Sambandet mellan spelande och sömn

Published:

Sambandet mellan spel och sömn är en fråga av allt större intresse, särskilt eftersom videospel blir allt vanligare i våra vardagsliv. I det här blogginlägget fördjupar vi oss i nyanserna i detta komplexa samspel och undersöker hur överdrivet spelande kan störa rutinerna vid läggdags och påverka den allmänna sömnkvaliteten.

Vi kommer också att undersöka de fysiologiska effekterna av skärmljus på din sömncykel och belysa hur exponering för blått ljus från spel kan framkalla sömnlöshet. Fokus kommer sedan att flyttas till ungdomars spelvanor och deras potentiella långsiktiga inverkan på vilsamma sömnmönster.

Dessutom kommer vi att diskutera spelberoende - att känna igen tecken som pekar mot ett eventuellt beroende och förstå när professionell hjälp kan behövas. Vi kommer också att titta på hur medieanvändning sent på kvällen påverkar ett barns sömnmönster och ge riktlinjer för föräldrar som vill balansera skärmtid med hälsosam vila.

I slutändan vill vi ge dig omfattande insikter om videospel och sömn så att du kan hitta en optimal balans mellan speltid och kvalitativ snooze-tid för bättre hälsa och produktivitet.

videospel-och-sömn

Videospelens inverkan på sömnmönster

I takt med den tekniska utvecklingen har videospel blivit en mycket uppskattad aktivitet. Studier visar dock att överdrivet spelande kan påverka sömnmönster och den allmänna hälsan avsevärt. Den spänning som videospel ger stimulerar kroppens stressreaktion, vilket leder till ångest som kan försena läggdags eller försumma hälsosamma sömnvanor.

Hur överdrivet spelande påverkar rutinerna vid läggdags

Gaming är en engagerande aktivitet som ofta får spelarna att tappa tidsuppfattningen. Detta blir problematiskt när det resulterar i försenade läggtider och störda sömnscheman. En studie som publicerades i Journal of Clinical Sleep Medicine visade att gamers tenderar att stanna uppe senare än icke-gamers, vilket resulterar i kortare total sömntid.

Dessutom kan intensivt spelande nära läggdags leda till förhöjda upphetsningsnivåer som gör det svårt för individer att somna omedelbart efter att ha spelat videospel. Detta kan vidare leda till otillräcklig återhämtande snooze-tid som är nödvändig för att upprätthålla optimal hälsa och produktivitetsnivåer både på kort och lång sikt.

Sambandet mellan spelande på natten och dålig sömnkvalitet

Kvällsspelande försenar inte bara läggdags utan bidrar också till försämrad sömnkvalitet på grund av ökad exponering för skärmar under kvällstid - en period då kroppen förbereder sig för nattlig vila. Långvarigt arbete med digitala skärmar på natten har förknippats med trötthetssymtom när man vaknar nästa dag, förutom fördröjda uppvakningstider.

En forskningsstudie utförd av Flinders University visade att de som spelar innan de somnar upplever betydande störningar i sin REM-cykel (Rapid Eye Movement) - en avgörande fas i vårt sömnmönster som ansvarar för kognitiva funktioner som minneskonsolidering. Att ägna sig åt virtuella uppdrag sent på kvällen kan därför vara skadligt inte bara fysiskt utan även mentalt.

Skärmljusets inverkan på sömncykeln

Det är ingen hemlighet att skärmens sken kan hålla oss vakna på nätterna. Men visste du att särskilt blått ljus kan störa vår sömncykel? Detta är särskilt relevant för gamers som ofta ägnar sig åt sessioner sent på kvällen.

Förstå hur blått ljus påverkar din hjärna

Skärmar avger blått ljus, som lurar hjärnan att tro att det fortfarande är dag. Våra kroppar är anpassade till en dygnsrytm, som är vår inre kroppsklocka som dikterar när vi ska vakna och sova. När vi utsätter oss för skärmljus under vad som borde vara nattetid stör vi denna naturliga rytm.

Denna störning leder till svårigheter att somna eller somna hela natten eftersom hjärnan tror att den ska vara vaken och alert istället för att vila. Vad blir resultatet? En störd sömncykel som gör att du känner dig groggy och improduktiv nästa dag.

Insomni orsakad av spel

Dåliga sömnvanor är kopplade till insomni, ett tillstånd som kännetecknas av ihållande problem med att somna eller somna om trots att man har haft gott om tid att vila. Många gamers lider av sömnlöshet på grund av sin benägenhet att spela videospel sent på kvällarna.

 • Spelande sent på kvällen: Spelsessioner sent på kvällen kan inte bara leda till försenad läggdags utan också till minskad total sömntid eftersom spelarna kanske inte kan (eller vill) sluta förrän de har nått vissa milstolpar i sitt spel.
 • Frekventa avbrott: Även om de lyckas somna efter att ha spelat kan dessa personer uppleva frekventa uppvaknanden under natten - ett annat vanligt symptom på sömnlöshet.
 • Otillräcklig vila: Med tiden kan en kronisk brist på tillräcklig och kvalitativ vila leda till allvarliga hälsoproblem, t.ex. hjärtsjukdomar och diabetes.

Om du upplever symptom som dessa efter sena spelsessioner kan det vara värt att överväga att justera dina vanor för bättre sömnhygien, t.ex. genom att ange specifika tider för spelande och undvika skärmar nära läggdags när det är möjligt. Kom ihåg: balans är nyckeln till att uppnå optimal hälsa och produktivitet både på kort och lång sikt.

Ungdomars spelvanor och långsiktiga effekter på vila

TV-spel är en frestande verklighetsflykt, men överdrivet spelande under tonåren kan få långsiktiga effekter på sömnmönstret i vuxen ålder. En studie från National Center for Biotechnology Information (NCBI) visade att vuxna som spelade mycket videospel under tonåren nu får ungefär 47 minuters mer vila varje natt än vad de fick när de var yngre.

Men samma personer rapporterade också att de sköt upp sin läggdags med i genomsnitt 16 minuter för varje halvtimme de spelade som tonåringar. Detta tyder på att även om dessa vuxna spelare kanske får mer sömn totalt sett, så går de sannolikt och lägger sig senare och vaknar senare också - vilket kan störa deras dagliga rutiner och produktivitetsnivåer.

Potentiella långsiktiga effekter av tonåringars spelvanor

Spelrelaterade sena nätter är inte bara ett problem eftersom de förskjuter uppvaknandet; de kan också leda till kronisk sömnbrist över tid om de inte hanteras på rätt sätt. Kronisk sömnbrist har kopplats till många hälsoproblem, bland annat fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och till och med förkortad livslängd, enligt Sleep Foundation.

 • Social påverkan: Spelsessioner sent på kvällen innebär ofta mindre tid för sociala aktiviteter eller familjeangelägenheter, vilket är viktiga aspekter av en holistisk utveckling, särskilt bland ungdomar.
 • Effekter på utbildningen: Sömnbrist till följd av spelande sent på kvällen kan påverka skolprestationer negativt på grund av dess skadliga effekt på koncentrationsnivåer och kognitiva funktioner som är nödvändiga för inlärningsprocesser.
 • Påverkan på den mentala hälsan: Att regelbundet snåla in på nödvändiga sovtimmar kan öka riskfaktorerna för psykiska störningar som depression och ångest med tanke på det nära sambandet mellan kvalitet och kvantitet av sömn och psykologiskt välbefinnande enligt studier som publicerats av NCBI.

Mot bakgrund av dessa potentiella risker med ungdomars spelvanor blir det tydligt varför måttfullhet är nyckeln till att balansera speltid med kvalitativ snooze-tid - för att säkerställa optimal hälsa och produktivitet både på kort och lång sikt. Både föräldrar och lärare måste vara vaksamma när det gäller att övervaka barnens skärmbaserade fritidsaktiviteter och sätta lämpliga gränser för att säkerställa att balansen upprätthålls så att framtida generationer växer upp till friska och produktiva vuxna i morgon.

Hantering av beroendeframkallande beteenden mot spel

Ungefär en tredjedel av spelarna har erkänt att de ofta avstår från skola eller arbete för att ägna sig åt spel. Detta tyder på ett beroendeframkallande beteende, som kan störa det fysiska och psykiska välbefinnandet och dessutom påverka normala rutiner som skolarbete eller anställningsscheman.

Att känna igen tecken som pekar mot ett potentiellt beroende

Det är viktigt att känna igen tecken som pekar mot ett potentiellt beroende. Vanliga symptom är upptagenhet med spel, abstinensbesvär när man inte spelar, tolerans (behov av att spendera mer tid med spel), oförmåga att minska speltiden trots negativa konsekvenser och förlust av intresse för aktiviteter man tidigare gillat. Om du märker av dessa beteenden hos dig själv eller någon annan kan det vara dags att ingripa.

Söker professionell hjälp för beroende av digital underhållning

Om du tror att dina spelvanor håller på att bli problematiska är det viktigt att söka professionell hjälp. Det finns många resurser på nätet som ger råd om hur man bäst hanterar överdriven skärmtid, inklusive HelpGuides guide om tv-spelsberoende. Den ger praktiska tips för att hantera spelanvändningen och ger också information om var man kan hitta ytterligare stöd vid behov.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektivt vid behandling av beroende av digital underhållning genom att hjälpa individer att identifiera utlösande faktorer som leder dem till överdrivet spelande och utveckla copingstrategier för att undvika att falla tillbaka i gamla mönster. Du kan lära dig mer om KBT på American Psychological Associations resurssida om kognitiv beteendeterapi.

Sätt att bekämpa spelberoende

 • Måttfullhet: Försök att sätta gränser för hur mycket tid du lägger på spel varje dag och håll dig strikt till dessa gränser även om du frestas att överskrida dem.
 • Social interaktion: Delta i verkliga sociala interaktioner istället för att enbart förlita sig på virtuella sådana som finns i spelmiljöer.
 • Hobbyer och intressen: Odla intressen utanför den digitala världen för att skapa balans i livet och därmed minska beroendet av skärmar för att enbart uppfylla och tillfredsställa syften.

Sammanfattningsvis innebär en sund relation till teknik att känna igen när användningen blir skadlig snarare än gynnsam för det allmänna välbefinnandet, särskilt i fall där sömnen påverkas på grund av intensiva spelsessioner sent på kvällen som stör den naturliga dygnsrytmen, vilket leder till dålig vila nästa morgon och påverkar den dagliga produktivitetsnivån negativt på lång sikt.

Effekter av sen kvällskonsumtion av media på barns sömn

En ny studie ledd av Michelle Garrison har belyst effekterna av sen mediekonsumtion, särskilt TV-tittande och användning av videospel, på sömnmönster hos barn i förskoleåldern. Resultaten var ganska avslöjande - ca 28 % av de barn som ägnade sig åt dessa aktiviteter efter kl. 19.00 upplevde ofta att deras sömn stördes.

Riktlinjer för föräldrar om barns exponering för skärmbaserade enheter före sänggåendet

Resultaten understryker behovet av att föräldrar noga övervakar sina barns mediekonsumtion, särskilt under de senare kvällstimmarna. Som förälder eller vårdnadshavare är det viktigt att sätta upp hälsosamma gränser för ditt barns användning av digitala prylar nära läggdags.

 • Skapa ett konsekvent sömnschema: Se till att ditt barn går och lägger sig vid samma tid varje kväll och vaknar vid samma tid varje morgon. Detta hjälper till att reglera kroppens inre klocka och kan leda till bättre sömnkvalitet.
 • Begränsa skärmtiden före sänggåendet: Experter rekommenderar att du stänger av alla skärmar minst en timme före sänggåendet. Det gäller TV, dator, surfplatta, smartphone och ja - även spelkonsoler. Studier har visat att det azurblå ljuset från skärmar kan störa vår naturliga dygnsrytm. Läs mer om hur elektronik påverkar sömnen här.
 • Skapa en vilsam miljö: Se till att ditt barns sovrum är tyst, mörkt (använd mörkläggningsgardiner om det behövs), har en sval temperatur (mellan 60-67 grader Fahrenheit) och är fritt från distraktioner som leksaker eller elektronik som kan locka dem att hålla sig vakna längre än nödvändigt.

Utöver dessa riktlinjer skulle det vara bra om du också informerade dig själv om de potentiella riskerna med överdriven skärmtid, inklusive men inte begränsat till störda sömnmönster. Kunskap ger handlingskraft; med den här informationen är du bättre rustad att se till att ditt barn får den vila som krävs för att växa och utvecklas optimalt.

Att balansera fritidsaktiviteter som videospel med tillräckligt med högkvalitativ snooze-tid kan verka utmanande till en början, men kom ihåg att måttfullhet är nyckeln här. Genom att sätta dagliga gränser och undvika intensivt spelande nära läggdags kommer du inte bara att bevara nattfriden utan också bidra till att upprätthålla optimal hälsa och produktivitetsnivåer både på kort och lång sikt. Så nästa gång när junior ber om "bara ett spel till", påminn honom om vikten av en god natts sömn istället.

Balansera speltid med kvalitativ snooze-tid för optimal hälsa och produktivitet

När vi kastar oss in i de stimulerande digitala landskap som den moderna tekniken erbjuder är det viktigt att upprätthålla en harmoni mellan våra spelvanor och den mängd kvalitetsvila som vi får. Det är uppenbart att videospel kan vara mycket njutbara, men man bör vara måttfull och ha dagliga tidsgränser för att undvika intensivt spelande nära läggdags.

Fördelar med måttfullhet och att sätta dagliga tidsgränser för att undvika intensivt spelande nära läggdags

Ett måttligt spelande bidrar inte bara till att upprätthålla en optimal hälsa, utan säkerställer också en bibehållen produktivitetsnivå på både kort och lång sikt. Att begränsa den tid man spelar varje dag kan vara bra för att reglera spelanvändningen. Detta kan bidra till att förhindra överdriven skärmtid som ofta leder till sömnstörningar orsakade av exponering för blått ljus från skärmar.

En annan viktig strategi är att undvika intensivt spelande nära läggdags. Om du spelar högenergispel eller mycket stimulerande spel när du ska sova kan du få ett adrenalinpåslag som gör det svårare att somna när du äntligen har kommit i säng.

 • Skapa ett schema för spelandet: Fastställ bestämda tider under dagen då du enbart spelar videospel. Detta schema bör helst inte omfatta tiden fram till läggdags.
 • Prioritera sömn: Förstå att tillräckligt med vilsam sömn är lika viktigt som att vinna nästa nivå i ditt favoritspel, om inte viktigare. Se till att du ger dig själv gott om tid varje natt för oavbruten snooze.
 • Behåll balansen: Kom ihåg att även om spel ger underhållning och avkoppling är det lika viktigt att upprätthålla andra aspekter av livet, t.ex. ansvar för arbete eller skola, sociala kontakter, fysisk aktivitet osv.

Nyckeln här ligger i att bevara den nattliga frid som krävs för att föryngra sig själv tillräckligt innan man tar itu med de utmaningar som väntar oss varje ny dag. Genom att strikt följa dessa ovan nämnda metoder - måttlighet tillsammans med engagemang för att upprätthålla dagliga tidsgränser, särskilt genom att undvika intensivt spelande nära läggdags - kan man potentiellt förbättra sitt allmänna välbefinnande avsevärt under en period.

Att införliva CBD-produkter, som de som tillhandahålls av Cibdol, i din rutin kan också visa sig vara fördelaktigt om de används ansvarsfullt under professionell vägledning. Studier tyder på potentiella fördelar relaterade till att förbättra sömnmönster genom användning av CBD-olja, vilket kan hjälpa spelare som söker bättre balans mellan sina fritidsaktiviteter och tillräcklig mängd vila som krävs för att säkerställa topprestanda inom alla områden i livet, inklusive mental skärpa, koncentrationsförmåga, förutom fysisk styrka och uthållighet som behövs för att hantera vardagliga uppgifter effektivt och effektivt utan att känna sig uttömda eller utmattade i förtid på grund av brist på ordentlig återställande sömn på nattlig basis.

Vanliga frågor om videospel och sömn

Hur påverkar videospel sömnen?

Spel kan störa sömnmönstret på grund av ökad mental stimulans och exponering för blått ljus från skärmar, vilket leder till fördröjd sömn och försämrad sömnkvalitet.

Varför orsakar videospel dålig sömn?

Det intensiva fokus som krävs för att spela höjer stresshormoner som kortisol, vilket stör förmågan att somna, medan det blå ljus som avges av skärmar dämpar melatoninproduktionen, ett hormon som reglerar vår sömn- och vakenhetscykel.

Påverkas ditt barns sömn av videospel?

Om ditt barn har svårt att somna, ofta vaknar på natten eller är trött på dagen kan överdriven skärmtid, inklusive spelande, vara en bidragande orsak. Överväg att införa riktlinjer för skärmtid.

Kan sömn påverka spelprestanda?

Brist på tillräcklig vila försämrar kognitiva funktioner som reaktionstider och beslutsförmåga, vilket är avgörande för optimal spelprestanda. Således kan snooze-tid av god kvalitet faktiskt förbättra ens spelförmågor.

Letar du efter andra former av digital underhållning? Kolla in sociala medier och streamingplattformar för fler alternativ.

Kom ihåg att ta pauser och prioritera sömn, särskilt om du är ett fan av ett visst varumärke eller en viss produkt inom videospel.

Och glöm inte fördelarna med att spela videospel, t.ex. förbättrad problemlösningsförmåga och koordination mellan hand och öga.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare