Fibromyalgi och för mycket sömn

Published:

Att förstå de olika faktorer som leder till sömnstörningar är av största vikt för både de som lider av fibromyalgi och för läkare. Fibromyalgi är en komplex sjukdom som orsakar utbredd muskuloskeletal smärta, trötthet och ömhet i lokaliserade områden, vilket leder till sömnstörningar. Bland de många symtomen upplever personer med fibromyalgi ofta sömnproblem som kan förvärra deras tillstånd.

I det här blogginlägget kommer vi att undersöka sambandet mellan fibromyalgi och sömnstörningar som sömnlöshet och Restless Legs Syndrome (RLS). Vi kommer också att diskutera strategier för att förbättra sömnhygienen bland fibromyalgipatienter genom att upprätthålla konsekventa rutiner vid läggdags, undvika tupplurar på dagtid, införliva regelbunden fysisk aktivitet och öva mindfulness-meditationstekniker för bättre sömnkvalitet.

Dessutom kommer vi att fördjupa oss i de potentiella fördelarna med D-vitamintillskott på fibromyalgirelaterade sömnproblem samtidigt som vi erkänner aktuella forskningsresultat och begränsningar. Dessutom kommer vi att undersöka hur läkemedel som serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), pregabalin påverkar sömnen dagtid hos dem som lider av fibromyalgi.

Sist men inte minst; ångest och depression är vanliga komorbiditeter bland individer som hanterar fibromyalgi. I detta avseende kommer vi att undersöka det komplexa samspelet mellan sömnlöshet eller överdriven sömn i samband med dessa psykiska hälsotillstånd hos personer som lever med denna kroniska smärtstörning.

fibromyalgi-och-sömn-för-mycket

Fibromyalgi och sömnstörningar

Fibromyalgi orsakar utbredd smärta, trötthet och en lägre smärttröskel. Den är kopplad till två sömnstörningar: insomni och restless legs syndrom (RLS). Dessa sömnstörningar förvärrar fibromyalgisymtomen, vilket leder till en ond cirkel av dålig sömnkvalitet och ökad smärta.

Sömnlöshet hos patienter med fibromyalgi

Sömnlöshet är vanligt hos personer med fibromyalgi. Det kan yttra sig som problem med att somna, att somna eller att vakna för tidigt. Otillräcklig djupsömn bidrar till trötthet dagtid, vilket förvärrar andra fibromyalgisymtom som kronisk smärta och humörstörningar.

För att förbättra det allmänna välbefinnandet är det viktigt att ta itu med sömnsvårigheter. God sömnhygien, t.ex. konsekventa tider för läggning och uppvaknande, kan bidra till att minska sömnlöshetsrelaterade problem.

Restless Legs Syndrome (RLS) hos patienter med fibromyalgi

Många personer med fibromyalgi upplever också restless legs syndrom (RLS), en obehaglig känsla i benen som orsakar ett oemotståndligt behov av att röra dem. RLS kan förvärra sömnlöshet och öka smärtan, vilket gör det ännu svårare för personer med fibromyalgi att få tillräcklig vila.

Att ta itu med RLS kan innebära livsstilsförändringar som regelbunden motion eller läkemedelsjusteringar under ledning av sjukvårdspersonal. Genom att hantera både sömnlöshet och RLS kan personer med fibromyalgi arbeta för att förbättra sin övergripande sömnkvalitet och minska symtomens svårighetsgrad.

Förbättrad sömnhygien för fibromyalgipatienter

För att förbättra sömnhygienen och den allmänna hälsan hos personer med fibromyalgi bör man ha konsekventa läggtider och uppvakningstider varje dag och undvika långa tupplurar under dagtid. Regelbunden motion kan också bidra positivt till bättre kvalitet på vilan genom att minska stressnivåerna i samband med detta kroniska tillstånd.

Upprätthålla konsekventa rutiner för läggdags

 • Skapa en avslappnande läggdagsrutin: Ägna dig åt lugnande aktiviteter som att läsa eller ta ett varmt bad före sänggåendet.
 • Undvik stimulantia: Begränsa koffeinintaget efter lunch, undvik nikotinprodukter nära läggdags och begränsa exponeringen för skärmar som avger blått ljus inom en timme innan du går och lägger dig.
 • Skapa konsekvens: Skapa ett regelbundet sömnschema genom att lägga dig och stiga upp vid samma tid varje dag - även på lediga dagar.

Undvik att ta sovmorgon på dagen

Att ta en tupplur under dagen kan ge tillfällig lindring av trötthet men kan i slutändan störa sömnmönstret nattetid. Om du måste ta en tupplur, gör den kort (20-30 minuter) och planera in den tidigare på eftermiddagen snarare än senare, då den kan störa din förmåga att somna på kvällen.

Införliva regelbunden fysisk aktivitet

Regelbunden motion kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten och minska fibromyalgisymtomen. Sikta på minst 30 minuters aerob träning med måttlig intensitet, t.ex. rask promenad eller simning, de flesta dagar i veckan. Inkludera styrketräningsövningar två till tre gånger per vecka för att bygga muskler och stödja ledhälsan.

Diskutera dina sömnproblem med en läkare som kan ge personliga rekommendationer baserade på dina specifika behov och omständigheter.

Meditationstekniker för mindfulness för bättre sömnkvalitet

Fibromyalgipatienter upplever ofta sömnproblem, vilket kan förvärra deras symtom och psykiska hälsa. Det är viktigt att ha en god sömnhygien, och mindfulness-meditationstekniker kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten. Dessa metoder kan hjälpa individer att somna snabbare och somna längre, vilket leder till en mer stärkande natts sömn.

Övning i medvetenhet om tacksamhet

En tacksamhetsövning innebär att man fokuserar på de positiva aspekterna av livet och uttrycker uppskattning för dem. Denna enkla men kraftfulla teknik har visat sig vara effektiv för att minska stressnivåerna, förbättra humöret och främja avslappning - alla viktiga faktorer för en god natts sömn. För att införliva denna teknik i din läggdagsrutin kan du försöka ägna några minuter varje kväll åt att reflektera över de saker du är tacksam för den dagen eller skriva ner dem i en tacksamhetsdagbok. Genom att flytta fokus från negativa tankar till känslor av tacksamhet kan det bli lättare att somna.

Fokusera på positiva aspekter av livet

Att koncentrera sig på livets ljusa sidor istället för att älta obehag eller andra fibromyalgi-indikatorer kan vara en bra mindfulness-övning för att förbättra sömnkvaliteten. Forskning tyder på att aktiviteter som att njuta av trevliga upplevelser, odla optimism och vara vänlig mot sig själv kan leda till bättre psykisk hälsa bland dem som hanterar kronisk smärta.

 • Njut av trevliga upplevelser: Gör en medveten ansträngning för att lägga märke till och uppskatta de positiva stunderna under dagen, oavsett om det handlar om att njuta av en utsökt måltid eller tillbringa tid med nära och kära. Genom att njuta av dessa upplevelser kan du skapa bestående minnen som ger glädje och tröst under svåra tider.
 • Odla optimism: Försök att behålla en hoppfull syn på livet genom att fokusera på framtida möjligheter snarare än att älta tidigare besvikelser. Du kan överväga att sätta upp realistiska mål för dig själv och visualisera de steg som behövs för att uppnå dem.
 • Öva vänlighet mot sig själv: Behandla dig själv med medkänsla när du hanterar fibromyalgisymtom eller sömnproblem. Erkänn att det är normalt att känna sig frustrerad eller överväldigad ibland, men påminn dig själv om din styrka och motståndskraft när du hanterar detta kroniska tillstånd.

Mindfulness-meditation kan inte bara förbättra sömnkvaliteten utan också främja det allmänna välbefinnandet bland fibromyalgipatienter, vilket gör det till ett viktigt verktyg för att hantera tillståndet. Konsekvens är nyckeln - gör ett försök att öva tacksamhetsmedvetenhet eller fokusera på positiva aspekter av livet varje dag för optimala resultat.

Mindfulness Meditation Resurser

Om du är nybörjare på mindfulnessmeditation finns det många resurser på nätet som kan vägleda dig genom olika övningar som är särskilt anpassade för att förbättra sömnkvaliteten. Överväg att utforska appar som Headspace, som erbjuder guidade meditationer utformade för avslappning och bättre vila, eller webbplatser som Mindful.org, där du hittar ett omfattande bibliotek med gratis guidade meditationer som fokuserar på olika aspekter av mindfulnesspraxis.

För personer med fibromyalgi kan förbättrad sömnkvalitet leda till avsevärda förbättringar i deras liv. Genom att införliva mindfulness meditationstekniker i din dagliga rutin, kan du hitta lättnad från sömnstörningar och en övergripande förbättring av din livskvalitet.

Läkemedel och sömnighet dagtid hos patienter med fibromyalgi

Sömnstörningar är ett vanligt problem bland fibromyalgipatienter och påverkar deras välbefinnande och livskvalitet. Vissa läkemedel som förskrivs för behandling av fibromyalgi kan bidra till överdriven sömn på dagtid hos dessa individer. Låt oss undersöka hur SNRI, SSRI och Pregabalin kan påverka sömnighet dagtid hos fibromyalgipatienter.

Serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

SNRI, som är antidepressiva läkemedel som ökar serotonin och noradrenalin i hjärnan för att förbättra humöret och minska fibromyalgibesvären, kan i vissa fall leda till mer sömnighet dagtid. Vissa studier tyder dock på att användning av SNRI kan leda till ökad sömnighet dagtid hos vissa individer.

 • Duloxetin är ett populärt SNRI-preparat som används för att behandla fibromyalgi, men vissa användare har rapporterat att de upplever sömnighet dagtid som en biverkning. Även om det är effektivt för att minska smärta och förbättra mental hälsa, rapporterar vissa användare sömnighet som en biverkning.
 • Venlafaxin: Ett annat vanligt SNRI-läkemedel som används för att hantera fibromyalgi-symtom är venlafaxin. Det kan hjälpa till att lindra smärta och förbättra humöret, men kan också orsaka sömnighet hos vissa patienter.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

SSRI är antidepressiva läkemedel som ökar serotoninnivåerna i hjärnan. De ordineras för att hantera symtom på fibromyalgi, depression och ångeststörningar.

 • Fluoxetin: Fluoxetin är ett SSRI-läkemedel som ofta används för att behandla fibromyalgirelaterad depression och ångest. Medan det minskar smärtnivåerna rapporterar vissa användare sömnighet dagtid som en biverkning.
 • Sertralin: Sertralin är ett annat SSRI-läkemedel som vanligtvis ordineras för individer med fibromyalgi som upplever humörstörningar. Även om det kan förbättra psykiska symtom, har det rapporterats om ökad sömnighet på dagtid bland dess användare.

Pregabalin och dess effekter på sömn

Pregabalin är ett läkemedel som ofta förskrivs för behandling av fibromyalgi, eftersom det hjälper till att lindra smärta och förbättra sömnkvaliteten. Forskning har visat att användning av pregabalin kan vara kopplat till högre nivåer av sömnighet under dagen hos vissa personer. Detta kan potentiellt bidra till överdrivet sömnbeteende dagtid som observerats bland vissa fibromyalgipatienter.

Sammanfattningsvis kan läkemedel som SNRI, SSRI och Pregabalin vara effektiva för att hantera olika symtom på fibromyalgi, men i vissa fall kan de också leda till ökad sömnighet dagtid. Det är viktigt för personer som lider av detta kroniska tillstånd att arbeta nära sina vårdgivare när de överväger behandlingsalternativ och justerar läkemedelsregimer vid behov.

Vanliga frågor om fibromyalgi och för mycket sömn

Kan fibromyalgi orsaka sömnproblem?

Fibromyalgisyndrom kan orsaka sömnstörningar, vilket gör det svårt att somna och somna om, vilket leder till trötthet dagtid och humörstörningar.

Hur kan fibromyalgipatienter förbättra sömnkvaliteten?

God sömnhygien, behandling av underliggande sömnstörningar och undvikande av sömnmediciner kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten för fibromyalgipatienter.

Vad finns det för samband mellan fibromyalgi och restless leg syndrome?

Fibromyalgipatienter kan uppleva rastlösa ben-syndrom, vilket kan störa sömnen och förvärra smärtan. Behandling av rastlösa ben kan förbättra sömnkvaliteten och det allmänna välbefinnandet.

Vilka är de vanligaste symtomen på fibromyalgi?

Vanliga symptom på fibromyalgi är kronisk smärta, trötthet, sömnsvårigheter och humörstörningar.

Hur påverkar fibromyalgi den psykiska hälsan?

Fibromyalgi kan leda till humörstörningar och påverka den psykiska hälsan, vilket gör det viktigt att ta hänsyn till både fysiska och psykiska behov i behandlingen.

Slutsats

Fibromyalgi och försovning kan vara en riktig smärta i nacken, ryggen eller någon annanstans för den delen.

Men frukta inte, mina fibromyalgikämpar, det finns sätt att förbättra din sömn och minska de irriterande symtomen.

 • Håll fast vid en konsekvent läggdagsrutin.
 • Undvik att ta tupplurar på dagen som om det vore ditt jobb.
 • Rör på dig med regelbunden fysisk aktivitet.
 • Praktisera meditationstekniker för mindfulness, som att känna tacksamhet och fokusera på det positiva.
 • Överväg tillskott av D-vitamin efter samråd med din vårdgivare.
 • Ta itu med eventuell underliggande ångest eller depression för att minska symtomen.

Och om allt annat misslyckas, kom bara ihåg att du är en krigare och att du klarar det här!

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare