minskad gingival inflammation, vilket tyder på minskad lokal inflammation [6].

Även om forskningen på människor fortfarande är begränsad, tyder dessa preliminära resultat på att CoQ10:s antiinflammatoriska egenskaper är lovande. Större studier på människor är motiverade.

CoQ10:s antiinflammatoriska effekter efter tillstånd

Förutom direkt forskning om inflammation visar vissa studier att CoQ10 hjälper inflammatoriska aspekter av specifika sjukdomar:

Hjärtsjukdomar

CoQ10 minskar kronisk inflammation som är inblandad i ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar [7].

Diabetes

CoQ10 minskar inflammation och insulinresistens som är kopplat till typ 2-diabetes [8].

Neurodegenerativa sjukdomar

CoQ10 motverkar neuroinflammation som bidrar till kognitiv nedgång och skador på nervcellerna [9].

Autoimmunitet

CoQ10 förbättrar inflammatoriska markörer och symtom vid fibromyalgi, lupus, reumatoid artrit och andra autoimmuna tillstånd [10].

Metabolisk sjukdom

CoQ10 minskar cirkulerande proinflammatoriska cytokiner och oxidativ stress i samband med fetma, fettleversjukdom och metabolt syndrom [11].

Lungsjukdomar

CoQ10 har antiinflammatoriska och antioxidativa effekter i djurmodeller för astma och KOL [12].

Så även om CoQ10 ännu inte slutgiltigt har bevisats hos människor, har det en lovande antiinflammatorisk potential inom ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomar.

Antiinflammatoriska livsstilstips

Även om tillskott av CoQ10 kan vara till hjälp för att minska inflammation krävs också omfattande livsstilsåtgärder:

 • Ät en antiinflammatorisk kost - fyll på med omega-3, antioxidanter, fibrer och vegetabiliska livsmedel samtidigt som du begränsar mängden socker, mättat fett och processad mat.
 • Motionera regelbundet - sikta på 150 minuter per vecka med måttlig aktivitet för att minska inflammationen.
 • Gå ner i vikt om du är överviktig - överflödigt fett, särskilt visceralt fett, driver på kronisk inflammation.
 • Rök inte och undvik miljögifter.
 • Hantera stressnivåerna genom avslappnande aktiviteter som yoga, meditation eller vistelse i naturen.
 • Få tillräckligt med sömn och vila - kronisk sömnbrist aktiverar inflammatoriska processer.
 • Ta riktade antiinflammatoriska kosttillskott som kurkumin, fiskolja, C-vitamin och grönt te-extrakt under medicinsk övervakning.

Ett holistiskt synsätt kombinerar CoQ10 med kost, motion, stresshantering och andra livsstilsfaktorer som påverkar inflammation.

Hjälper CoQ10 mot inflammation? Slutsats

Forskning tyder på att CoQ10 har potential att minska problematisk inflammation baserat på dess antioxidativa och bioenergetiska egenskaper. Studier visar på lägre inflammatoriska markörer i en rad olika sjukdomar när man tar ett CoQ10-tillskott.

Det behövs dock fortfarande större försök på människor för att bättre kunna utvärdera effektiviteten specifikt för inflammation. Prata med din läkare för att se om CoQ10 är lämpligt för dina hälsobehov.

De doser som använts i studier varierar från 100 mg till 600 mg dagligen. Det är också viktigt att följa en antiinflammatorisk diet och livsstilsregim.

CoQ10 är ingen mirakelkur, men kan ge ytterligare antiinflammatorisk effekt utöver mer omfattande livsstilsinterventioner. Men samarbeta med din vårdgivare för att avgöra om det kan vara ett fördelaktigt tillskott för att hantera inflammation.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Översikt över inflammation:

Om sjukdomar kopplade till inflammation:

Om potentiella mekanismer för CoQ10 vid inflammation:

Om forskning kring CoQ10 och inflammation:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare