Hur får man god sömn när man arbetar hemifrån?

Published:

Att inse vikten av god vila när man arbetar på distans är avgörande för att bevara det allmänna välbefinnandet och effektiviteten. Övergången till distansarbete har påverkat de dagliga rutinerna för många, vilket ofta gör det svårt att skilja mellan när man arbetar och när man är hemma. Det här blogginlägget handlar om hur förlängda arbetstider och provisoriska hemmakontor kan påverka dina sömnscheman.

Vi kommer också att utforska några skadliga vanor som överdriven koffeinkonsumtion och exponering för blått ljus som kan hindra din förmåga att somna på kvällen. Dessutom diskuterar vi hur du kan bibehålla hälsosamma sömnvanor även när du arbetar på distans.

Vikten av att skapa en konsekvent rutin för bättre sömnhygien kan inte nog understrykas. Vi kommer att ge praktiska tips som att ställa in alarm för regelbundna väckningstider och skilja mellan arbetsuppgifter och personlig avkoppling.

Dessutom spelar utomhusvistelse och fysisk aktivitet en viktig roll för att uppnå en god natts sömn när du arbetar hemifrån. Slutligen kommer vi att beröra livsstilsförändringar som kan främja hälsosammare läggdagsritualer i ditt eget utrymme.

hur man uppnår god sömn när man arbetar hemifrån

Inverkan av distansarbete på sömnen

Distansarbete har stört våra sömnmönster och gjort det svårare att upprätthålla en god sömnhygien. Övergången från kontor till hemmakontor och förlängda arbetstider har rubbat vår dygnsrytm och påverkat sömnkvaliteten negativt.

Förlängda arbetstider och dåliga sömnvanor

Utökade arbetstider är ett vanligt inslag i distansarbete som kan leda till dåliga sömnvanor. Utan tydliga gränser mellan arbete och fritid är det lätt att överarbeta till sent på kvällen. Utan tillräcklig REM-sömn kan vår minneskonsolidering och humörreglering äventyras på grund av förlängda arbetstider som ofta stör den naturliga dygnsrytmen.

Provisoriska hemmakontor och förhöjda stressnivåer

Provisoriska hemmakontor saknar ergonomiska möbler som är utformade för långa perioder vid ett skrivbord eller en datorskärm, vilket leder till fysiskt obehag som kan höja stressnivåerna. Om du har din arbetsplats i vardagsrummet kan gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut, vilket skapar ytterligare oro som påverkar både produktiviteten under dagen och vilsam sömn på natten. För att motverka detta problem kan du överväga att inrätta ett exklusivt hörn som endast är avsett för yrkesverksamhet och se till att det inte finns någon överlappning med fritidsutrymmen i ditt hus.

Ett annat stort problem är hur långvarig exponering för digitala skärmar påverkar vår förmåga att somna lätt på kvällen på grund av dess utsläpp av blått ljus, som stör melatoninproduktionen - ett hormon som ansvarar för att reglera nattliga vilocykler. Källa här.

För att bekämpa dessa problem är det viktigt att skapa hälsosammare rutiner som bidrar till ett bättre allmänt välbefinnande, inklusive förbättrade läggdagsritualer, vilket i slutändan leder till förbättrad mental hälsa, ökade energinivåer och bättre koncentrationsförmåga. Låt oss fördjupa oss i några effektiva strategier för att främja sådana livsstilsförändringar i de efterföljande avsnitten nedan.

Skadliga vanor som påverkar sömnkvaliteten

Övergången till distansarbete har medfört en rad svårigheter, en av dem är effekten på sömnkvaliteten. Många individer har utvecklat vanor som kan störa deras förmåga att somna lätt på kvällen.

Undersökning av effekterna av koffeinintag på REM-sömnstadier

Koffein används ofta som ett stimulerande medel som hjälper oss att hålla oss vakna och alerta under arbetsdagen. Men en alltför hög konsumtion under dagen kan leda till störningar i REM-sömnen (Rapid Eye Movement), en viktig del av vår viloperiod där drömmar uppstår och minnet befästs.

 • Ökad vakenhet: Koffein verkar genom att blockera adenosinreceptorer i hjärnan som signalerar när du är trött. Detta leder till ökad vakenhet men kan också leda till svårigheter att somna på kvällen.
 • Latens för sömn: Höga koffeinintag nära läggdags ökar sömnlatensen - den tid det tar för dig att somna efter att du har lagt dig i sängen.
 • Nattliga uppvaknanden: Även om du lyckas somna efter att ha druckit koffein är risken stor att du kommer att uppleva nattliga uppvaknanden eller störningar under hela din sömnperiod.

Exponering för blått ljus och dess roll i sömnstörningar

Dessutom utsätts många distansarbetare under längre perioder för blått ljus från digitala enheter som bärbara datorer eller smartphones. Studier visar att denna typ av ljus påverkar melatoninproduktionen, ett hormon som ansvarar för att reglera vår dygnsrytm, och därmed stör naturliga sömnmönster. Blått ljus påverkar dygnsrytmen

 • Undertryckande av melatonin: Det blå våglängdsljuset från skärmar hämmar melatoninutsöndringen mer än någon annan typ av ljus, vilket inte bara leder till en fördröjd insomning utan även till dålig kvalitet på vilan när vi väl har somnat.
 • Störningar i dygnsrytmen: Denna störning kan orsaka betydande förskjutningar i våra biologiska klockor över tid, vilket leder till oregelbundenheter som sömnlöshet eller dagtrötthet som påverkar den övergripande produktiviteten och prestationen.

För att mildra dessa negativa effekter på dina nattliga upplevelser samtidigt som du behåller WFH-arrangemang, överväga att införliva vissa livsstilsförändringar som främjar hälsosammare sängdagsritualer som leder till förbättrat mentalt välbefinnande, ökade energinivåer och koncentrationskapacitet för uppgifter. I grund och botten är det av yttersta vikt att skapa en god "sömnhygien" för att säkerställa fortsatt yrkesmässig och personlig framgång mitt i den föränderliga arbetsdynamiken i dagens samhälle. Håll utkik efter nästa avsnitt där vi går djupare in på hur man uppnår detta mål på ett effektivt sätt.

Skapa en konsekvent rutin för bättre sömnhygien

När man arbetar på distans är det ofta lättare sagt än gjort att upprätthålla ett hälsosamt sömnschema. Gränserna mellan privatliv och arbetstid kan lätt suddas ut, vilket leder till oregelbundna sömnmönster som kan ha negativa effekter på vårt dagliga liv. Men genom att skapa konsekventa rutiner och implementera specifika strategier är det möjligt att upprätthålla hälsosamma sömnvanor även när man arbetar på distans.

Vikten av att ställa in alarm för regelbunden väckning

En enkel men effektiv strategi för att få en god natts sömn är att ställa väckarklockan på samma tid varje morgon. Att hålla sig till ett regelbundet uppvakningsschema kan hjälpa till att upprätthålla kroppens inre klocka, som är avgörande för när vi somnar och vaknar varje dag. Forskning har visat att regelbundna uppvakningstider ger bättre sömnkvalitet och gör det lättare att somna på kvällen.

För att göra denna praxis mer effektiv:

 • Undvik att trycka på snooze: Snoozande kan förvirra kroppens interna klocka, vilket gör att du känner dig groggy hela dagen.
 • Överväg att använda en app: Det finns många appar som är särskilt utformade för att hjälpa dig att skapa hälsosammare vakenvanor.
 • Var konsekvent under helgerna: Det kan vara frestande att stanna uppe sent eller sova länge under lediga dagar, men det kan störa din etablerade rutin.

Att dra tydliga gränser mellan yrkesmässiga uppgifter och personlig avkoppling

En annan viktig aspekt av att upprätthålla goda sömnvanor när man arbetar hemifrån är att balansera yrkesmässiga uppgifter med personlig avkoppling. När vårt hem smälter samman med vårt kontor blir det en utmaning inte bara fysiskt utan också mentalt, vilket gör oss benägna att drabbas av utbrändhet, vilket negativt påverkar vår förmåga att få ordentlig vila.

För att undvika detta scenario:

 • Skapa en särskild arbetsyta: Om möjligt bör du avsätta en särskild plats där du utför alla dina arbetsrelaterade aktiviteter, åtskild från platser som är avsedda för avkoppling, t.ex. sovrummet eller vardagsrummet.
 • Planera in regelbundna pauser: Ta korta pauser under dagen och ge dig själv lite tid att koppla av från skärmen, så att du kan föryngra dig mentalt.
 • Använd naturliga hjälpmedel som CBD-oljeprodukter: Dessa är kända för sina lugnande egenskaper och kan hjälpa till att skapa tydliga gränser mellan stressframkallande uppgifter och avkopplande aktiviteter, vilket främjar det allmänna välbefinnandet.

Tips för att skapa en sund balans mellan arbete och fritid när du arbetar på distans

 1. Skapa gränser: Genom att utse "arbetszoner" i ditt hus kan du skapa fysisk separation mellan arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter, vilket ökar produktivitetsnivåerna samtidigt som risken för utbrändhet minskar.
 2. Prioritera pauser: Att ofta ta små pauser under hektiska scheman förhindrar överansträngning, vilket håller stressnivåerna hanterbara och säkerställer tillräcklig nattlig vila som är nödvändig för att ladda upp energireserverna som krävs för att effektivt ta itu med nästa dags utmaningar.

Fördelar med utomhusvistelse och fysisk aktivitet

Att arbeta hemifrån kan leda till en stillasittande livsstil, vilket är dåligt för din fysiska hälsa och sömnkvalitet. Om du lägger in utomhusvistelse och fysisk aktivitet i din vardag kan du drastiskt förbättra din sömnkvalitet.

Exponering för dagsljus ger bättre sömn

Din kropps inre klocka, eller dygnsrytm, påverkas av ljuset i omgivningen. Om du tillbringar större delen av dagen inomhus störs denna rytm, vilket leder till dålig sömn på nätterna. För att motverka detta bör du gå ut under dagsljuset varje dag. Även 15 minuters exponering för solen kan hjälpa till att reglera din dygnsrytm och förbättra både vakenheten på dagen och sömnkvaliteten på natten.

Införliva daglig fysisk aktivitet

Regelbunden motion är ett av de bästa sätten att förbättra sömnmönstret. Det minskar stressnivåerna, en känd orsak till sömnlöshet, och hjälper till att fördjupa REM-sömnstadiet, där minnen konsolideras och hjärnan avgiftas.

 • Övning på morgonen: Börja dagen med yoga eller stretchövningar för att ge dig själv energi och bättre förutsättningar att slappna av på kvällen.
 • Aktiviteter på lunchrasten: Ta korta promenader runt kvartersparker under lunchrasterna för att få sol och främja hälsosammare sömnmönster.
 • Aeroba övningar efter arbetstid: Ägna dig åt aeroba aktiviteter som cykling efter jobbet för att se till att den energi som förbrukas fylls på genom en god natts sömn.

Tidpunkten är viktig. Om du ägnar dig åt fysisk aktivitet för nära läggdags kan det leda till att du känner dig piggare än avslappnad på grund av de stimulerande effekterna. Planera in träningspass tidigare på kvällen så att du hinner varva ner ordentligt innan du går och lägger dig.

Livsstilsförändringar för bättre sömn när du arbetar hemifrån

Att arbeta hemifrån kan ställa till det för sömnen. Men oroa dig inte, några enkla livsstilsförändringar kan hjälpa dig att få bättre sömn och känna dig mer utvilad. Här är några tips:

Skapa en sömnvänlig miljö

Din omgivning har en stor inverkan på din förmåga att somna och somna om. Här är vad du kan göra:

 • Separera din arbetsplats: Håll din arbetsplats skild från din sovplats för att upprätthålla tydliga gränser mellan arbete och avkoppling.
 • Undvik blått ljus: Begränsa exponeringen för enheter som avger blått ljus, t.ex. smartphones eller bärbara datorer, före sänggåendet. Sleep Foundation föreslår att man slutar använda dessa enheter två timmar före sänggåendet för att få bättre sömnkvalitet.
 • Skapa en avslappnande atmosfär: Se till att ditt sovrum är mörkt, tyst, svalt och bekvämt när du är redo för sängen. Överväg att använda öronproppar eller ögonmasker om det behövs.

Förutom att skapa en gynnsam miljö för god sömnhygien kan naturliga kosttillskott som CBD-olja i din rutin också bidra till att förbättra det allmänna välbefinnandet när du arbetar på distans.

Nutrition och vätskebalans påverkar sömnkvaliteten

Den mat vi äter har stor inverkan på kroppens inre klocka (dygnsrytmen) och påverkar direkt vår sömn- och vakenhetscykel. Här är några kostvanor som är värda att tänka på:

 • Måttligt med koffein: Undvik att dricka koffein sent på dagen och välj istället lugnande örtteer som kamomill eller lavendel före sänggåendet.
 • Ät balanserade måltider regelbundet: Hoppa över tunga måltider nära sänggåendet och se till att du äter balanserade måltider regelbundet under dagen, vilket främjar stabila blodsockernivåer och förhindrar att du vaknar mitt i natten på grund av hungerkänslor.
 • Upprätthåll adekvata vätskenivåer: Dålig vätskebalans leder ofta till sömnstörningar, men undvik att dricka för mycket vätska precis innan du går och lägger dig, så att du kan sova oavbrutet.

Kom ihåg att dessa kostvanor bör kompletteras med konsekvent fysisk aktivitet och regelbunden utomhusvistelse, vilket hjälper till att reglera dygnsrytmen mer effektivt.

Med dessa enkla livsstilsförändringar kan du uppnå optimal nattlig återhämtning, vilket ökar den totala produktiviteten i WFH-scenarier. Kom ihåg att konsekvens är nyckeln till att etablera effektiva rutiner som ger önskade resultat över tid.

Vanliga frågor om hur man får god sömn när man arbetar hemifrån

Så sover du bättre när du arbetar hemifrån

Upprätta en konsekvent sömnrutin, begränsa koffeinintaget och införliva fysisk aktivitet i din dag för att förbättra sömnkvaliteten. Källa

Hur sömnen påverkas av att arbeta hemifrån

Förlängd arbetstid, provisoriska kontor, ökad skärmtid och brist på utomhusvistelse kan störa det normala sömnmönstret. Källa

10-3-2-1-0-regeln för bättre sömn

Följ 10-3-2-1-0-regeln: inget koffein 10 timmar före sänggåendet, ingen mat eller alkohol tre timmar före sänggåendet, inget arbete två timmar före sänggåendet, inga skärmar en timme före sänggåendet och inga snoozelarm på morgonen. Källa

Varför det är svårt att sova borta från hemmet

Bullernivåer, temperaturvariationer och skillnader i komfort jämfört med din vanliga miljö kan göra det svårt att somna på obekanta platser. Källa

Slutsats

Vill du sova bättre när du arbetar hemifrån? Det kräver ansträngning, men det går.

Distansarbete kan påverka din sömn, men om du skapar en konsekvent rutin där du skiljer på arbete och avkoppling kan det hjälpa.

Minska koffeinintaget, begränsa exponeringen för blått ljus och ägna dig åt daglig fysisk aktivitet för att förbättra din sömnhygien.

Att skapa en gynnsam miljö för läggdagsritualer kan också hjälpa dig att sova bättre.

Genom att följa dessa strategier kan du få god sömn när du arbetar hemifrån och upprätthålla en sund balans mellan produktivitet och egenvård.

Se vår wiki för fler artiklar.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare