Kan jag ta CoQ10 tillsammans med fiskolja och D-vitamin?

Published:

Kosttillskott innebär ofta att man tar flera produkter tillsammans för att få ytterligare hälsofördelar. Men är det säkert och effektivt att kombinera coenzym Q10 (CoQ10), fiskolja och D-vitamin? Här undersöker vi de potentiella interaktionerna och fördelarna med att ta dessa populära kosttillskott tillsammans.

Kan jag ta coq10 tillsammans med fiskolja och d-vitamin?

En introduktion till CoQ10, fiskolja och D-vitamin

CoQ10, fiskolja och D-vitamin är kosttillskott som ofta tas för en rad olika potentiella hälsofördelar:

 • CoQ10 - En antioxidant som stödjer energiproduktionen i cellerna. Används för att behandla vissa hjärtsjukdomar och motverka effekterna av statiner.
 • Fiskolja - Tillför de antiinflammatoriska omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Främjar hälsa för hjärta, hjärna, ögon och leder.
 • Vitamin D - Känd som "solskensvitaminet". Avgörande för benhälsa och immunförsvar. Många människor har bristfälliga nivåer.
 • Alla 3 kosttillskott säljs receptfritt i olika former och doser. De är mycket populära på grund av deras säkerhet och påstådda fördelar som stöds av vetenskaplig forskning.

Men kan de tas tillsammans på ett säkert sätt? Och ger de några synergistiska effekter när de kombineras i en kosttillskottskur?

Fördelarna med CoQ10, fiskolja och D-vitamin

Var och en av dessa kosttillskott erbjuder unika hälsofördelar:

Fördelar med CoQ10

 • Ökar energiproduktionen i cellerna genom att underlätta mitokondriell ATP-syntes.
 • Antioxidant som skyddar lipider från oxidativa skador.
 • Behandlar hjärtsvikt genom att förbättra hjärtmuskelns funktion och symtom.
 • Kan förbättra endotelfunktionen för bättre kardiovaskulär hälsa.
 • Förebygger muskelsmärta orsakad av kolesterolmediciner av typen statiner.

Fördelar med fiskolja

 • Antiinflammatoriska effekter genom sänkning av inflammatoriska cytokiner.
 • Sänker triglycerider och kan förbättra kolesterolprofilen.
 • Förtunnar blodet något för att minska risken förblodproppar som orsakar hjärtinfarkt.
 • Bidrar till hjärnans hälsa genom optimal fluiditet i neuronmembranet.
 • Främjar ögonhälsa genom effekter på vaskulära och optiska vävnader.

Fördelar med D-vitamin

 • Bidrar till kalciumabsorption för benmineralisering och bentäthet.
 • Modulerar immunförsvaret genom effekter på T-celler och cytokiner.
 • Nödvändigt för musklernas hälsa och styrka.
 • Stödjer kardiovaskulär hälsa genom blodtrycksreglering.
 • Kan minska risken för vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar, diabetes och depression.

Som framgår ovan kan en kombination av dessa 3 kosttillskott ge breda, synergistiska hälsofördelar genom att optimera energi, inflammation, kardiovaskulär hälsa, immunitet och mycket mer.

Omega-3-fettsyrornas inverkan på den allmänna hälsan

Omega-3-fettsyror som EPA och DHA från fiskolja ger många fördelar för hela kroppen:

 • Hjärta - Lägre risk för hjärtsjukdomar, triglycerider, blodtryck, arytmier.
 • Hjärnan - Stödjer kognition, minne, humörstörningar och neuronhälsa.
 • Ögon - Bibehåller vaskulära och optiska vävnader; minskar risken för torra ögon.
 • Leder - Antiinflammatoriska effekter hjälper till att minska smärta vid artrit.
 • Immunförsvar - Balanserar immunförsvaret och inflammation.
 • Cancer - Blandade bevis för minskad risk/fördröjd utveckling vid vissa cancerformer.
 • Hud - Håller cellmembranen flytande för återfuktning; antiinflammatorisk.

Det är framför allt de antiinflammatoriska effekterna som bidrar till de flesta hälsofördelarna med omega-3. Att få i sig tillräckligt med omega-3 från fiskoljekapslar eller fet fisk bidrar till att minska kronisk inflammation som är kopplad till många sjukdomar.

CoQ10:s roll för hjärtats hälsa

CoQ10 ger kraftfulla kardiovaskulära fördelar:

 • Behandlar hjärtsvikt - Flera studier visar att CoQ10-tillskott på upp till 300 mg dagligen avsevärt förbättrar hjärtfunktionen, symtomen och livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt.
 • Kan sänka blodtrycket - Vissa små studier tyder på att CoQ10 kan sänka blodtrycket, särskilt i kombination med andra kosttillskott som magnesium.
 • Skyddar mot hjärtsjukdomar - dess antioxidativa effekter kan hämma oxidationen av LDL-kolesterol och utvecklingen av ateroskleros.
 • Motverkar biverkningar av statiner - Statiner tömmer CoQ10-nivåerna. Tillskott hjälper till att förebygga muskelsmärta och muskelsvaghet.
 • Hjälper till med återhämtningen efter hjärtoperationer - Förbehandling med CoQ10 verkar minska komplikationsfrekvensen efter bypass, klaffbyte och liknande ingrepp.
 • Gynnar endotelfunktionen - CoQ10 bidrar till produktionen av kväveoxid som behövs för en hälsosam vasodilatation.

Prata med din läkare innan du tar CoQ10 mot hjärtproblem, men forskning visar att det på ett säkert sätt kan hjälpa till att hantera och förebygga vissa kardiovaskulära sjukdomar.

Kan CoQ10, fiskolja och D-vitamin tas tillsammans?

Eftersom CoQ10, fiskolja och D-vitamin är så vanliga och tillgängliga är det många som tar en kombination av dessa i sitt dagliga kosttillskott. Men är detta säkert och effektivt?

Studier har inte visat några allvarliga interaktioner eller negativa effekter av att kombinera dessa tre populära kosttillskott när de tas i standarddoser.

Det finns dock några överväganden att göra:

 • Fiskolja kan förbättra absorptionen av fettlösligt CoQ10, så de formuleras ofta tillsammans. Ta CoQ10 tillsammans med mat/olja för optimal effekt.
 • Ta fiskolja och D-vitamin tillsammans med mat för att undvika magbesvär och öka upptaget.
 • Fördela doseringen över dagen eftersom de alla absorberas bäst med 2-6 timmars mellanrum.
 • Fiskolja har milda blodförtunnande effekter, så kontakta din läkare om du tar högre doser än 3 gram per dag.
 • Kontrollera dina D-vitaminnivåer och justera tillskottet efter testning. Överskrid inte 4 000-5 000 IE per dag.
 • Rådfrågaen läkare om din specifika situation innan du börjar. Sluta ta kosttillskott om biverkningar uppstår.

Det finns inga dokumenterade negativa interaktioner. Individuella toleranser kan dock variera. Samarbeta nära med din läkare för att ta CoQ10, omega-3 och D-vitamin på ett säkert och samordnat sätt.

Forskningsuppdatering: Fördelar med fiskolja och D-vitamin

Pågående forskning fortsätter att avslöja nya fördelar med fiskolja och D-vitamin:

Uppdatering av forskningen om fiskolja

 • Kan minska risken för bröstcancer och förbättra utfallet - en nyligen genomförd metaanalys av 14 studier visade att högre nivåer av omega-3 i blodet var kopplat till minskad risk att utveckla och dö av bröstcancer.
 • Kan möjligen förebygga kolorektal cancer - En granskning från 2021 visade att ett högre intag av fisk och omega-3 är förknippat med en lägre risk att utveckla kolorektal cancer.
 • Gynnar benhälsan - En studie visade att omega-3 EPA kan öka nivåerna av ett hormon som behövs för benbildning, vilket är lovande för behandling av osteoporos.
 • Kan bidra till mental hälsa - Flera studier kopplar otillräckligt intag av omega-3 till ökad risk för depression, ADHD och andra psykiatriska tillstånd.

Uppdatering av forskningen om D-vitamin

 • Minskar risken för autoimmuna sjukdomar som multipel skleros - nya studier bekräftar att tillskott av D-vitamin avsevärt minskar risken för att utveckla vissa autoimmuna sjukdomar.
 • Hjälper till att förebygga diabetes - italienska forskare fann att om prediabetiker fick D-vitamintillskott minskade deras risk att utveckla diabetes med ~30% under 2 år.
 • Kan förbättra humörsjukdomar - En nyligen genomförd klinisk studie visade att högdostillskott av D-vitamin minskade depressiva symtom hos unga vuxna med över 60 % på 3 månader.
 • Ökad muskelstyrka - Flera nya studier visar att korrigering av låga D-vitaminnivåer leder till betydande förbättringar av muskelstyrka och fysisk prestationsförmåga.

Pågående forskning fortsätter att stödja de omfattande fördelarna med tillskott av D-vitamin och omega-3 för långsiktig hälsa.

Vilka kan ha störst nytta av att ta CoQ10, fiskolja och D-vitamin?

Vissa befolkningsgrupper verkar få ännu större fördelar av att ta tillskott med denna kombination:

 • Äldre vuxna - Behovet av CoQ10, vitamin D och omega-3 ökar med åldern. Tillskott hjälper till att tillgodose behoven.
 • Personer med hjärtsjukdom - CoQ10 och omega-3 ger kompletterande stöd för hjärt- och kärlsystemet.
 • Personer som tar statiner - CoQ10 motverkar biverkningar av statiner. Fiskolja förbättrar kolesterolvärdena.
 • Medelålders kvinnor - kombinationen hjälper till att motverka riskerna med hormonella förändringar efter klimakteriet.
 • Personer med inflammatoriska tillstånd - Omega-3 och D-vitamin hjälper till att reglera immunförsvaret.
 • Personer med diabetes - bättre hantering av inflammation, kolesterol, blodtryck och nervhälsa.
 • Patienter som återhämtar sig efter operation - påskyndar läkning och vävnadsreparation i hela kroppen.

Prata med din läkare för att se om du kan ha nytta av något eller några av dessa kosttillskott baserat på din ålder, ditt hälsotillstånd och dina näringsbehov.

Tajma ditt intag: När ska du ta varje tillskott

Genom att tajma ditt intag av CoQ10, fiskolja och D-vitamin kan du maximera upptaget:

 • CoQ10 - Absorberas bäst med mat som innehåller olja eller fett. Ta 100-200 mg dagligen i uppdelade doser, dvs. hälften till frukost och hälften till lunch eller middag.
 • Fiskolja - Ta i samband med dagens största måltid, eller dela upp mellan två måltider för att undvika magbesvär. 1-2 gram dagligen.
 • Vitamin D - Ta helst med en måltid som innehåller hälsosamma fetter. Låt testa blodnivåerna för att fastställa rätt dosering.
 • Låt det gå minst 2-6 timmar mellan intagen av varje tillskott för optimal absorption, eftersom de använder några av samma transportmekanismer.
 • Undvik att ta strax före sänggåendet - CoQ10 kan störa sömnen på grund av dess energigivande effekter.

Korrekt timing av intaget säkerställer att kroppen absorberar varje tillskott fullt ut när det fördelas över dagen med mat.

Kan jag ta coq10 tillsammans med fiskolja och d-vitamin? Slutsats

Sammanfattningsvis är kombinationen av CoQ10, omega-3-fiskolja och D-vitamin säker för de flesta människor när man följer doseringsrekommendationerna. Denna kraftfulla kombination ger antiinflammatoriska effekter i hela kroppen, optimerar energiproduktionen, hjärnans/hjärtats/benens hälsa, hudens fuktighet, immunförsvaret och mycket mer. Synergistiska fördelar är särskilt uttalade hos äldre vuxna, personer med hjärtsjukdom eller diabetes, och personer som tar kolesterol eller antiinflammatoriska läkemedel. Även om en näringsrik fullvärdig kost bör komma i första hand, bör du tala med din vårdgivare för att se om tillskott med denna trio kan hjälpa dig att uppfylla unika näringsbehov och hälsomål. Men som med alla kosttillskott bör du kontrollera näringsnivåerna i blodet, vara uppmärksam på biverkningar och rapportera användningen till din läkare.

Källor

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare