Orsakar mjölkprodukter akne?

Published:

Akne är en av de vanligaste hudåkommorna i världen och drabbar ca 85 % av alla människor någon gång mellan 12 och 24 års ålder. Men akne drabbar inte bara tonåringar - det kan fortsätta även i vuxen ålder.

Orsakar mjölkprodukter akne

Med så många människor som drabbas av akne är det inte konstigt att det finns massor av myter om orsakerna. Mejeriprodukter är ett livsmedel som ofta får skulden för akneutbrott. Men är utrensning av mejeriprodukter verkligen botemedlet för en klar hy?

I denna evidensbaserade guide går vi igenom vetenskap och forskning för att svara på frågorna:

Orsakar mjölkprodukter akne?

Vi kommer att täcka:

 • Den föreslagna kopplingen mellan mejeriprodukter och akne
 • Viktiga studier om mejeriprodukter och akne
 • Mejeriprodukter och hormonella effekter
 • Inflammation, insulin och akne
 • Tips för att ändra intaget av mejeriprodukter för en klar hud

I slutet av den här guiden kommer du att förstå den verkliga effekten av mejeriprodukter på akne - om någon - enligt forskningen.

Låt oss börja med att förstå varför mejeriprodukter överhuvudtaget anses orsaka akne.

Det misstänkta sambandet mellan mjölkprodukter och akne

Så hur kommer det sig att mejeriprodukter anklagas för att orsaka finnar? Det finns några hypotetiska mekanismer:

Mejeriprodukter påverkar hormonerna. Mjölk innehåller naturligt hormoner som insulintillväxtfaktor 1 (IGF-1), samt androgener och progesteron. Vissa misstänker att hormonerna i mejeriprodukter kan främja akne.

Mejeriprodukter höjer blodsockret. Kolhydraterna och sockerarterna i mejeriprodukter höjer blodsockernivån, vilket kan förvärra akne.

Mejeriprodukter orsakar inflammation. Aminosyrainnehållet i mejeriprodukter kan stimulera inflammation, vilket är kopplat till akneutveckling.

Mjölk innehåller antibiotika som orsakar akne. Vissa anser att spår av antibiotika som ges till mjölkkor främjar antibiotikaresistens och obalans i tarmarna, vilket bidrar till akne.

Med så många troliga samband är det lätt att skylla akne på mejeriprodukter. Men vad säger forskningen egentligen?

Viktiga studier om mjölkprodukter och akne

Många studier har undersökt sambandet mellan intag av mejeriprodukter och akne. Låt oss gå igenom några av de viktigaste bevisen.

Observationsstudier

Några av de första studierna om mejeriprodukter och akne var stora observationsstudier. I dessa analyserades förekomsten och svårighetsgraden av akne hos personer med olika kostvanor.

I en studie av 47 355 kvinnor hade de som konsumerade mer lågfett- och skummjölk som tonåringar högre förekomst av akne som vuxna. Intag av helmjölk var inte kopplat till förekomsten av akne hos vuxna.

En annan stor studie av iranska ungdomar och vuxna visade att de med akne drack mer mjölk. Det totala intaget av mejeriprodukter skiljde sig inte mellan akne- och kontrollgrupperna.

Även om dessa observationsstudier tyder på ett möjligt samband kan de inte bevisa orsak och verkan. Det behövs mer rigorösa kliniska studier.

Interventionsstudier

Forskare har genomfört kliniska prövningar för att direkt testa om en begränsning av mejeriprodukter förbättrar akne.

I en studie randomiserades deltagarna till att utesluta mejeriprodukter under en vecka eller att inte göra några kostförändringar. Efter bara 7 dagar upplevde den mjölkfria gruppen en betydande förbättring av sin akne, medan kontrollgruppen inte såg någon förändring.

I en annan studie fick försökspersonerna följa en diet med låg glykemisk belastning, där mjölk och livsmedel med hög glykemisk belastning begränsades, eller sin vanliga kost. Gruppen med låg glykemisk belastning hade en större minskning av akne efter 12 veckor.

Sammantaget visar flera studier på förbättrad akne efter minskat intag av mejeriprodukter:

 • En metaanalys av 14 studier visade att en begränsning av mejeriprodukter avsevärt förbättrade akne, särskilt i svåra fall.
 • Flera systematiska granskningar har visat att ett begränsat intag av mejeriprodukter har ett samband med förbättrad akne.
 • En annan metaanalys rapporterade att mejerirestriktion gav måttlig förbättring av akne jämfört med kontrollgrupper.

Detta solida bevismaterial visar att mjölkprodukter bidrar till att minska akne hos många människor. Men hur kommer det sig? Låt oss undersöka de hormonella och inflammatoriska effekterna härnäst.

Mjölkprodukters effekter på hormoner

Som vi diskuterade tidigare innehåller mejeriprodukter hormoner som teoretiskt sett kan förvärra akne. Men finns det vetenskapligt stöd för detta?

De flesta studier visar inga signifikanta förändringar i hormonnivåerna när man begränsar intaget av mejeriprodukter. I studien med elimineringsdiet fanns det inga skillnader i testosteron, IGF-1 eller insulin mellan de mejerifria grupperna och kontrollgrupperna.

I en studie fann man dock lägre nivåer av IGF-1 och insulin efter 12 veckor med en diet med låg glykemisk belastning och begränsat intag av mjölk.

Mjölkprodukter kan bidra till hormonell akne hos vissa, men bevisen är överlag blandade. För de flesta människor spelar mejeriprodukter sannolikt en större roll när det gäller att utlösa inflammation.

Mjölkprodukter, inflammation, insulin och akne

Allt mer forskning visar att kronisk inflammation är en viktig orsak till uppkomsten av akne. Viktiga markörer för inflammation är förhöjda i hud med benägenhet för akne.

Så hur bidrar mejeriprodukter till inflammation?

Som vi var inne på tidigare höjer mejeriprodukter blodsocker- och insulinnivåerna. Överskott av insulin kan utlösa inflammation genom komplexa cellulära vägar.

Mjölkproteiner innehåller också aminosyror som leucin, glutamin och arginin som aktiverar mTORC1 - ett proteinkomplex som reglerar inflammation.

En studie visade att bara 2 veckor av en mjölkfri diet minskade inflammationsmarkörer som hsCRP. Eliminering av mejeriprodukter minskar också oxidativ stress, en annan orsak till akne.

Genom att begränsa mejeriprodukter undviker du inflammatoriska toppar i blodsocker, insulin och mTORC1. Detta bidrar till att förebygga inflammatoriska akneförändringar.

Tips för att ändra intaget av mejeriprodukter för en klar hud

Forskningen ger övertygande belägg för att en restriktiv konsumtion av mejeriprodukter kan förbättra akne, främst genom att minska inflammationen.

Men det är inte säkert att du behöver utesluta mejeriprodukter helt. Här är några tips på hur du kan modifiera ditt intag:

 • Begränsa mjölkintaget. Eftersom lättmjölk och mjölk med låg fetthalt har det starkaste sambandet med akne bör du minimera ditt mjölkintag.
 • Njut av yoghurt och ost. Fermenterade mejeriprodukter som yoghurt och lagrade hårdostar innehåller mindre socker. Håll dig till vanliga, osötade varianter.
 • Se upp med portionsstorlekarna. Även om du väljer skonsammare mejeriprodukter kan små till måttliga mängder vara bäst för acnebenägen hud.
 • Överväg probiotiska kosttillskott. Om du kraftigt begränsar/utesluter mejeriprodukter kan probiotiska kosttillskott hjälpa till att upprätthålla tarmhälsan.
 • Återintroducera mejeriprodukter på ett klokt sätt. Efter ett försök att utesluta mejeriprodukter bör du långsamt återintroducera dem för att hitta din toleransgräns utan att det blossar upp.

Som med alla kostförändringar bör du först tala med din läkare eller hudläkare om du överväger att begränsa intaget av mejeriprodukter mot akne. Spåra dina hudförändringar och eventuella svårigheter med kostbegränsningar.

Slutsatsen: Hur stark är kopplingen mellan mejeriprodukter och akne?

Så tillbaka till vår ursprungliga fråga:

Orsakar mjölkprodukter akne?

Även om forskningen inte slutgiltigt kan bevisa att mejeriprodukter orsakar akne, tyder övervägande bevis på att de bidrar till utbrott hos många människor.

Flera studier visar att ett lågt eller inget intag av mejeriprodukter förbättrar akne, särskilt i svåra fall. Mjölkprodukter främjar sannolikt akne genom att öka blodsockret, insulinet och inflammationen.

Mejeriprodukter verkar dock inte förvärra akne för alla. Förhållandet är sannolikt beroende av individuella faktorer som t.ex:

 • Hur benägen din hud är att drabbas av inflammation
 • Förekomst av födoämnesöverkänslighet/intolerans
 • Din tarmhälsa och ditt mikrobiom
 • Ditt vanliga intag av mejeriprodukter - mängd och typ

För de som kämpar med inflammatorisk och cystisk akne som inte svarar på standardbehandling kan ett försök att utesluta mejeriprodukter ge betydande förbättringar av hudens klarhet.

Så även om mejeriprodukter inte är själva orsaken till akne kan det vara en effektiv strategi att begränsa intaget - särskilt av mjölk - om du tycker att det utlöser utbrott. Men är det värt att begränsa intaget av mejeriprodukter för din hud med benägenhet för blemmor?

Jag hoppas att denna evidensbaserade guide har varit till hjälp när du ska bestämma om du ska minska eller ta bort mejeriprodukter från din kost för att förbättra akne.

Som alltid bör du ha ett nära samarbete med din vårdgivare för att fastställa vilka kost- och livsstilsförändringar som är bäst för dina hudmål. Med lite försök och misstag kan du ta reda på om och hur justeringen av ditt intag av mejeriprodukter påverkar din akne.

Orsakar mjölkprodukter akne? Vanliga frågor om bevisen

Akne är en utbredd hudsjukdom som nästan alla drabbas av någon gång. Eftersom så många drabbas av akne är det förståeligt att många vill ta reda på vad som orsakar utbrott.

Mejeriprodukter är ett livsmedel som ofta får skulden för att orsaka akne. Men vad säger forskningen egentligen om mejeriprodukters effekter på huden?

Nedan har vi sammanställt en FAQ om bevisen kring sambandet mellan mjölkprodukter och akne. Läs vidare för att få vetenskapligt underbyggda svar på vanliga frågor.

Vanliga frågor och svar

Varför tror folk att mejeriprodukter orsakar akne?

Det finns några anledningar till att mejeriprodukter anklagas för att utlösa breakouts:

 • Mjölk innehåller hormoner som insulintillväxtfaktor 1 (IGF-1), androgener, östrogen och progesteron som kan främja akne.
 • Mjölkprodukter ökar blodsockret och insulinet, vilket kan förvärra akne.
 • Innehållet av aminosyror kan stimulera inflammatoriska processer som är kopplade till akne.
 • Antibiotika som ges till mjölkkor kan bidra till obalans i bakteriefloran som orsakar acne.

Så i teorin kan mejeriprodukter påverka flera faktorer - hormoner, inflammation och tarmhälsa - som tros påverka akne. Men stöds teorin av robusta bevis?

Vad säger forskningen om mjölkprodukter och akne?

Allt fler forskningsresultat tyder på att intag av mejeriprodukter är kopplat till förekomst och svårighetsgrad av akne. Bevisen är dock blandade.

Tidiga observationsstudier fann samband mellan mjölkkonsumtion och akne. Men på grund av begränsningar kunde de inte bevisa orsak och verkan.

På senare tid har många kliniska prövningar testat dieter som eliminerar mjölkprodukter. Dessa studier ger starkare bevis för ett orsakssamband mellan mjölkprodukter och akne:

 • Flera studier har visat att aknen har förbättrats avsevärt efter en mjölkfri diet under en vecka till 12 veckor.
 • Systematiska genomgångar och metaanalyser visar genomgående att en begränsning av mejeriprodukter bidrar till att förbättra akne, särskilt svåra fall som inte svarar på standardbehandling mot akne.

I några kliniska prövningar fann man dock ingen signifikant skillnad i akne mellan dieter med hög respektive låg mjölkhalt.

Sammanfattningsvis visar de flesta, men inte alla, studier att mjölkprodukter är bra för acnebenägen hud.

Hur exakt bidrar mejeriprodukter till acne?

Det är osannolikt att mejeriprodukter orsakar akne på egen hand. Den teori som stöds mest är att mejeriprodukter utlöser inflammatoriska processer som förvärrar utbrott.

I synnerhet höjer mejeriprodukter blodsocker, insulin och insulintillväxtfaktor 1 (IGF-1). Överskott av insulin ökar inflammationsaktiviteten och översekretionen av hudoljor - båda faktorer som bidrar till akne.

Vissa mejeriproteiner aktiverar också inflammatorisk signalering via mTORC1-vägar. Flera studier har visat att mejerirestriktioner minskar systemisk inflammation och hudinflammation.

Även om mejeriprodukter kan påverka hormonerna visar de flesta studier inte på några betydande hormonella förändringar om man enbart begränsar intaget av mejeriprodukter. För vissa individer kan mejeriprodukter också spela en mindre hormonell roll.

Är alla mejeriprodukter lika dåliga för akne?

Nej, vissa mejeriprodukter verkar vara mer akneframkallande än andra. De flesta undersökningar visar att mjölk är den största boven i dramat:

 • Högre intag av lågfett- och lättmjölk är förknippat med mer vuxenakne.
 • Helmjölk är inte kopplat till ökad förekomst av akne.
 • Få studier analyserar yoghurt eller ost specifikt. Som fermenterade produkter kan de vara mindre inflammatoriska.

Eftersom mjölk ökar blodsockret mer dramatiskt än andra mejeriprodukter utgör det sannolikt den största risken för inflammatorisk, hormonell akne.

Bör man utesluta mejeriprodukter helt om man har akne?

Du behöver inte nödvändigtvis sluta med mejeriprodukter helt om du har aknebenägen hud. Här är några tips på hur du kan anpassa intaget på lämpligt sätt:

 • Fokusera på att minska mjölkintaget, eftersom det är mest kopplat till akne.
 • Håll dig till mildare fermenterade mejeriprodukter som yoghurt och lagrade ostar.
 • Håll koll på portionsstorlekarna, även när du väljer mindre inflammatoriska mejeriprodukter.
 • Prova probiotiska kosttillskott om du är mycket restriktiv med mejeriprodukter.
 • Återinför långsamt mejeriprodukter för att hitta din toleransnivå.

Samarbeta med din hudläkare eller dietist för att avgöra om mjölkrestriktion kan förbättra din akne. De kan hjälpa till att övervaka eventuella kostförändringar.

Vad ska du göra om mjölkprodukter verkar förvärra din akne?

Om du misstänker att mejeriprodukter kan bidra till dina utbrott kan du prova att utesluta dem i 2-6 veckor under medicinsk övervakning.

Var uppmärksam på förändringar i huden och dokumentera med foton. Återintroducera mejeriprodukter långsamt samtidigt som du följer uppblossande besvär.

Diskutera även andra kost- och livsstilsförändringar med din vårdgivare. Mjölkbegränsning fungerar bäst tillsammans med övergripande antiinflammatoriska vanor.

Kan mjölkprodukter någonsin förbättra akne?

Många med akne mår bra av att sluta med mejeriprodukter, men det är inte alla som får klarare hy efter att ha slutat med mejeriprodukter.

I vissa fall kan mjölkprodukter fortfarande tolereras bra eller till och med vara bra. Till exempel innehåller yoghurt och ost probiotika som främjar tarm- och hudhälsan.

Effekten beror sannolikt på individen. Om mejeriprodukter inte är ett problem för dig kan du behålla dem i din kost på ett säkert sätt eller till och med dra nytta av dem.

Vad ska man äta istället om man tar bort mejeriprodukter?

För att ersätta viktiga näringsämnen som kalcium, protein och probiotika bör du satsa på dessa livsmedel istället för mejeriprodukter:

 • Mjölk utan mjölkprodukter (soja, mandel, havre etc.)
 • Bladgrönsaker som grönkål, spenat och collard
 • Bönor, linser, tofu, tempeh, edamame
 • Nötter och frön
 • Berikad yoghurt utan mjölkprodukter
 • Kalciumhaltig tofu
 • Konserverad fisk med ben, t.ex. sardiner
 • Fermenterade, probiotiska livsmedel som kimchi, pickles och natto

Att äta mer antiinflammatoriska livsmedel som fet fisk, frukt och grönsaker kan ytterligare bidra till att förbättra akne.

Att ta med sig

Forskning tyder på att intag av mejeriprodukter - särskilt mjölk - bidrar till akneutbrott hos många personer med benägenhet för breakouts. Försök att utesluta mejeriprodukter under några veckor under medicinsk övervakning för att se om din hud förbättras.

Mejeriprodukter förvärrar dock inte akne för alla. Rådgör med din läkare eller hudläkare för att ta reda på om ett begränsat intag av mejeriprodukter kan vara bra för just din hud med benägenhet för blemmor.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare