cbd-olja för sömn

Last updated:

Published:

Svårigheter att somna, somna om och vakna upp utvilad är extremt vanligt. Detta har fått många att vända sig till naturliga alternativ som Cibdol CBD-olja för bättre sömnkvalitet.

Men kan CBD-olja från Cibdol verkligen förbättra sömnen? Stödjer forskning dess användning som sömnhjälpmedel? Låt oss objektivt undersöka bevisen.

cbd-olja för sömn

En översikt över Cibdol CBD-olja

Cibdol är ett framstående europeiskt CBD-varumärke som erbjuder några olika CBD-oljealternativ:

 • Vanlig CBD-olja - Denna innehåller en måttlig 4% CBD-koncentration tillsammans med ett komplett spektrum av mindre cannabinoider som CBG och terpener.
 • CBD-olja med hög styrka - Som namnet antyder ger denna olja en mycket potent 23,5% CBD-koncentration för intensiva effekter.
 • CBD:CBG Oil - En formulering blandad med både CBD och CBG för förbättrade fördelar.

Cibdol CBD-oljor använder högkvalitativ CBD från organiskt odlad EU-hampa.

Låt oss nu se vad vetenskapen säger om att använda dessa Cibdol CBD-oljor för att stödja sömn.

Analys av forskning om CBD och sömn

En ökande mängd forskning har undersökt CBD:s potential att förbättra olika aspekter av sömn med lovande resultat:

 • CBD verkar öka den totala sömntiden, vilket innebär att du sover längre totalt sett när du tar det.
 • Flera studier har visat att CBD ökar den långsamma sömnen, vilket är det återhämtande djupa sömnstadiet.
 • Forskning visar att CBD kan förbättra REM-sömnavvikelser som ses vid ångeststörningar.
 • Mindre kliniska prövningar rapporterar att försökspersoner känner sig mer vakna och energiska efter att ha tagit CBD.
 • CBD:s ångest- och smärtlindrande effekter bidrar sannolikt till att sömnen lättare kommer igång och bibehålls.
 • Doser på 25-150 mg CBD verkar vara mest effektiva för sömnfördelar.

Så forskning visar att intagen CBD-olja verkar förbättra vissa sömnparametrar, särskilt djup sömntid och sömnstartslatens. Låt oss nu titta specifikt på Cibdols produkter.

Cibdol CBD-olja för förbättrad sömnkvalitet

Medan Cibdol CBD-oljor saknar klinisk forskning specifikt för sömn ännu, erbjuder deras formuleringar egenskaper som tyder på att de kan förbättra sömnen baserat på den allmänna CBD-forskningen:

Fullspektrumoljor - Cibdols 4% CBD-olja behåller ett fullständigt spektrum av hampföreningar som terpener som ger synergi och mer robusta effekter jämfört med enbart CBD. Detta kan förbättra sömnfördelarna.

Högre potens - Deras 23,5 % olja ger mycket högre CBD-doser som i studier visat sig vara effektiva för sömn. Detta förstärker fördelarna jämfört med lägre doser.

Organisk hampa - Cibdol använder orörda europeiska hampakällor som ger ren, föroreningsfri CBD som är idealisk för daglig wellnessanvändning.

Även om direkt klinisk bekräftelse fortfarande behövs, är Cibdols formuleringar väl lämpade för sömnstöd baserat på aktuella CBD-sömnstudier om de används på rätt sätt.

Analysera optimal Cibdol CBD-oljedosering för sömn

Eftersom CBD-olja påverkar alla olika, kräver det lite personligt experiment att hitta din perfekta Cibdol CBD-oljedosering för sömnförbättring. Dessa doseringstips kan dock hjälpa till att vägleda processen:

Börja lågt - Börja med bara 10-20 mg CBD som tas cirka 30-60 minuter före sänggåendet. Detta gör att du kan bedöma toleransen.

Öka långsamt - Om 10-20 mg inte ger sömnfördelar, öka din dos stegvis med 5-10 mg var 3-4 dagar tills önskade effekter uppträder.

Hitta Sweet Spot - Genom atthitta din "lägsta effektiva dos" balanseras sömnfördelarna utan onödigt höga doser. De flesta användare upplever lindring med 25-100 mg.

Följ upp effekterna - För en sömndagbok där du noterar sömnfördröjning, uppvaknanden, drömmar, humör och energinivåer nästa dag. Detta ger information om optimal dosering.

Tadet vid rätt tidpunkt - Ta Cibdol CBD-olja antingen 30-60 minuter före sänggåendet, eller när du vaknar på natten. Var konsekvent när den perfekta tidpunkten har bestämts.

Att följa dessa steg hjälper dig att ringa in ett effektivt doseringsschema för Cibdol CBD-olja som är anpassat för dina behov och maximerar sömnfördelarna.

Tips för att använda Cibdol CBD-olja för att förbättra sömnen

Förutom att ringa in din dosering kan du följa dessa tips ytterligare öka Cibdol CBD-oljans sömnfördelar:

Lägg till livsstilsvanor - CBD fungerar bäst tillsammans med hälsosamma sömnvanor som att begränsa skärmar före sänggåendet, hålla ett rutinmässigt schema, sova i mörker etc.

Kombinera med andra kosttillskott - Att para Cibdol CBD-olja med naturliga sömnhjälpmedel som kamomill, magnesium, glycin, citronmeliss eller andra kan ge sammansatta effekter utan att behöva höga CBD-doser.

Undvik koffein - Att konsumera kaffe, te eller andra stimulanser för nära att ta Cibdol CBD kan motverka önskade lugnande effekter.

Hantera stress - Kronisk stress och tankspriddhet stör sömnen. CBD fungerar bäst när ångest är under kontroll genom avslappningsövningar, terapi etc.

Träna tidigare - Träning frigör stimulerande hormoner och neurokemikalier. Undvik intensiva träningspass nära sänggåendet när du använder Cibdol CBD-olja.

Att integrera dessa livsstils- och tillskottsstrategier tillsammans med Cibdol CBD-olja kommer att ge de mest robusta sömnfördelarna.

Säkerhetsprofil för Cibdol CBD-olja för sömnhjälp

Forskning visar att CBD är mycket säkert för de flesta konsumenter, särskilt när det används kortsiktigt för sömnförbättring. Möjliga biverkningar inkluderar:

 • Överdriven dåsighet - Detta kan inträffa om CBD-dosen är för hög. Att sänka dosen löser vanligtvis problemet.
 • GI-besvär - Diarré eller orolig mage kan uppstå för vissa. Det beror vanligtvis på oljebäraren, inte på CBD.
 • Förändringar i aptit - CBD kan undertrycka aptiten hos vissa människor. Aptitökningar är dock vanligare.
 • Muntorrhet - CBD hämmar milt salivproduktionen vilket kan orsaka törst. Att hålla sig hydrerad förhindrar betydande muntorrhet.

Naturligtvis bör de som tar receptbelagda läkemedel först diskutera CBD-användning med sin läkare för att säkerställa säkerhet och undvika potentiella interaktioner. Men överlag verkar CBD-olja ha en gynnsam säkerhetsprofil för de flesta friska vuxna när den används på ett ansvarsfullt sätt.

Att välja den bästa Cibdol CBD-oljan för dina sömnbehov

Cibdol erbjuder tre CBD-oljealternativ som alla ger potentiella sömnfördelar:

4% CBD-olja - Den lägre koncentrationen på 4% gör denna olja mycket tillgänglig och prisvärd för nya användare som vill ha milda sömnfördelar utan höga doser.

40% CBD-olja - Om du har svårare sömnproblem ger den mycket koncentrerade 40%-oljan kraftfulla lugnande CBD-effekter som kan främja djupare och längre sömn.

CBD:CBG-olja - Denna olja kombinerar CBD med CBG, vilket kan ge kompletterande sömnfördelar. Formeln innehåller fortfarande 5,0 % CBD men även 2,5 % CBG.

Alla Cibdols tre CBD-oljealternativ kommer sannolikt att stödja sömnen när de används strategiskt. Välj utifrån dina personliga behov och känslighet för CBD.

CBD-olja för sömn

Medan direkt klinisk forskning om Cibdol CBD-olja i sig för sömnförbättring fortfarande behövs, ger den nuvarande vetenskapliga litteraturen en stark grund för att föreslå att Cibdol-oljor kan stödja sömn när de används korrekt.

Deras fullspektrum CBD-oljor har robusta koncentrationer av cannabinoider och terpener från rena europeiska hampakällor. Detta gör dem väl lämpade för att förbättra parametrar som insomning, tid i djupare sömnstadier och färre uppvaknanden under natten när de används ansvarsfullt tillsammans med sömnhygieniska metoder.

Effektiv dosering kan dock kräva lite personligt experimenterande och justering för att hitta din CBD sweet spot baserat på individuell kemi och känslighet. Tålamod är berättigat.

Även om det inte är ett botemedel mot sömn, tyder allt fler bevis på att Cibdol CBD-oljor erbjuder verkliga sömnfördelar för många användare. Om sömnproblemen kvarstår bör du alltid diskutera farmaceutiska alternativ med din läkare.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

 • Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol vid ångest och sömn: En stor fallserie. Permanente-tidskriften, 23, 18-041. https://doi.org/10.7812/TPP/18-041
 • Chagas, M.H., Zuardi, A.W., Tumas, V., Pena-Pereira, M.A., Sobreira, E.T., Bergamaschi, M.M., dos Santos, A.C., Teixeira, A.L., Hallak, J.E., Crippa, J.A. (2014). Effekter av cannabidiol vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom: en undersökande dubbelblind studie. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088-1098. https://doi. org/10.1177/0269881114550355
 • Scott Shannon, M.D., Nicole Lewis, N.D., Heather Lee, PA-C, & Shannon Hughes, Ph.D. (2019). Cannabidiol i ångest och sömn: En stor fallserie. Permanente Journal, 23. https://doi.org/10.7812/tpp/18-041
 • Babson, K. A., Sottile, J., & Morabito, D. (2017). Cannabis, cannabinoider och sömn: en genomgång av litteraturen. Aktuella psykiatriska rapporter, 19(4), 23. https://doi. org/10.1007/s11920-017-0775-9
 • Zuardi, A. W., Crippa, J. A., Hallak, J. E., Pinto, J. P., Chagas, M. H., Rodrigues, G. G., Dursun, S. M., & Tumas, V. (2009). Cannabidiol för behandling av psykos vid Parkinsons sjukdom. Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 23(8), 979-983. https://doi. org/10.1177/0269881108096519

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare