Mardrömmar under graviditeten

Last updated:

Published:

Mardrömmar under graviditeten är en vanlig men ofta förbisedd aspekt av resan mot moderskapet. Dessa livliga och ibland plågsamma drömmar kan göra att gravida kvinnor känner sig oroliga och störda, vilket påverkar deras allmänna välbefinnande. I det här blogginlägget kommer vi att utforska orsakerna till mardrömmar under graviditeten och vanliga teman i dessa ångestbaserade drömmar.

Blivande mödrar kan uppleva fragmenterade sömnmönster och hormonell påverkan på drömmar, vilket kan leda till en ökning av mardrömsfrekvensen. Vi kommer också att undersöka vanliga teman i dessa ångestbaserade drömmar, t.ex. hot mot barnet eller mamman och tvivel på föräldraförmågan.

Dessutom kommer vi att diskutera hur stressnivåer på dagtid kan påverka nattliga störningar och ge strategier för att hantera dessa skrämmande drömmar. Slutligen är det viktigt att vara medveten om fortsatta drömstörningar efter förlossningen eftersom de kan tyda på underliggande psykiska problem som behöver uppmärksammas. Genom att förstå komplexiteten kring mardrömmar under graviditeten kan blivande mammor ta proaktiva steg mot bättre sömnkvalitet och känslomässigt välbefinnande under hela graviditeten.

mardrömmar-under-graviditeten

Den spöklika sidan av graviditeten: Mardrömmar

Det har rapporterats att en tredjedel av alla blivande mammor lider av mardrömmar varje vecka. Det är sant. Hormonella fluktuationer och splittrade sömnmönster är orsaken till dessa oroväckande händelser.

Fragmenterade sömnmönster: En vanlig orsak

Blivande mammor upplever ofta sömnstörningar på grund av fysiska besvär som ryggsmärtor och täta urinträngningar, vilket leder till oroliga nätter och livliga drömmar.

Hormonell påverkan på drömmar

Förhöjda nivåer av östrogen ökar frekvensen av drömmar, medan höga koncentrationer av progesteron främjar djup REM-sömn där de flesta drömmar uppstår. Dessutom kan kortisol - ett stresshormon - leda till mer intensiva känslor i drömmarna.

 • Östrogen: Ö kar frekvensen för återkallande av drömmar.
 • Progesteron: Främjar djup REM-sömn där de flesta drömmar äger rum.
 • Kortisol: Högre nivåer hos gravida kvinnor kan leda till mer intensiva känslor i drömmarna. Forskning stöder detta.

Att förstå förekomsten av mardrömmar under graviditeten kan hjälpa den blivande mamman att hantera dessa nattliga störningar. Genom att inse att hormonella fluktuationer och splittrade sömnmönster är vanliga under denna tid, kan gravida kvinnor vidta proaktiva åtgärder för att säkerställa en god natts sömn och upprätthålla sitt mentala välbefinnande under denna viktiga livshändelse.

Vanliga teman i graviditetsmardrömmar

Gravida kvinnor drömmer ofta om hot mot sitt barn eller sig själva, tvivel på sin föräldraförmåga och ångestdrivet innehåll.

Hot mot barnet eller modern

Graviditetsmardrömmar kan handla om olyckor, medicinska komplikationer eller till och med illvilliga handlingar från andra, vilket återspeglar en naturlig instinkt för självbevarelsedrift och skydd under denna kritiska period. Studier visar att sådana rädslor är normala och kan förbereda kvinnor för potentiella utmaningar.

Tvivel på föräldraförmågan

Blivande mammor kan drömma om att glömma viktiga uppgifter eller orsaka skada på grund av försumlighet, vilket kan bero på känslor av otillräcklighet i samband med första gången de blir föräldrar.

 • Prata öppet med din partner: Att dela bekymmer kan lindra stressfaktorer.
 • Sök råd från erfarna föräldrar: Att få insikt kan ge värdefull vägledning och trygghet.
 • Delta i kurser för gravida: Utbildningsprogram kan hjälpa till att bygga upp förtroendet för föräldraförmågan.

Dessa strategier kan lindra oron och bidra till en mer vilsam nattsömn, fri från plågsamma mardrömmar. Sök stöd från nära och kära eller professionella för att bibehålla ditt psykiska välbefinnande under hela graviditeten.

Ångestnivåer påverkar drömmar under graviditeten

Forskning visar att graviditetsrelaterade drömmar är kopplade till depressiva symtom dagtid och ångestmarkörer som mäts med instrument som NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), State-Trait-Anxiety Inventory (STAI), Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) och Anxiety Screening Questionnaire (ASQ); ökad stress under dagen kan förvärra nattstörningar som mardrömmar eller mardrömmar.

Ångestnivåer och mardrömsfrekvens

Gravida kvinnor med höga ångestnivåer är mer benägna att ha livliga drömmar eller mardrömmar på natten eftersom deras sinnen ständigt bearbetar dessa känslor, enligt en studie som publicerades i Sleep Medicine.

Stress dagtid och störningar nattetid

Stress på dagen påverkar allas sömnkvalitet, men blivande mödrar kan vara särskilt utsatta på grund av hormonella förändringar och oro för sitt ofödda barns välbefinnande; att upprätthålla ett konsekvent sömnschema, utöva god sömnhygien och använda avslappningstekniker före sänggåendet kan alla bidra till bättre sömnkvalitet.

 • Konsekvent sömnschema: Att gå och lägga sig och vakna vid samma tidpunkt varje dag kan hjälpa till att reglera kroppens inre klocka.
 • Goda sömnhygieniska vanor: Att skapa en bekväm sovmiljö, undvika koffein och alkohol nära läggdags och införa en avslappnande rutin före sömnen kan alla bidra till bättre sömnkvalitet.
 • Avslappningstekniker: Aktiviteter som djupandning, progressiv muskelavslappning eller meditation kan hjälpa till att lugna sinnet och förbereda det för vilsam sömn.

Att vidta dessa åtgärder kan inte bara förbättra den allmänna sömnkvaliteten utan också minska förekomsten av livliga drömmar eller mardrömmar under graviditeten. Att diskutera känslor öppet med en partner eller terapeut kan också hjälpa till att bearbeta information, bättre förstå underliggande rädslor och i slutändan minska drömstörningar.

Strategier för att hantera mardrömmar under graviditeten

Att hantera intensiva känslor som orsakas av hormonella förändringar och dagliga utmaningar under graviditeten kan vara överväldigande.

För att säkerställa en god och återhämtande sömn varje natt är det viktigt att friska personer som upplever mardrömmar vidtar förebyggande åtgärder.

Dessa strategier kan innefatta att upprätthålla ett konsekvent sömnschema, tillämpa goda sömnhygienvanor, använda avslappningstekniker före sänggåendet och diskutera känslor öppet med en partner eller terapeut.

Upprätthålla ett konsekvent sömnschema

En regelbunden läggdagsrutin hjälper dig att reglera kroppens inre klocka och förbättrar kvaliteten på din sömn.

Sträva efter att gå och lägga dig och stiga upp vid samma tid varje dag, även på helgerna.

Detta hjälper till att minska nattliga störningar som mardrömmar eller mardrömmar.

Praktisera goda sömnhygieniska vanor

 • Skapa en bekväm sovmiljö: Håll sovrummet svalt, mörkt och tyst.
 • Undvik koffein och alkohol nära läggdags: Båda substanserna kan störa ditt sömnmönster.
 • Begränsa skärmtiden före sänggåendet: Det blå ljuset från elektroniska apparater kan störa melatoninproduktionen - det hormon som reglerar vår sömn- och vakenhetscykel.
 • Ät lätta måltider på kvällen: Tunga måltider sent på kvällen kan orsaka obehag när du försöker somna.

Använda avslappningstekniker före sänggåendet

Om du införlivar avslappningsövningar i din kvällsrutin kan du lugna både kropp och själ innan du går och lägger dig.

 1. Meditation: Att utöva mindfulness-meditation har visat sig minska ångest och ge bättre sömn. Använd en app för guidad meditation eller fokusera helt enkelt på dina andetag några minuter före läggdags.
 2. Progressiv muskelavslappning: Denna teknik innebär att man spänner och slappnar av i olika muskelgrupper i hela kroppen, vilket hjälper dig att släppa fysiska spänningar som kan bidra till dina mardrömmar.
 3. Aromaterapi: Genom att använda eteriska oljor som lavendel eller kamomill kan du skapa en lugnande atmosfär i sovrummet, vilket främjar avslappning och god sömn. Läs mer om fördelarna med aromaterapi.

Att prata öppet om dina känslor med någon du litar på kan hjälpa dig att bearbeta information bättre, förstå underliggande rädslor och i slutändan minska förekomsten av livliga drömmar under graviditeten.

Överväg att diskutera dessa frågor med en partner, terapeut eller psykiater som är specialiserad på psykisk hälsovård under graviditeten.

Drömmönster efter förlossningen och medvetenhet om psykisk hälsa

Nyblivna mammor kan uppleva mardrömmar och nattliga uppvaknanden efter förlossningen, men att prioritera psykisk hälsa under graviditeten kan hjälpa till att mildra dessa problem efter förlossningen.

Fortsatta drömstörningar efter förlossning

Kvinnor som har fött barn har ofta livliga drömmar eller mardrömmar på grund av fysiska krav, hormonella förändringar och ångest från graviditeten.

Medvetenhet om psykisk hälsa under graviditeten

 • Prata öppet om dina känslor: Att dela sina tankar med en partner eller vänner kan lindra graviditetsrelaterad stress.
 • Sök professionell hjälp: Överväg att tala med en terapeut som är specialiserad på prenatal psykisk hälsovård.
 • Avslappningstekniker: Djupandning, meditation och yoga kan minska stressnivåerna hos blivande mödrar. Användning av CBD-olja kan också vara till hjälp.
 • Håll dig aktiv: Regelbunden fysisk aktivitet kan lindra ångest och förbättra det allmänna humöret under graviditeten.

Att prioritera psykiskt välbefinnande under graviditeten gynnar både mammans och barnets hälsa och lycka på lång sikt.

Vanliga frågor om mardrömmar under graviditeten

Varför har jag så hemska mardrömmar när jag är gravid?

Graviditetsmardrömmar är vanliga på grund av hormonella förändringar, ångest och störda sömnmönster, och innehåller ofta hot mot barnet eller tvivel om föräldraförmågan.

Forskning har visat ett samband mellan ångestnivåer och frekvensen av mardrömmar.

(källa)

Är det normalt att ha galna drömmar varje natt när man är gravid?

Blivande mammor upplever ofta intensiva drömmar på grund av hormonella fluktuationer, förhöjda känslor och störd sömn, men om de blir besvärande ska du söka råd från sjukvårdspersonal.

Hur kan jag stoppa mardrömmar under graviditeten?

 • Upprätthåll ett konsekvent sömnschema.
 • Ha goda sömnhygieniska vanor.
 • Använd avslappningstekniker före sänggåendet, t.ex. meditation.
 • Rådgör med läkare om symtomen kvarstår.

Slutsats

Mardrömmar under graviditeten är vanligt förekommande på grund av splittrade sömnmönster och hormonell påverkan på drömmar.

Vanliga teman i dessa mardrömmar inkluderar hot mot barnet eller mamman, samt tvivel på föräldraförmågan.

Ångestnivåer kan också påverka drömfrekvensen, där stress på dagen påverkar nattliga störningar.

Ett fast sömnschema, goda sömnvanor och avslappningsövningar före sänggåendet kan alla vara bra taktiker för att hantera mardrömmar efter förlossningen.

Det är viktigt att vara medveten om drömmönster efter förlossningen och att vara medveten om psykisk hälsa under graviditeten för att få fortsatt stöd efter förlossningen.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare