Varför ska du inte träna före sänggåendet?

Last updated:

Published:

Varför ska man inte träna före sänggåendet? Denna fråga har varit föremål för många debatter bland både fitnessentusiaster och sömnexperter. I detta omfattande blogginlägg kommer vi att fördjupa oss i vetenskapen bakom träningspass sent på kvällen och deras potentiella inverkan på din sömnkvalitet.

I den här artikeln får du veta hur ansträngande fysisk aktivitet nära läggdags kan störa din hjärtfrekvensstabilitet, öka risken för uttorkning och påverka melatoninproduktionen. Vi kommer också att diskutera förhållandet mellan träningsintensitet och sömnkvalitet, och utforska hur måttligt intensiva träningspass faktiskt kan förbättra vilsam sömn medan högintensiva träningspass kan störa den.

Dessutom kommer vi att belysa den optimala tidpunkten för dagliga träningsrutiner genom att undersöka fördelarna med tidig morgonträning och exponering för dagsljus på melatoninnivåerna. Som en bonus kommer vi att ge tips om hur man skapar en idealisk miljö före sömnen genom lugnande ritualer och undviker stimulantia nära läggdags.

Sist men inte minst får du veta mer om hur regelbunden fysisk aktivitet kan lindra sömnlöshetssymtom och förbättra idrottsprestationer tack vare bättre sömnmönster. Så ta en paus och låt oss berätta varför det inte är rekommenderat att träna före sänggåendet - eftersom det är lika viktigt att sova gott som att hålla sig i form!

träning-före-sängen

Negativa effekter av träning sent på kvällen

Träning före sänggåendet kan störa sömnrytmen, påverka den allmänna livsstilen och få negativa hälsoeffekter.

Störning av stabil hjärtfrekvens

Träning nära läggdags kan leda till förhöjd hjärtfrekvens, vilket gör det svårt att somna eller uppleva en vilsam sömn.

Studier visar att högintensiv träning inom 1 timme före sänggåendet leder till ökad vakentid under natten.

Risk för uttorkning under sena träningspass

 • Svettningar: Att träna på natten ökar svettnivåerna, vilket gör det viktigt att dricka ordentligt med vätska under hela träningspasset.
 • Nokturi: Att dricka vatten efter träning kan leda till frekvent urinering nattetid, vilket ytterligare stör sömnmönstren.

Frisättning av stresshormoner påverkar produktionen av melatonin

Träning sent på kvällen stimulerar frisättningen av kortisol, vilket hindrar melatoninproduktionen - ett hormon som är viktigt för att skapa sömn.

Forskning visar att intensiv fysisk aktivitet som utförs inom 90 minuter före sänggåendet avsevärt fördröjer melatoninutsöndringen, vilket leder till insomningssvårigheter.

Att träna regelbundet är viktigt för att bibehålla god hälsa och välbefinnande, men det är viktigt att tänka på tidpunkten för träningen för att undvika eventuella sömnstörningar som orsakas av fysisk ansträngning nära sänggåendet.

Genom att förstå de negativa effekterna av träning före sänggåendet kan individer fatta välgrundade beslut om sina träningsrutiner samtidigt som de prioriterar tillräcklig nattsömn.

Träningsintensitet och sömnkvalitet

Intensiteten i den fysiska aktiviteten kan påverka sömnkvaliteten, så det är viktigt att ta hänsyn till detta när du bestämmer tidpunkten för ditt träningspass.

Intensiv träning nära läggdags kan stimulera nervsystemet och leda till förhöjd hjärtfrekvens, muskelvärk eller insomningssvårigheter.

Träning med måttlig intensitet gynnar sömnkvaliteten

 • Bättre humör: Måttlig motion frigör endorfiner, som kan hjälpa dig att slappna av och somna lättare.
 • Ökad djup sömn: Regelbundna måttligt intensiva träningspass har kopplats till en ökning av långsamvågig (djup) sömn, vilket är viktigt för hjärnans funktion och den allmänna hälsan.
 • Snabbare insomning: De som regelbundet ägnar sig åt måttlig motion tenderar att somna snabbare än de som är stillasittande eller bara ägnar sig åt högintensiva aktiviteter.

Effekten av högintensiv träning på återhämtande sömn

Om du planerar ett träningspass sent på kvällen bör du vara medveten om hur det kan påverka din sömn.

Högintensiva övningar som HIIT-träning eller tung tyngdlyftning kan orsaka en betydande ökning av adrenalinnivåerna, vilket gör det svårt för dig att varva ner och somna efter gympasset.

För bästa sömnkvalitet bör du välja aktiviteter med lätt till måttlig intensitet minst en timme före läggdags för att motverka de stimulerande effekterna av intensiva träningspass.

Att införliva avslappningstekniker som yoga eller meditation i din kvällsrutin kan också hjälpa till att motverka de stimulerande effekterna av intensiva träningspass.

Genom att hitta en balans mellan aktivitet och vila kan du dra nytta av fördelarna med regelbunden motion samtidigt som du maximerar din sömnkvalitet.

Optimal tidpunkt för dagliga motionsrutiner

För att förbättra den allmänna hälsan, inklusive bättre kvalitet på nattvilan, ska du sträva efter 30 minuters aerob aktivitet per dag, totalt 75 intensiva pass i veckan.

Träning under dagtid ökar melatoninproduktionen medan träning strax efter uppvaknandet minskar känslan av att vara groggy.

Fördelar med träning på morgonen

Morgonträning sätter fart på ämnesomsättningen och ökar energinivåerna under hela dagen.

De hjälper dig att hålla fast vid din rutin och förbättrar humöret och den mentala klarheten genom att frigöra endorfiner.

Exponering för dagsljus ökar nivåerna av melatonin

Exponering för naturligt soll jus reglerar vår sömn- och vakenhetscykel genom att stimulera melatoninproduktionen.

Fysisk aktivitet utomhus under dagtid ökar kroppens förmåga att producera detta viktiga hormon och upprätthålla en sund dygnsrytm.

 • Aeroba aktiviteter: Välj utomhusaktiviteter som jogging, cykling eller simning när det är möjligt.
 • Promenader i naturen: Utnyttja närliggande parker eller naturstigar för sköna promenader omgiven av grönska och frisk luft.
 • Solhälsningar: Utöva yoga utomhus, särskilt solhälsningssekvenser som hjälper till att ge kroppen energi och främja avslappning.

Regelbunden motion under optimala tider på dygnet ger bättre sömnkvalitet och många hälsofördelar.

Påminn dig själv om att vara uppmärksam på dina fysiska behov och justera din träningsplan efter behov för maximal effektivitet.

Skapa en idealisk miljö före sömnen

För att optimera din sömnkvalitet och säkerställa en vilsam natt, skapa en avkopplande miljö genom att införliva lugnande ritualer före sömnen och undvika stimulanser nära sänggåendet.

Lugnande ritualer före sömnen för avslappning

Ta en varm dusch för att slappna av musklerna, stretcha för att släppa spänningar, meditera för att minska stress och använd eterisk lavendelolja för att främja lugnet(källa).

 • Varmdusch: Värmen får musklerna att slappna av och lindrar spänningar.
 • Mjuk stretching: Löser upp spända muskler och främjar avslappning.
 • Meditation: Minskar stressnivåerna genom att fokusera på djupa andningsövningar.
 • Aromaterapi: Eterisk olja av lavendel ger lugn och ro.

Undvik stimulantia nära läggdags

Undvik koffein, nikotin och alkohol och begränsa exponeringen för elektroniska apparater före sänggåendet för att undvika att störa produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömn- och vakenhetscyklerna.

Genom att skapa en idealisk miljö före sömnen kommer du att vara på god väg mot vilsamma nätter fyllda med föryngrande sömn.

Fördelar med regelbunden fysisk aktivitet vid sömnlöshetssymtom

Ny forskning tyder på att måttligt intensiv motion kan vara ett bra behandlingsalternativ för personer som lider av kronisk sömnlöshet, med förbättrad sömnkvalitet och minskade symtom.

Motion med måttlig intensitet som behandling av insomni

Snabb promenad, simning eller cykling är enkla sätt att få in regelbunden träning i din dagliga rutin utan att störa din sömn.

Förbättrad sömnkvalitet genom regelbunden träning

 • Bättre avslappning: Regelbunden fysisk aktivitet frigör endorfiner, som framkallar känslor av lycka och avslappning, vilket leder till bättre psykiskt välbefinnande och förbättrad sömnkvalitet.
 • Bibehålla en hälsosam kroppsvikt: Motion hjälper till att bibehålla en hälsosam kroppsvikt, vilket är avgörande för optimal sömnhälsa och förebygger tillstånd som obstruktiv sömnapné.
 • Att hantera stress: Frekvent träning motverkar stress effektivt genom att främja produktionen av kortisol, "stresshormonet".

Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett nytt program för fysisk aktivitet, särskilt om du redan har hälsoproblem eller bekymmer.

Samband mellan idrottsprestation och sömnkvalitet

Många världsrekord uppnås under idrottarnas andra energitopp, som inträffar sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Att prioritera hälsa och välbefinnande genom att införliva en regelbunden träningsrutin och samtidigt säkerställa tillräcklig nattvila kan leda till förbättrade idrottsprestationer, ökad uthållighet, uthållighetsnivåer och en allmän känsla av välbefinnande.

Betydelsen av god sömnkvalitet för idrottsliga prestationer

Sömn av hög kvalitet är oumbärligt för idrottare, eftersom det gör det möjligt för kroppen att återhämta sig från hård träning och tävlingar. Under djup sömn reparerar kroppen skadade vävnader, bygger upp muskelmassa och frisätter tillväxthormoner som är nödvändiga för optimal fysisk prestation. Studier har faktiskt visat att otillräcklig sömn kan ha en negativ inverkan på en idrottares reaktionstid, förmåga att fatta beslut, humörstabilitet och skaderisk.

Förbättrade intima upplevelser tack vare bättre sömnmönster

 • Bättre humör: Tillräcklig vila främjar känslomässigt välbefinnande genom att minska stressnivåer och ångestsymtom. En positiv inställning förbättrar inte bara din vardag utan kan också stärka dina kontakter med andra.
 • Ökning av testosteronnivåerna: Testosteron spelar en viktig roll för att upprätthålla sexualdriften hos både män och kvinnor. Att få tillräckligt med sömn har kopplats till högre testosteronproduktion, vilket kan leda till mer tillfredsställande intima möten.
 • Förhöjd energi: Som nämnts tidigare om förbättrad atletisk prestanda; att få tillräckligt med kvalitetsvila leder till ökad uthållighet genom alla aspekter av livet inklusive intimitet med partners.

För att maximera fördelarna med goda sömnvanor i kombination med regelbunden träning vid lämpliga tidpunkter under dagen kan du överväga att införliva CBD-produkter i din dagliga rutin. Dessa naturliga kosttillskott har visat sig främja avslappning och förbättra sömnkvaliteten utan att orsaka några negativa biverkningar.

Vanliga frågor om varför du inte bör träna före sänggåendet

Varför ska du inte träna före sänggåendet?

Träning före sänggåendet kan störa sömnkvaliteten på grund av faktorer som ökad hjärtfrekvens, risk för uttorkning och frisättning av stresshormoner som påverkar melatoninproduktionen. Det är i allmänhet bättre att träna med måttlig intensitet tidigare på dagen för att få optimal sömn.

Är träning före sänggåendet dåligt för muskeltillväxten?

Även om träning nära läggdags kanske inte direkt hindrar muskeltillväxt, kan det påverka återhämtningen negativt genom att störa sömnkvaliteten. Tillräcklig vila är avgörande för korrekt muskelreparation och tillväxt; därför kan det vara mer fördelaktigt att schemalägga träningspass tidigare på dagen.

Hur sent är det för sent att träna?

Helst bör du undvika högintensiv träning 2-3 timmar före sänggåendet. Om du ägnar dig åt måttlig eller lågintensiv träning som yoga eller stretching närmare läggdags kan det hjälpa dig att slappna av utan att påverka din förmåga att somna nämnvärt.

Är det bättre att träna före sänggåendet eller på morgonen?

Morgonträning anses vanligtvis vara mer fördelaktigt grund av dess potentiella positiva effekter på ämnesomsättningen, energinivåerna under hela dagen och exponering för dagsljus som ökar melatoninproduktionen på natten. Men individuella preferenser varierar; att hitta en konsekvent tid som passar ditt schema är fortfarande avgörande för långsiktig efterlevnad.

Slutsats

Varför du inte bör träna före sänggåendet

Träning före sänggåendet kan förstöra din sömnkvalitet och orsaka risk för uttorkning, instabil hjärtfrekvens och frisättning av stresshormoner som påverkar melatoninnivåerna.

Måttligt intensiv träning har positiva effekter på sömnkvaliteten, medan högintensiv träning kan påverka den vilsamma sömnen.

Den bästa tiden att motionera är på morgonen när dagsljuset höjer melatoninnivåerna.

Lugnande ritualer före sömnen rekommenderas för avkoppling, och att undvika stimulantia nära läggdags kan skapa en idealisk miljö före sömnen.

Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar sömnlöshetssymtomen och förbättrar sömnkvaliteten konsekvent över tid.

Sömn av god kvalitet är avgörande för atletiska prestationer och förbättrade intima upplevelser.

Så varför ska man inte träna innan man går och lägger sig? Att träna nära läggdags kan vara skadligt för både den fysiska och mentala hälsan.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare