Näsblödningar på natten

Last updated:

Published:

Näsblod på natten kan vara en skrämmande och obekväm företeelse som ofta gör att man oroar sig för sin allmänna hälsa. Näsblod nattetid kan orsakas av olika faktorer, inklusive miljöförhållanden, medicinska problem och livsstilsvanor. I detta omfattande blogginlägg kommer vi att fördjupa oss i de olika orsakerna till nattlig epistaxis och diskutera effektiva sätt att förebygga dem.

När du läser vidare kommer du att få insikter om olika typer av näsblod - främre och bakre - samt hur vissa mediciner kan påverka kroppens koagulationsförmåga. Dessutom kommer vi att ge praktiska råd för hur du kan behandla näsblod nattetid i ditt eget hem.

Slutligen är förebyggande åtgärder avgörande när det gäller att hantera näsblod på natten. Vi kommer att undersöka fördelarna med att använda luftfuktare och nässpray med koksaltlösning samtidigt som vi ger vägledning om när det är nödvändigt att konsultera vårdpersonal vid ihållande eller allvarliga fall. Genom att förstå dessa viktiga aspekter kring nattlig epistaxis kan du vidta proaktiva åtgärder för att upprätthålla en optimal näshälsa.

näsblod-i-natten

Orsaker till näsblod nattetid

Torr inomhusluft, allergener och bihåleinflammationer är vanliga orsaker till näsblod nattetid.

Torr inomhusluft irriterar näsgångarna och gör dem mer känsliga för blödningar.

Bekämpa detta problem genom att använda en luftfuktare eller placera en skål med vatten nära sängen för att bibehålla fuktnivåerna.

Allergener utlöser inflammation i näshålan, vilket leder till frekvent näsblod.

Identifiera och avlägsna potentiella allergenkällor i din boendemiljö för att minska antalet fall av nattlig epistaxis.

Bihåleinflammationer orsakar svullnad som sätter press på ömtåliga blodkärl i näshålan, vilket kan leda till bristningar och näsblod.

Behandla den underliggande bihåleinflammationen med lämpliga läkemedel eller huskurer för att lindra problemet.

Andra bidragande faktorer är näsplockning, torrhet i näsborrarna, förkylningar och luftvägsinfektioner samt blodförtunnande läkemedel.

 • Plocka näsan: Skadar känsliga blodkärl i näsgångarna och orsakar blödningar.
 • Torrhet i näsborrarna: Om du använder en nässpray med koksaltlösning före sänggåendet kan du hålla näsgångarna fuktiga och förebygga näsblod.
 • Förkylningar och luftvägsinfektioner: Om man snyter sig kraftigt kan blodkärlen brista, vilket kan leda till epistaxis nattetid.
 • Blodförtunnande medel: Läkemedel som aspirin, warfarin eller andra antikoagulantia kan öka risken för nattliga näsblod på grund av deras inverkan på koagulationsförmågan.

Typer av näsblod

Näsblod, eller epistaxis, kan delas in i två typer - främre och bakre, var och en med sina egna orsaker och symtom.

Anterior näsblod

Anteriort näsblod är vanligare och kommer från den främre delen av näshålan och utlöses ofta av torr luft, petande i näsan eller kraftig näsblåsning.

 • Torr luft kan orsaka torrhet i näsgångarna, vilket kan leda till irritation och blödningar.
 • Frekvent eller aggressivt petande i näsan kan skada blodkärlen i näsborrarna och orsaka blödningar.
 • Om du snyter dig kraftigt kan känsliga blodkärl brista, vilket kan leda till blödning.

Bakre näsblod

Bakre näsblod är mindre vanligt men tenderar att vara allvarligare och kommer från den bakre delen av näshålan nära halsen och kräver ofta medicinsk behandling.

 • Högt blodtryck kan försvaga strukturen i näsans kärl, vilket gör dem mer benägna att brista och blöda.
 • Olyckor med ansiktsskador kan skada den bakre delen av näshålan och leda till näsblod.

Behandlingen av näsblod varierar beroende på hur allvarligt det är, och främre blödningar är i allmänhet lättare att hantera hemma med enkla första hjälpen-tekniker som att nypa ihop näsborrarna i några minuter samtidigt som man lutar sig något framåt. Bakre epistaxis kräver ofta läkarvård på grund av dess potentiella komplikationer och svårigheten att stoppa blödningen själv.

Det är viktigt att ta itu med eventuella bakomliggande orsaker som allergier eller torr hud och vidta förebyggande åtgärder som att hålla en hög luftfuktighet inomhus(helst runt 30%) och använda nässpray med koksaltlösning regelbundet. Dessutom kan du minska risken för näsblod avsevärt genom att undvika utlösande faktorer som kraftigt näsblåsande eller petande i näsan.

Läkemedel som kan orsaka näsblod nattetid

Läkemedel som aspirin, warfarin och vissa homeopatiska läkemedel eller kosttillskott kan försämra koagulationsförmågan, vilket ökar risken för näsblod nattetid.

Blodförtunnande medel och näsblod

Läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera kan orsaka förlängda blödningstider och ökad förekomst av näsblod under sömnen.

Homeopatiska läkemedel och blödningstid

Vissa homeopatiska läkemedel, som Ginkgo biloba, E-vitamin och Feverfew, har visat sig påverka blödningstiden och kan bidra till näsblod nattetid.

Hantering av läkemedelsrelaterad näsblod

För att hantera läkemedelsrelaterat näsblod bör du tala med din vårdgivare om att justera dosen eller byta läkemedel, hålla reda på när näsblodet uppstår i förhållande till medicineringen och upprätthålla god näshygien med saltlösningsspray eller luftfuktare.

Det är viktigt att ha ett nära samarbete med din vårdgivare för att hitta effektiva lösningar och samtidigt minimera obehaget under dessa episoder.

Behandla näsblod nattetid hemma

Stoppa blodflödet och förebygg obehag med dessa enkla steg för effektiv hantering av främre nattlig epistaxis.

 1. Höj huvudet: Sitt rakt och luta dig något framåt för att förhindra att blodet rinner ner i halsen.
 2. Nyp ihop näsborrarna: Tryck på båda sidor av den mjuka delen av näsan strax under benbryggan i ca 10 minuter så att koaguleringen hinner sätta igång.
 3. Andas genom munnen: Andas genom munnen samtidigt som du kniper ihop näsborrarna för att bibehålla tillräckliga syrenivåer i kroppen.
 4. Kalla omslag: Lägg en kall kompress inlindad i en trasa eller handduk över näsryggen för att dra ihop blodkärlen och minska blödningen.

När ska man söka professionell hjälp?

Rådgör med läkare om du upplever frekventa episoder eller tecken på anemi efter en näsblodsepisod.

 • Frekventa episoder: Om du blöder näsblod flera gånger per natt under en kort period kan en läkare identifiera eventuella bakomliggande orsaker och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ.
 • Tecken på anemi: Uppsök läkare om du märker symtom som trötthet, yrsel eller blekhet efter en näsblodsepisod för att utesluta anemi på grund av blodförlust.

Hälso- och sjukvårdsexperter kan föreslå receptfria lösningar som saltlösning i nässpray eller avsvällande medel för att lindra nästäppa och minska risken för nattligt näsblod.

Kom ihåg att det ofta är möjligt att behandla nattligt näsblod hemma med rätt vård och kunskap.

Förebyggande av näsblod nattetid

Håll näsborrarna fuktiga för att förhindra näsblod nattetid - sikta på en luftfuktighet på 30 % i bostaden.

Använda en luftfuktare i sovrummet på natten

En luftfuktare tillför fukt till luften och förhindrar torrhet och irritation som kan orsaka blödningar.

 • Gör ett klokt val: Tänk på rummets storlek, ljudnivå och hur lätt den är att rengöra när du väljer luftfuktare.
 • Håll det rent: Följ tillverkarens anvisningar för att undvika mögeltillväxt och minskad effektivitet.

Regelbunden användning av saltlösning i nässpray för optimal fukt i näsborrarna

Nässpray med saltlösning efterliknar naturliga kroppsvätskor och ger lindring utan biverkningar.

 • Applicera dagligen: Använd minst en gång dagligen, helst före sänggåendet.
 • Korrekt teknik: För in munstycket i ena näsborren, luta huvudet framåt och tryck ned pumpen samtidigt som du andas in genom näsan.
 • Undvik överanvändning: Håll dig till rekommenderade doser för att förhindra irritation eller infektion.

Genom att upprätthålla optimala luftfuktighetsnivåer och använda förebyggande åtgärder som luftfuktare och nässpray med saltlösning kan du avsevärt minska förekomsten av näsblod nattetid.

Rådgör med sjukvårdspersonal vid frekventa nattliga näsblödningar

Låt inte frekvent näsblod hålla dig vaken på nätterna - kontakta en läkare för att få råd om lämpliga behandlingsalternativ och för att identifiera eventuella underliggande tillstånd som kan vara bidragande faktorer.

När ska man söka läkarvård?

 • Om näsblodet varar i mer än 20 minuter trots att du trycker och följer de rekommenderade stegen.
 • Om blödningen är kraftig och orsakar andningssvårigheter eller svårigheter att svälja blodproppar.
 • Om näsblodet är frekvent utan uppenbar orsak, särskilt under både dagtid och nattetid.
 • Om ett främmande föremål misstänks ha fastnat i näshålan och orsakar blödning.
 • Om personen som upplever näsblodet har en känd blödningssjukdom eller regelbundet tar blodförtunnande medel.

Potentiella underliggande hälsoproblem

En läkare kommer att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd för att avgöra om några underliggande tillstånd kan bidra till att du ofta blöder näsblod nattetid. Möjliga orsaker kan vara allergier, blödningsrubbningar, infektioner eller avvikelser i näsan.

 1. Allergier: Allergiska reaktioner kan leda till inflammation i näsgångarna och ökad känslighet hos de känsliga blodkärlen i näsgångarna.(källa)
 2. Blödningsrubbningar: Tillstånd som hemofili eller von Willebrands sjukdom kan orsaka onormal blödning, inklusive frekvent näsblod. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att utvärdera din sjukdomshistoria och kan utföra tester för att diagnostisera sådana tillstånd.
 3. Infektioner: Bihåleinflammationer, förkylningar och andra luftvägsinfektioner kan leda till inflammerade näsgångar som är mer benägna att blöda. Korrekt behandling av dessa infektioner kan bidra till att förhindra framtida episoder av nattligt näsblod.
 4. Avvikelser i näsan: Strukturella problem i näsan, t.ex. en avvikande septum eller näspolyper, kan vara bidragande faktorer till återkommande näsblod nattetid. I vissa fall kan det krävas medicinska ingrepp.

Förutom att identifiera potentiella orsaker kan sjukvårdspersonalen rekommendera livsstilsförändringar och behandlingar som syftar till att förebygga framtida näsblod. Det kan handla om att regelbundet använda nässpray med koksaltlösning eller att ta bort allergiframkallande ämnen från omgivningen.

Om du är orolig över dina symtom eller upplever kraftigt näsblod ofta under natten av okänd anledning, tveka inte att rådfråga vårdpersonal som kan ge personlig vägledning om hur du bäst hanterar detta tillstånd och samtidigt ta itu med eventuella underliggande hälsoproblem som kan bidra till dess förekomst.

Vanliga frågor om näsblod på natten

Varför blöder du näsblod på natten?

Näsblod nattetid kan orsakas av torr inomhusluft, allergener, bihåleinflammationer eller läkemedel som påverkar koagulationsförmågan.

Hur förhindrar man näsblod på natten?

Använd luftfuktare, nässpray med koksaltlösning, undvik att peta näsan och snyt försiktigt. Sök läkarvård vid behov.

Vilka är de vanligaste orsakerna till näsblod?

 1. Torr inomhusluft
 2. Allergener
 3. Bihåleinflammationer

Kan leversjukdom orsaka näsblod?

Avancerade stadier av leversjukdom(cirros) kan orsaka näsblod på grund av minskad produktion av koagulationsfaktorer, vilket leder till ökad risk för blödning vid mindre skador. Rådgör med sjukvårdspersonal för korrekt diagnos.

Slutsats

Sluta vakna upp till en blodig kudde med dessa tips för att förebygga näsblod nattetid som orsakas av torr inomhusluft, allergener, bihåleinflammationer och mediciner.

 • Använd en luftfuktare i sovrummet för att tillföra fukt till luften.
 • Använd regelbundet nässpray med koksaltlösning för att hålla näsgångarna fuktiga.
 • Identifiera eventuella underliggande hälsoproblem genom att rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal.

Låt inte nattlig epistaxis förstöra din sömn - vidta åtgärder för att hantera det effektivt hemma eller sök professionell hjälp vid behov.

För mer information om hur man förebygger och behandlar näsblod, se dessa trovärdiga källor:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare