Plötslig trötthet under dagen

Published:

Att uppleva plötslig trötthet under dagen kan vara ett förbryllande och frustrerande problem för många friska personer. Ofta kopplas trötthet till sömnbrist eller stress, men det kan finnas flera dolda orsaker bakom plötslig trötthet under dagen. I detta omfattande blogginlägg kommer vi att gå igenom olika orsaker till extrem dåsighet på dagen och ge strategier för att bekämpa det.

Innehåll:

 1. Orsaker till plötslig trötthet under dagen
  1. Sömnstörningar och sömnighet dagtid
  2. Allergier och kronisk trötthet
  3. Depression och trötthet
  4. Medicinska tillstånd och trötthet
  5. Jetlag och trötthet under dagen
 2. Strategier för att motverka sömnighet dagtid
  1. Fördelarna med att ta en tupplur
  2. Fysiska aktiviteter för att öka energinivåerna
  3. Maximera exponeringen med naturligt ljus
 3. Medicinska tillstånd som bidrar till plötslig trötthet
  1. Kopplingen mellan fibromyalgi och kronisk utmattning
  2. Artritrelaterade faktorer som orsakar plötslig trötthet
  3. Sömnapnéns inverkan på dagliga energinivåer
  4. Diabetes och dess inverkan på energinivåerna
 4. Livsstilsförändringar för effektiv hantering av symtom
  1. Träningsrutiner för att förbättra energinivåerna
  2. Viktkontrollens roll för att minska trötthet
  3. Skräddarsy livsstilsförändringar utifrån individuella hälsotillstånd
 5. När ska man söka professionell hjälp för plötslig trötthet?
  1. Känna igen röda flaggor i samband med extrem trötthet
  2. Betydelsen av regelbundna hälsokontroller för att upptäcka potentiella hälsoproblem
  3. Medicinska behandlingar tillgängliga för behandling av ihållande trötthet
 6. Vanliga frågor om plötslig trötthet under dagen
  1. Vad orsakar plötslig trötthet under dagen?
  2. Hur kan jag hantera plötslig trötthet under dagen?
  3. Finns det några livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska plötslig trötthet under dagen?
  4. Kan min kost ha bidragit till min plötsliga trötthet under dagen?
  5. Finns det något sätt att förebygga eller minska episoder av plötslig trötthet under dagen?
 7. Slutsats

Vi kommer att undersöka allergier, depression, sömnstörningar och störningar i det centrala nervsystemet som potentiella orsaker till plötslig trötthet under dagen. Dessutom kommer vi att diskutera medicinska tillstånd som fibromyalgi, artrit, sömnapné och diabetes som kan påverka energinivåerna under hela dagen.

För att hjälpa dig att återfå din vitalitet och vakenhet kommer vi att dela med oss av praktiska tips om god sömnhygien och hur du upprätthåller en hälsosam viktnivå genom regelbunden motion. Slutligen hjälper vi dig att identifiera eventuella underliggande hälsoproblem som orsakar sömnighet dagtid, så att du kan vidta lämpliga åtgärder för att återställa ditt allmänna välbefinnande.

plötslig-trötthet-under-dagen

Orsaker till plötslig trötthet under dagen

Plötslig trötthet under dagen kan ha olika orsaker, allt från allergier till sömnstörningar. Att förstå dessa orsaker kan hjälpa dig att känna igen potentiella utlösande faktorer och vidta åtgärder för att minska utmattningen under din dagliga rutin.

Sömnstörningar och sömnighet dagtid

Vanliga orsaker till trötthet är sömnstörningar som insomni, narkolepsi och obstruktiv sömnapné. Obstruktiv sömnapné är ett särskilt oroande tillstånd som orsakar korta avbrott i andningen under sömnen. Dessa avbrott leder till dålig kvalitet på vilan och ett överväldigande behov av att ta en tupplur under dagen. Om du misstänker att en sömnstörning kan vara orsaken till din plötsliga trötthet bör du kontakta en specialist på sömnmedicin för utvärdering och behandlingsalternativ.

Allergier och kronisk trötthet

Allergier kan också bidra till utmattningskänslor genom att utlösa inflammation och störa normala kroppsfunktioner. Säsongsallergier som hösnuva orsakar symptom som nysningar, trängsel och klåda i ögon eller hals - allt detta gör det svårt för människor som lider av dem att få ordentlig vila på natten. Bristen på god sömn leder direkt till att man känner sig trött även under de vakna timmarna. För att effektivt hantera allergirelaterad sömnighet kan du överväga att ta receptfria antihistaminer eller rådgöra med en allergiläkare om receptbelagda läkemedel om det behövs.

Depression och trötthet

Depression är en annan faktor som kan ligga bakom plötsliga anfall av extrem trötthet under dagen. Personer som lider av depression upplever ofta sömnstörningar, t.ex. insomni eller hypersomni (överdrivet mycket sömn), vilket kan leda till sömnighet under dagen. Dessutom kan depressionens känslomässiga och fysiska påfrestningar leda till att man känner sig utmattad även efter en hel natts sömn. Om du tror att din trötthet kan vara kopplad till depression bör du söka hjälp hos en expert på psykisk hälsa.

Medicinska tillstånd och trötthet

Andra möjliga orsaker till plötslig trötthet under dagen är posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS), typ 2-diabetes och dåliga sömnvanor. Otillräckliga eller oregelbundna sömnvanor stör kroppens naturliga dygnsrytm och gör att vi känner oss trötta även under dagtid. I vissa fall kan livsstilsfaktorer som dåliga kostvanor eller brist på motion också bidra till utmattningskänslor - vilket gör det viktigt att inte bara ta itu med underliggande medicinska tillstånd utan också att göra hälsosamma förändringar där det är möjligt.

Jetlag och trötthet under dagen

Sist men inte minst jetlag - när man reser över olika tidszoner har den inre klockan svårt att anpassa sig till nya scheman, vilket orsakar störningar i det normala sömnmönstret och resulterar i ett konstant tillstånd av sömnighet tills man är helt acklimatiserad till resmålets lokala tidszon igen. För att motverka effekterna kan du överväga att ta melatonintillskott och följa tips för snabbare anpassning, inklusive exponering för naturligt ljus, hålla dig vaken under dagtid på resmålet och gradvis ändra läggtiderna några dagar före avresan.

Strategier för att motverka sömnighet dagtid

Att känna sig trött under dagen kan vara jobbigt, men det finns sätt att motverka det. Här är några strategier som kan hjälpa dig att minska plötslig trötthet:

Fördelarna med att ta en tupplur

En snabb tupplur kan ge en energikick och förbättra den kognitiva funktionen. Sikta på en 20-30 minuters powernap för att undvika djupsömn som kan göra att du känner dig groggy. För att få ut mesta möjliga av dina tupplurar på dagen:

 • Planera in dem vid jämna tidpunkter varje dag.
 • Skapa en lugn och bekväm miljö fri från distraktioner.
 • Undvik koffein eller tunga måltider innan du tar en tupplur.

Fysiska aktiviteter för att öka energinivåerna

Regelbunden fysisk aktivitet kan öka energinivåerna genom att förbättra blodcirkulationen och syreflödet i hela kroppen. Träning frigör också endorfiner som bidrar till lyckokänslor och minskad trötthet. Några effektiva sätt att integrera fysiska aktiviteter i ditt schema är:

 • Ta korta pauser varje timme för att stretcha eller gå runt.
 • Schemalägg träningspass under lunchraster eller efter arbetstid när det är möjligt.
 • Hitta roliga aktiviteter som dans eller sport med vänner som håller dig motiverad.

Maximera exponeringen med naturligt ljus

Exponering för naturligt ljus kan hjälpa till att reglera din sömn- och vakenhetscykel och minska sömnighet dagtid. Försök att:

 • Tillbringa lite tid utomhus varje dag, särskilt under morgontimmarna.
 • Öppna persienner och gardiner för att släppa in dagsljus på arbetsplatsen.
 • Överväg att investera i en ljusterapilåda om du arbetar i en fönsterlös miljö.

Om du har problem med allvarlig utmattning eller CFS bör du kontakta din vårdgivare för att utreda eventuella medicinska orsaker.

Medicinska tillstånd som bidrar till plötslig trötthet

Några vanliga hälsoproblem som bidrar till extrem trötthet är fibromyalgi, artrit, sömnapné och diabetes. Om du upplever ständig trötthet är det viktigt att söka läkare eftersom det kan vara ett tecken på underliggande tillstånd som obstruktiv sömnapné, narkolepsi eller skiftarbetsstörningar.

Kopplingen mellan fibromyalgi och kronisk utmattning

Fibromyalgi är en kronisk smärtsjukdom som kännetecknas av utbredd muskuloskeletal smärta, ömhet i specifika områden som kallas tender points, och allmän trötthet. Personer med detta tillstånd känner sig ofta utmattade även efter att ha fått tillräcklig vila på natten. Den exakta orsaken till fibromyalgi är fortfarande okänd, men experter tror att det kan handla om avvikelser i hur hjärnan bearbetar smärtsignaler från nerverna.

 • Trötthet är ett av de vanligaste symtomen i samband med fibromyalgi.
 • Personer som lider av detta tillstånd kan också ha svårt att koncentrera sig eller komma ihåg saker på grund av sitt överväldigande sömnbehov.
 • Läkemedel och icke-farmakologiska behandlingar, såsom sjukgymnastik och stresshanteringstekniker, kan användas för att hantera trötthet i samband med fibromyalgi.

Artritrelaterade faktorer som orsakar plötslig trötthet

Artrit är en grupp sjukdomar som orsakar inflammation i lederna, vilket leder till smärta och stelhet. Det finns flera typer av artrit, bland annat osteoartrit och reumatoid artrit. Trötthet kan vara ett vanligt symptom bland personer med dessa tillstånd på grund av olika faktorer:

 • Inflammation: Kroppens immunsvar mot inflammation kan utlösa trötthet.
 • Smärta: Kronisk smärta från artrit kan göra det svårt för människor att få en god nattsömn, vilket leder till sömnighet dagtid.
 • Medicinering: Vissa läkemedel som används för behandling av artrit kan ha biverkningar som dåsighet eller slöhet.

Behandlingsalternativen för artritrelaterad trötthet omfattar läkemedel som icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) eller biologiska läkemedel tillsammans med livsstilsförändringar som regelbunden motion och rätt kost.

Sömnapnéns inverkan på dagliga energinivåer

Sömnapné är en potentiellt allvarlig sömnstörning som kännetecknas av upprepade episoder av ytlig andning eller andningsuppehåll under sömnen. Dessa störningar leder ofta till dålig kvalitet på sömnen, vilket i sin tur leder till överdriven sömnighet dagtid. Sömnapné finns i två former - obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA).

 • Obstruktiv sömnapné: OSA uppstår när musklerna som stöder de mjuka vävnaderna i halsen slappnar av, vilket leder till att luftvägarna blockeras helt eller delvis under sömnen. Detta leder till avbrutna andningsmönster som påverkar den allmänna livskvaliteten samtidigt som det minskar risken för överdriven sömnighet dagtid.
 • Central sömnapné: CSA är en mindre vanlig form av sömnapné som uppstår när hjärnan inte skickar rätt signaler för att kontrollera andningen under sömnen. Detta kan leda till plötslig trötthet och koncentrationssvårigheter under dagen.

Behandlingsalternativen för att hantera sömnapnérelaterad trötthet omfattar CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck), munhjälpmedel, positionsbehandling eller livsstilsförändringar som viktminskning och undvikande av alkohol före sänggåendet.

Diabetes och dess inverkan på energinivåerna

Diabetes, särskilt typ 2-diabetes, kan bidra till kronisk trötthet på grund av faktorer som höga blodsockernivåer, insulinresistens och inflammation. Dessutom:

 • Dåligt behandlad diabetes kan leda till komplikationer som nervskador eller njursjukdom, vilket ytterligare förvärrar känslan av utmattning.
 • Viktökning i samband med insulinresistens kan göra fysisk aktivitet mer utmanande och leda till lägre energinivåer under dagen.

För att effektivt hantera diabetesrelaterad trötthet är det viktigt att personer som lever med detta tillstånd har ett nära samarbete med sin vårdgivare för att upprätthålla optimal blodsockerkontroll genom läkemedel, kost, motion, stresshanteringstekniker och andra lämpliga åtgärder.

Livsstilsförändringar för effektiv hantering av symtom

Vårdgivaren kan rekommendera livsstilsförändringar, t.ex. träningsrutiner som är särskilt anpassade för att effektivt hantera symtomen i samband med dessa tillstånd. Regelbunden motion bidrar till att bibehålla hälsosamma viktnivåer, vilket kan förebygga plötsliga utmattningsattacker som beror på fysisk ansträngning eller andra relaterade underliggande faktorer som indirekt utlöser dem.

Träningsrutiner för att förbättra energinivåerna

Att införliva regelbundna träningsrutiner i ditt dagliga liv är viktigt för att förbättra energinivåerna och minska förekomsten av plötslig trötthet. Genom att ägna sig åt aktiviteter som promenader, jogging, simning eller yoga kan man öka blodcirkulationen och syreflödet i hela kroppen för att förbättra den allmänna hälsan och ge en naturlig energiboost. Detta ökade flöde främjar inte bara en bättre allmän hälsa utan hjälper också till att bekämpa trötthet genom att ge en naturlig energikick.

 • Aerobiska övningar: Aktiviteter som rask promenad, cykling och dans är utmärkta alternativ för att öka hjärtfrekvensen och förbättra uthålligheten över tid.
 • Övningar för kropp och själ: Yoga och tai chi främjar avslappning samtidigt som de ökar styrka och flexibilitet - båda viktiga komponenter när det gäller att bekämpa känslor av utmattning.
 • Styrketräning: Utför styrketräning med vikter eller kroppsviktsövningar minst två gånger i veckan för att bygga upp muskelmassa som bidrar till en bibehållen energinivå under hela dagen.

Viktkontrollens roll för att minska trötthet

Att hålla en hälsosam vikt spelar en viktig roll när det gäller att förebygga extrem trötthet under dagen. Övervikt innebär ytterligare belastning på kroppens system - inklusive hjärt-kärlsystemet - vilket gör dig mer mottaglig för att känna dig trött även efter minimal fysisk aktivitet. Dessutom ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och andra hälsotillstånd som kan utlösa trötthet.

En väl sammansatt kost med näringsrika livsmedel, magert protein, nyttiga lipider och komplex stärkelse är avgörande för att kontrollera kroppsvikten. För att ytterligare hjälpa till med viktkontrollen kan det vara bra att konsultera en nutritionist eller dietist för att skapa en individuell måltidsplan.

Skräddarsy livsstilsförändringar utifrån individuella hälsotillstånd

Det är viktigt att inse att varje persons erfarenhet av plötslig trötthet kan vara annorlunda på grund av deras unika hälsotillstånd. Till exempel:

 • Personer som lider av sömnapné: Om du har sömnapné eller misstänker att du lider av detta tillstånd bör du rådfråga en specialist på sömnmedicin som kan rekommendera lämpliga behandlingar som CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck) eller livsstilsförändringar som att gå ner i vikt och undvika alkohol före sänggåendet.
 • Patienter med fibromyalgi: De som diagnostiserats med fibromyalgi bör arbeta nära sin vårdgivare för att utveckla en individuell behandlingsplan som innehåller smärtlindringstekniker som medicinering tillsammans med skonsamma övningar som utformats speciellt för personer som lever med kroniska smärttillstånd.
 • Typ 2-diabetiker: Att hantera blodsockernivåerna genom kostförändringar - inklusive att begränsa intaget av raffinerat socker och öka fiberintaget - i kombination med regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att minska sannolikheten för extrem dåsighet på dagen till följd av fluktuerande glukosnivåer.

Förutom dessa riktade strategier baserade på specifika hälsoproblem kan allmänna strategier som att prioritera goda sömnvanor genom att fastställa konsekventa läggtider/vakentider och skapa en optimal sovmiljö fri från distraktioner bidra till att lindra plötslig trötthet under dagen. Dessutom är det viktigt att lära sig hantera stress genom mindfulnessövningar som meditation eller djupandningsövningar för att främja det allmänna välbefinnandet och förebygga trötthet.

Kom ihåg att det är viktigt att rådgöra med din vårdgivare innan du gör några större förändringar i din träningsrutin, kost eller sömnvanor - särskilt om du har ett befintligt hälsotillstånd. De kommer att kunna vägleda dig mot de mest effektiva strategierna för att hantera symtom på plötslig trötthet samtidigt som de tar hänsyn till dina unika omständigheter och behov.

När ska man söka professionell hjälp för plötslig trötthet?

Trötthet kan vara en signal om allvarliga hälsoproblem som kräver omedelbar uppmärksamhet. Tveka inte att söka professionell hjälp om du upplever överdriven sömnighet dagtid som stör dina dagliga aktiviteter. Din vårdgivare kommer att utesluta infektioner, sjukdomar, vitaminbrister och andra problem samt rekommendera lämpliga behandlingar.

Känna igen röda flaggor i samband med extrem trötthet

Om du upplever plötslig trötthet eller extrem utmattning är det viktigt att känna igen varningssignaler som kan tyda på ett mer allvarligt underliggande problem. Några varningssignaler är t.ex:

 • ihållande trötthet trots tillräcklig sömn och vila
 • Koncentrationssvårigheter eller minnesproblem
 • Oförklarlig viktökning eller viktminskning
 • Humörsvängningar, irritabilitet eller depression
 • Andningssvårigheter under sömnen (möjligt tecken på sömnapné)
 • Detta är inte en uttömmande lista; rådgör alltid med hälso- och sjukvårdspersonal om du känner oro för ditt välbefinnande.

Betydelsen av regelbundna hälsokontroller för att upptäcka potentiella hälsoproblem

Regelbundna hälsokontroller är avgörande för att bibehålla den allmänna hälsan och upptäcka potentiella problem i ett tidigt skede. Genom att besöka din läkare regelbundet kan denne övervaka eventuella förändringar i dina symtom och ge vägledning om hur du hanterar stressnivåer effektivt - vilket kan vara orsaken till din trötthet.

Din vårdgivare kan rekommendera olika tester, t.ex. kontroll av blodsockernivån (för att identifiera eventuell typ 2-diabetes), utvärdering av sköldkörtelfunktionen (för att upptäcka obalanser som kan bidra till trötthet) och screening för hjärtsjukdomar. Dessa tester kan hjälpa till att identifiera grundorsaken till din trötthet och ge lämpliga behandlingsalternativ.

Medicinska behandlingar tillgängliga för behandling av ihållande trötthet

Om din vårdgivare fastställer att ett underliggande medicinskt tillstånd orsakar din plötsliga trötthet, kan de rekommendera specifika behandlingar för att lindra symtomen. Några vanliga tillstånd och deras respektive behandlingar inkluderar:

 • Sömnstörningar: Vid sömnapné eller andra sömnrelaterade problem kan en specialist i sömnmedicin ordinera CPAP-behandling (continuous positive airway pressure) eller föreslå livsstilsförändringar för att förbättra den allmänna sömnkvaliteten.
 • Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom: Din läkare kan rekommendera läkemedel som smärtstillande medel, antidepressiva medel eller läkemedel mot epileptiska anfall tillsammans med fysioterapi för att minska trötthet och hantera stressnivåer på ett effektivt sätt.
 • Anemi eller vitaminbrist: I de fall där låga järnnivåer bidrar till extrem trötthet kan läkare ordinera järntillskott tillsammans med kostförändringar som är rika på viktiga näringsämnen som B12-vitaminer och folsyra.
 • Obs: Listan ovan är inte uttömmande; kontakta alltid läkare för att få personliga råd om hur du hanterar plötsliga utmattningsattacker.

I vissa fall kan alternativa behandlingar som akupunktur, massageterapi eller CBD-produkter från välrenommerade företag vara till hjälp när de används tillsammans med konventionella medicinska behandlingar. Det är viktigt att du diskuterar alternativa behandlingar som akupunktur, massageterapi eller CBD-produkter med din läkare innan du provar dem - särskilt om du redan medicinerar för ett hälsotillstånd.

Sammanfattningsvis - ignorera inte ihållande känslor av plötslig trötthet under dagen. Kontakta en läkare som i nära samarbete med dig kan identifiera grundorsaken och rekommendera lämpliga behandlingar. Om du vidtar åtgärder i tid kan du öka ditt välbefinnande och minska trötthetens inverkan på dina vanliga rutiner.

Vanliga frågor om plötslig trötthet under dagen

Vad orsakar plötslig trötthet under dagen?

Dålig sömnkvalitet, sömnstörningar, medicinska tillstånd, depression, allergier och livsstilsvanor kan alla leda till plötslig trötthet under dagen.

Hur kan jag hantera plötslig trötthet under dagen?

Förbättra sömnhygienen, motionera regelbundet, håll en hälsosam kost och vikt, ta en tupplur eller ägna dig åt fysisk aktivitet för att öka energinivåerna.

Finns det några livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska plötslig trötthet under dagen?

Upprätta konsekventa sömnscheman, skapa en gynnsam sovmiljö, undvik alkohol och droger före sänggåendet, öka exponeringen för naturligt ljus och hantera stress på ett effektivt sätt.

Kan min kost ha bidragit till min plötsliga trötthet under dagen?

Ja, en kost som saknar viktiga näringsämnen eller ett överdrivet sockerintag som leder till blodsockerfluktuationer kan bidra till trötthet dagtid.

Finns det något sätt att förebygga eller minska episoder av plötslig trötthet under dagen?

Upprätthåll en god sömnhygien, ta itu med underliggande medicinska tillstånd, ägna dig åt regelbunden fysisk aktivitet, håll en hälsosam vikt och kosthållning och rådgör med en läkare för personliga rekommendationer.

Slutsats

Allergier, depression, sömnstörningar och problem med nervsystemet kan vara orsaken.

Motverka sömnighet på dagen med tupplurar, motion och exponering för naturligt ljus.

Medicinska tillstånd som fibromyalgi, artrit, sömnapné och diabetes kan också bidra till trötthet.

Förbättra vilokvaliteten genom att hålla jämna sömnscheman, skapa en gynnsam sovmiljö och undvika alkohol- och droganvändning före sänggåendet.

Att identifiera underliggande hälsoproblem som orsakar sömnighet dagtid är avgörande för korrekt behandling.

Regelbunden motion är viktigt för att få optimal energi och bibehålla en hälsosam viktnivå.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare