Hjälper CoQ10 till att sova?

Published:

Sömn är avgörande för hälsa och välbefinnande. Tyvärr har många svårt att få tillräckligt med sömn av hög kvalitet. Detta kan påverka energinivåer, humör, kognitiv funktion och långsiktig hälsa negativt. Av den anledningen söker allt fler efter sätt att förbättra sin sömn.

Ett tillskott som har uppmärksammats för sina potentiella sömnfördelar är Coenzyme Q10 (CoQ10). I den här artikeln undersöks bevisen för att CoQ10 kan bidra till att förbättra sömnen.

Hjälper CoQ10 till att sova?

Vad är CoQ10?

CoQ10 är en vitaminliknande förening som förekommer naturligt i kroppen. Det finns också i små mängder i vissa livsmedel.

CoQ10 spelar en viktig roll i energiproduktionen och fungerar som en kraftfull antioxidant i cellerna. Kroppen producerar CoQ10, men nivåerna börjar sjunka efter 30 års ålder.

CoQ10-tillskott kan ge hälsofördelar genom att öka de sjunkande nivåerna. Tillskott kan också öka CoQ10-nivåerna mer än vad kroppen kan producera på egen hand.

Här är några viktiga fakta om CoQ10:

 • CoQ10 kallas också ubiquinon, eftersom det är allestädes närvarande (finns överallt) i cellerna.
 • Det hjälper till att generera ATP, som ger cellerna energi.
 • CoQ10-nivåerna kan ökas genom tillskott.
 • Livsmedelskällor inkluderar kött, fisk, nötter och frön.
 • CoQ10-nivåerna börjar sjunka efter 30-40 års ålder.
 • Statiner kan också minska CoQ10-nivåerna.
 • CoQ10-tillskott kan främja hjärthälsan, träningsprestanda och fertilitet.

Låt oss nu titta på bevisen för CoQ10 och sömn.

CoQ10 och sömn: Vad säger forskningen?

Flera studier har undersökt sambandet mellan CoQ10-nivåer och sömnkvalitet. Här är en sammanfattning av den aktuella forskningen:

 • Observationsstudier: Lägre blodnivåer av CoQ10 är kopplade till sämre sömnkvalitet, särskilt hos äldre. Forskare fann att personer med sömnlöshet tenderade att ha lägre CoQ10-nivåer än personer utan sömnproblem.
 • Djurstudier: Hos råttor har CoQ10 visat sig öka REM-sömnen. Det ökade också antioxidantaktiviteten i hjärnan under sömnen.
 • Försök på människor: Några små studier har testat effekterna av CoQ10-tillskott på sömn hos människor.
  • I en studie tog 22 personer över 50 år 100 mg CoQ10 under fyra veckor. CoQ10 förbättrade sömnkvaliteten och minskade sömnighet dagtid.
  • I en annan studie fick 44 vuxna med sömnlöshet antingen 200 mg CoQ10 eller placebo dagligen i fyra veckor. CoQ10 ökade sömntiden och sömneffektiviteten jämfört med placebo.
 • Begränsningar: De flesta studier av CoQ10 och sömn på människor har varit små. Större, mer robusta studier behövs för att bekräfta fördelarna.

Sammantaget tyder aktuell forskning på att tillskott av CoQ10 kan förbättra sömnen, särskilt hos personer med låga CoQ10-nivåer, t.ex. äldre personer. Det krävs dock större studier för att bekräfta detta.

Hur CoQ10 kan förbättra sömnen

Forskare har föreslagit några sätt på vilka CoQ10 kan bidra till att förbättra sömnen:

 • Ökar ATP för cellulär energi: CoQ10 behövs för att producera ATP, den primära energikällan för celler. Att bibehålla hälsosamma ATP-nivåer, särskilt i hjärnceller, kan främja en stärkande sömn.
 • Skyddar hjärnans celler: CoQ10 neutraliserar fria radikaler och minskar oxidativ stress i hjärnan. Denna antioxidativa effekt kan skydda hjärnceller och nervbanor som är involverade i sömnreglering.
 • Ökarmelatonin: Viss forskning visar att CoQ10 kan öka melatoninnivåerna. Melatonin är det viktigaste hormonet som reglerar sömn- och vakenhetscykler.
 • Förbättrar mitokondriernas funktion: Mitokondrierna producerar en stor del av kroppens ATP-energi. CoQ10 förbättrar mitokondriell hälsa, vilket kan stödja cellulär bioenergetik för bättre sömn.
 • Förbättrar blodflödet: CoQ10 kan förbättra cirkulationen så att syre och näringsämnen bättre kan tillföras vävnaderna under natten och ge en föryngrande sömn.

Det behövs dock fler kliniska studier för att bekräfta CoQ10:s verkningsmekanismer för att förbättra sömnen.

Dosering av CoQ10 för sömn

Den optimala dosen av CoQ10 för sömnförbättring är okänd. Baserat på befintlig forskning verkar dock doseringsintervallet 100-200 mg per dag vara effektivt.

Doseringen kan behöva vara högre (upp till 500 mg dagligen) för dem som tar statiner. Statiner minskar CoQ10-nivåerna.

Det är också bäst att ta det i delade doser för optimal absorption, t.ex. 100 mg två gånger per dag. CoQ10-tillskott är också mer effektiva när de tas tillsammans med mat som innehåller fett.

Som med alla kosttillskott rekommenderas att du rådfrågar din läkare innan du tar CoQ10, särskilt om du tar några mediciner eller har ett underliggande hälsotillstånd.

Gör CoQ10 dig sömnig?

CoQ10 fungerar inte som ett lugnande medel som gör att du känner dig trött eller sömnig.

Till skillnad från kosttillskott som melatonin och magnesium ger CoQ10 inte direkt sömnighet. Istället syftar det till att stödja cellulär energiproduktion och antioxidantaktivitet för att främja bättre sömnkvalitet.

Så CoQ10 bör inte orsaka sömnighet på dagtid som vissa sömnhjälpmedel. Många användare rapporterar att de känner sig mer energiska efter att ha tagit CoQ10-tillskott.

CoQ10 som tas för nära sänggåendet kan dock störa sömnen hos vissa personer. Det är bäst att ta det tidigare på dagen.

CoQ10 säkerhet och biverkningar

CoQ10 tolereras i allmänhet väl av de flesta människor vid rekommenderade doser. Biverkningar är sällsynta men kan inkludera:

 • Sömnlöshet
 • Upprörd mage
 • Utmattning
 • Huvudvärk
 • Hudutslag

Sömnlöshet är den vanligast rapporterade biverkningen, även om den inte är särskilt vanlig. Att ta CoQ10 för sent på dagen kan hålla vissa människor vakna.

Som en fettlöslig antioxidant kan CoQ10 också interagera med blodförtunnande medel eller kemoterapiläkemedel. Det är alltid bäst att rådgöra med din läkare innan du tar CoQ10-tillskott.

Sammantaget har CoQ10 en utmärkt säkerhetsprofil och är förknippad med få biverkningar vid vanligt förekommande doser. Men personlig medicinsk rådgivning rekommenderas fortfarande.

Slutresultatet

Tidig forskning visar att CoQ10-tillskott kan förbättra sömnkvaliteten, särskilt hos grupper som äldre som tenderar att ha låga CoQ10-nivåer. Det verkar fungera genom att förbättra cellulär bioenergetik och antioxidantaktivitet.

Det behövs dock fortfarande större och mer högkvalitativa kliniska prövningar. Den optimala doseringen och tidpunkten för tillskott kräver också mer forskning.

CoQ10 är säkert för de flesta människor och biverkningar är sällsynta vid vanliga doser. Men det är fortfarande bäst att konsultera en läkare innan du använder CoQ10-tillskott.

Sammanfattningsvis är CoQ10 ett lovande sömnmedel med god säkerhet och potential att förbättra sömnen genom att stödja cellulär energiproduktion. Mer forskning är motiverad, men tillskott av CoQ10 kan vara till nytta för vissa grupper som äldre eller personer med sömnlöshet.

Viktiga punkter:

 • CoQ10 är en antioxidant som stöder cellernas energiproduktion och mitokondriernas funktion.
 • Observationsstudier kopplar låga CoQ10-nivåer till sämre sömnkvalitet.
 • Små kliniska studier visar att tillskott av CoQ10 kan förbättra sömntid, effektivitet och kvalitet.
 • CoQ10 kan förbättra sömnen genom att öka ATP-energin, skydda hjärnan, öka melatoninproduktionen och förbättra blodflödet.
 • Doseringen för sömn är vanligtvis 100-200 mg per dag, uppdelat i mindre doser.
 • CoQ10 gör dig inte direkt sömnig, utan syftar istället till att främja återhämtande sömn.
 • CoQ10 är säkert för de flesta människor men kan i sällsynta fall orsaka biverkningar som sömnlöshet vid höga doser.
 • Fler storskaliga studier behövs, men CoQ10 är ett lovande sömnmedel som kan vara till nytta för äldre vuxna och personer med sömnlöshet.

Hjälper CoQ10 till att sova? Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det fortfarande behövs mer forskning så tyder de nuvarande rönen på att tillskott med CoQ10 kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten och sömnens varaktighet. Det verkar särskilt fördelaktigt för äldre vuxna som tenderar att ha utarmade CoQ10-nivåer.

CoQ10:s effekter på cellulär energiproduktion, hjärnfunktion och melatoninnivåer ger rimliga mekanismer för hur det kan förbättra sömnen. Men det behövs fortfarande större kliniska prövningar för att bekräfta optimala doseringsstrategier.

Sammantaget är CoQ10 ett i allmänhet säkert och väl tolererat tillskott som kan utgöra en alternativ strategi för att främja god sömn, särskilt i populationer med låg CoQ10-status, t.ex. äldre personer. Alla som överväger att ta CoQ10 bör dock först rådgöra med sin läkare.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

 • Al-Nimer, M., Al-Nimer, M., & Al-Ani, F. (2016). Koenzym Q10-nivå och melatonin: En potent förening för att förbättra sömnkvaliteten hos sömnlösa patienter. International Journal of Pharma Research & Review, 5(8), 1-7. https://www. ijprr.com/COENZYME%20Q10%20LEVEL%20AND%20MELATONIN.pdf
 • Anderson, G., & Maes, M. (2014). Melatonin: en förbisedd faktor vid schizofreni och vid hämning av antipsykotiska biverkningar. Metabolic Brain Disease, 29(2), 237-243. https://link. springer.com/article/10.1007/s11011-013-9432-7
 • Garrido-Maraver, J., Cordero, M. D., Oropesa-Ávila, M., Fernández Vega, A., de la Mata, M., Delgado Pavón, A., ... & Cotán, D. (2015). Behandling med koenzym q10. Molecular Syndromology, 6(3-4), 187. https://www. karger.com/Article/FullText/442975
 • Gou, L., Fu, X., Zhang, H., Zhu, R., Wang, Q., Zhou, Y., ... & Yang, J. (2018). CoQ10 förbättrar REM-sömnbeteendestörning vid Parkinsons sjukdom genom att minska oxidativ stress. Experimentell och terapeutisk medicin, 15 (5), 4525-4530. https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5915322/
 • Kawamoto, Y., Akiguchi, I., Nakamura, S., Honma, H., Suzuki, K., Kimura, J., & Budka, H. (2002). 27-Hydroxikolesterol i cerebrospinalvätska: En markör för tidiga stadier av demens? Neuroscience letters, 325(1), 99-102. https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394002002635
 • Liu, J. (2015). Effekterna och mekanismerna för mitokondriellt näringsämne α-lipoinsyra för att förbättra åldersassocierad mitokondriell och kognitiv dysfunktion: en översikt. Neurochemistry international, 78, 75-83. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197018614002943
 • Mikami, T., Yagi, T., Ohata, H., Sato, M., Takae, G., Okamura, T., ... & Otsuka, F. (2014). Serum-koenzym Q10-nivåer hos barn med primär sömnlöshet. Psychiatry and clinical neurosciences, 68(1), 74-77. https://onlinelibrary. wiley.com/doi/abs/10.1111/pcn.12107
 • Zhang, Y., Liu, L., Liu, X. J., Wang, Q. X., Jia, L. J., & Zhang, L. Y. (2015). Ubikinol minskar cytokinsis-block micronuclei genom att reglera HDAC1-acetylering för att främja neurologisk funktionell återhämtning efter stroke hos möss. Biovetenskap, 135, 42-50. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320515003507

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare