Kan Q10 rensa tilltäppta artärer?

Published:

Ateroskleros är en sjukdom där plack byggs upp i artärerna och gör dem trängre och hårdare. Detta kan begränsa blodflödet och syretillförseln till hjärtat och andra organ, vilket ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Vissa hävdar att tillskottet CoQ10 kan hjälpa till att rensa tilltäppta artärer, men vad säger forskningen?

Kan Q10 rensa tilltäppta artärer?

Vad är ateroskleros?

Ateroskleros, även kallat arterioskleros, är den medicinska termen för tilltäppta artärer. Det uppstår när fettavlagringar som kallas plack byggs upp på artärernas innerväggar.

Viktiga fakta om ateroskleros:

 • Orsakas av att kolesterol, triglycerider, kalcium och cellrester ansamlas i artärerna.
 • Kan på sikt blockera blodflödet och begränsa syretillförseln.
 • Utvecklas ofta långsamt under årtionden utan symtom förrän i avancerade stadier.
 • Viktiga riskfaktorer är rökning, fetma, högt kolesterolvärde, högt blodtryck, inaktivitet och diabetes.
 • Kan leda till allvarliga hjärt- och kärlproblem som hjärtinfarkt, stroke och perifer artärsjukdom.
 • Behandlingarna omfattar livsstilsförändringar, läkemedel, kirurgi och medicinska ingrepp för att öppna blockerade artärer.

Att upptäcka och behandla åderförkalkning i ett tidigt skede är avgörande för att förebygga komplikationer som hjärtinfarkt. Detta har väckt intresse för naturläkemedel som CoQ10.

Vad är CoQ10?

Coenzym Q10 (CoQ10) är en antioxidant som produceras naturligt av kroppen och som är avgörande för cellernas energiproduktion.

 • Finns i högst koncentrationer i hjärta, lever, njurar och bukspottkörtel
 • Ingår även i livsmedel som kött, fisk, nötter, frön och vissa oljor
 • Används som tillskott för att behandla vissa hjärt- och ämnesomsättningssjukdomar
 • Finns i kapsel-, softgel- och tablettform i doser från 30 mg upp till 200 mg

Viss forskning tyder på att CoQ10 kan bidra till att hämma oxidationen av LDL-kolesterol och främja hjärt- och kärlhälsan. Men kan det påverka ateroskleros?

Mekanismer: Hur kan CoQ10 påverka ateroskleros?

CoQ10 kan sannolikt inte fysiskt rensa bort eller lösa upp befintlig plack i artärerna. Vissa studier tyder dock på att det kan gynna ateroskleros genom potentiella mekanismer som t.ex:

 • Antioxidativa effekter - CoQ10 kan minska oxidativa skador på LDL-kolesterol, vilket gör det mindre sannolikt att det ansamlas i artärväggarna.
 • Antiinflammatoriska effekter - CoQ10 kan hämma inflammatoriska processer som är involverade i utvecklingen av aterosklerotiska lesioner.
 • Förbättrad endotelfunktion - CoQ10 kan bidra till produktionen av kväveoxid för att stödja en sund endotel- och kärlfunktion.
 • Lägre lipidperoxidation - CoQ10 kan skydda lipider från peroxidativa skador, vilket minskar plackens sammansättning.
 • Förbättrad mitokondriell funktion - Bättre mitokondriell effektivitet kan skydda artärerna och bromsa utvecklingen av åderförkalkning.

Så i teorin kan CoQ10 bidra till att bromsa utvecklingen och tillväxten av plack, snarare än att eliminera befintliga avlagringar. Mer kliniska bevis behövs fortfarande.

Bevis för CoQ10 och ateroskleros

Vissa studier ger insikter om CoQ10:s effekter på ateroskleros:

 • En metaanalys från 2021 visade att CoQ10 avsevärt förbättrar endotelfunktionen, som spelar en nyckelroll vid ateroskleros.
 • I en studie på möss med diabetes minskade CoQ10 plackbildningen i artärerna och lipidperoxidationen.
 • CoQ10 observerades sänka oxiderat LDL och öka antioxidantaktiviteten hos hyperlipidemiska patienter.
 • Patienter som tog CoQ10 efter hjärtkirurgi hade mindre oxidativ stress och förbättrad endotelfunktion jämfört med placebo.
 • En studie visade dock att CoQ10 inte hade någon positiv effekt på inflammatoriska markörer hos patienter med kronisk hjärtsvikt.

Sammantaget är bevisen för specifika effekter på ateroskleros begränsade. Det behövs fortfarande mer robusta kliniska studier för att klargöra CoQ10:s effekter.

Kan CoQ10 avlägsna plack från artärerna?

Baserat på tillgänglig forskning är det osannolikt att CoQ10 direkt avlägsnar befintligt plack från tilltäppta artärer. Inga studier stöder tanken att CoQ10 aktivt kan bryta ner eller lösa upp plack i artärerna.

Det finns dock vissa belägg för att CoQ10 kan bidra till endotel- och kärlfunktionen, minska oxidation och inflammation samt bromsa den aterosklerotiska processen. Detta skulle kunna förhindra ytterligare ackumulering av plack.

Men för personer med etablerad ateroskleros räcker det inte med enbart CoQ10-tillskott. Beprövade medicinska insatser är också nödvändiga för att öppna blockerade artärer och återställa blodflödet.

Medicinska behandlingar för att rensa blockerade artärer

Om artärerna har blivit farligt igensatta eller förhårdnade kan det krävas medicinska ingrepp för att återställa blodflödet. Alternativen är bl.a:

 • Angioplastik - En liten ballongkateter används för att öppna artären och vidga den mekaniskt. Kombineras ofta med stentning.
 • Stent - Ett litet rör av trådnät, en så kallad stent, sätts in för att öppna artären och hålla den öppen efter angioplastik.
 • Bypassoperation - transplantation av ett friskt blodkärl från en annan del av kroppen för att leda förbi den blockerade artären.
 • Endarterektomi - kirurgiskt avlägsnande av plack från själva den blockerade artären.
 • Aterektomi - En speciell kateterbaserad enhet används för att raka eller skära bort plack från artärväggen.
 • Trombolysläkemedel - Särskilda läkemedel för att bryta upp eller lösa upp blodproppar som blockerar artärer.

Livsstilsförändringar som kost, motion, rökstopp och stresshantering är också avgörande för att förebygga åderförkalkning och komplikationer efter ingrepp.

Livsstilsförändringar som hjälper till att rensa artärerna

Även om CoQ10 inte ensamt kan rensa tilltäppta artärer, kan vissa livsstilsåtgärder hjälpa till att stabilisera plack och bromsa blockeringshastigheten:

 • Hälsosam kost - Ät en kost rik på frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, magert protein och hälsosamma fetter som olivolja. Undvik överflödigt socker, salt och ohälsosamma fetter.
 • Motion - Ägna dig åt regelbunden konditions- och styrketräning. Även måttlig aktivitet som rask promenad hjälper.
 • Rökavvänjning - Slutaröka helt för att inte skada artärväggarna.
 • Lägre kolesterol - Minska intaget av mättat fett och bibehåll optimala LDL/HDL-nivåer.
 • Kontrollera blodtrycket - Håll blodtrycket under 120/80 mm Hg med hjälp av kost, motion och medicinering.
 • Stresshantering - Använd avslappningstekniker och se till att du sover tillräckligt. Kronisk stress främjar inflammation.
 • Håll en hälsosam vikt - minska överflödigt kroppsfett för att minimera risken för ateroskleros. Minska särskilt bukfetma.

Rådfråga din kardiolog om specifika livsstilsrekommendationer för att optimera din hjärthälsa.

Finns det några risker med att ta CoQ10?

Kosttillskott med coenzym Q10 är allmänt tillgängliga över disk och anses i allmänhet vara säkra när de tas enligt rekommendationerna.

Några potentiella biverkningar kan inkludera:

 • Huvudvärk, yrsel, illamående, aptitlöshet, trötthet och muskelvärk. Vanligtvis lindriga.
 • Sömnlöshet - På grund av energigivande effekter, så ta tidigare på dagen.
 • Interaktioner med blodförtunnande medel - Försiktighet rekommenderas med warfarin.
 • Allergiska hudutslag hos känsliga individer.
 • GI-besvär, särskilt vid intag utan föda.

Det finns få uppgifter om långsiktiga risker med högdostillskott. Informera alltid din läkare om alla kosttillskott du tar.

Vissa personer bör undvika CoQ10 utan medicinskt godkännande, t.ex:

 • Kvinnor som är gravida eller ammar.
 • Barn under 18 år.
 • De som ska opereras snart på grund av blodförtunnande effekter.
 • Personer med diabetes på grund av potentiell påverkan på blodsockret.

Sammantaget anses CoQ10 vara säkert för de flesta människor när det används på lämpligt sätt under läkares överinseende.

Kan Q10 rensa igensatta artärer? Slutsats

Sammanfattningsvis finns det flera viktiga punkter att komma ihåg när det gäller CoQ10 och tilltäppta artärer:

 • CoQ10 kan sannolikt inte på egen hand aktivt rensa bort befintlig plack eller tilltäppta artärer.
 • Vissa bevis tyder på att det kan bidra till att hämma processer som är involverade i plackbildning, såsom oxidation och inflammation.
 • Vid etablerad hjärtsjukdom krävs fortfarande medicinska ingrepp för att öppna farligt blockerade artärer.
 • CoQ10 kan ge antioxidativa fördelar och stödja kärlhälsan, särskilt när riskfaktorer för ateroskleros föreligger.
 • En hälsosam livsstil är avgörande för att förhindra aterosklerosutveckling och framtida kardiovaskulära händelser.
 • Tala med din läkare innan du börjar använda CoQ10, särskilt om du tar andra mediciner eller planerar en operation.
 • CoQ10-tillskott ska aldrig ersätta medicinska behandlingar som ordinerats av din kardiolog.

Även om CoQ10 är lovande för att skydda hjärt-kärlsystemet, finns det för närvarande inget stöd för att använda CoQ10 ensamt för att aktivt motverka eller eliminera tilltäppta artärer som redan finns. Diskutera alltid behandlingsalternativ för ateroskleros med din läkare.

Källor

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare