Sömn och mental hälsa

Last updated:

Published:

Det komplexa sambandet mellan sömn och psykisk hälsa är en viktig aspekt av det allmänna välbefinnandet som förtjänar uppmärksamhet. I takt med att vår förståelse av den mänskliga hjärnan ökar blir det allt tydligare att sömn spelar en avgörande roll för att upprätthålla en optimal kognitiv funktion och känslomässig reglering.

I den här artikeln fördjupar vi oss i sömnens effekter på mental hälsa genom att undersöka hur hjärnaktiviteten förändras i olika vilostadier och vilka positiva effekter god sömn kan ha för att förebygga problem som obstruktiv sömnapné. Vi kommer också att diskutera olika psykiska störningar som schizofreni och autismspektrumstörningar (ASD) som är förknippade med dålig sömnkvalitet eller sömnsvårigheter.

Dessutom kommer vi att utforska vikten av god sömnkvalitet utöver diagnostiserade tillstånd, inklusive dess effekt på viktminskningsinsatser och moderna livsstilsfaktorer som påverkar hälsosamma sömnmönster. Covid-19-pandemin har förvärrat sömnlöshetsproblemen för många individer, och därför kommer vi att ta upp förekomsten av dessa problem innan nedstängningarna började och de störningar som upplevs under karantänperioderna.

Slutligen kommer vi att diskutera kognitiv beteendeterapi (KBT) som ett effektivt behandlingsalternativ för att förbättra relationen till sin egen återhämtande sömn genom avslappningsövningar och instruktioner för stimuluskontroll. Genom att införa bättre rutiner för att förbättra den psykiska hälsan kommer läsarna att lära sig värdefulla tekniker för att varva ner och förbättra sitt allmänna välbefinnande samtidigt som de undviker skärmtid före sänggåendet.

sömn-och-mental-hälsa

Sömnens inverkan på den psykiska hälsan

Sömn påverkar vårt mentala tillstånd på flera sätt, bland annat genom fluktuationer i hjärnaktiviteten och utveckling av sjukdomar som obstruktiv sömnapné.

Fluktuationer i hjärnaktivitet under sömn

Under sömnen finns det olika faser som är grundläggande för kognitiva förmågor som minnesförstärkning, känslomässig kontroll och tankeprocesser.

Sömnens roll i förebyggandet av obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en allvarlig sjukdom som påverkar den fysiska hälsan negativt och ökar risken för att med tiden utveckla ångestsyndrom eller depression.

Upprätthålla hälsosamma sömnmönster: Tips och tricks

 • Skapa en konsekvent rutin för läggdags.
 • Gör din sovmiljö bekväm.
 • Undvik koffein, nikotin och alkohol nära läggdags.
 • Använd avslappningstekniker före sänggåendet.

Om du införlivar dessa hälsosamma vanor i din dagliga rutin kan du förbättra sömnkvaliteten avsevärt och i slutändan leda till bättre psykisk hälsa.

Mer information om sambandet mellan sömn och psykisk hälsa finns i denna studie.

Sömnproblem hos personer med psykiska störningar

Personer med psykiska störningar har ofta sömnproblem som kan påverka deras allmänna tillstånd negativt.

Schizofreni och dålig sömnkvalitet

Personer med schizofreni kan ha svårt att somna och hålla sig sovande, vilket kan förvärra andra symptom på sjukdomen.

Enligt en studie som publicerades i The American Journal of Psychiatry kan behandling av sömnproblem potentiellt förbättra behandlingsresultaten för personer som lever med schizofreni.

Autismspektrumstörningar (ASD) och sömn

Barn och ungdomar med ASD har ofta betydande sömnproblem.

 • Sömnlöshet: Svårigheter att somna och somna om är vanligt bland personer med autism.
 • Sömnapné: Sömnstörningar förekommer oftare hos barn med ASD jämfört med barn med typisk utveckling.
 • Rastlösa ben-syndrom (RLS): Barn med autism löper större risk att få symtom på RLS.

Behandling av dessa sömnstörningar kan leda till förbättringar av den allmänna psykiska hälsan och den dagliga funktionsförmågan hos personer som lever med ASD.

Några möjliga behandlingsalternativ är att skapa konsekventa rutiner vid läggdags, skapa en lugnande sovrumsmiljö, använda tyngdtäcken för ökad komfort och trygghet samt rådgöra med vårdpersonal om eventuella medicinjusteringar vid behov.

Genom att förstå de unika utmaningar som personer med psykisk ohälsa ställs inför när det gäller att få tillräckligt med återhämtande sömn varje natt kan vi bättre stödja dem på deras resa mot förbättrad psykisk hälsa.

Betydelsen av god sömn utöver diagnostiserade sjukdomar

God vila är viktigt för alla; det påverkar både det fysiska och psykiska välbefinnandet, förutom viktnedgång.

Förbättrad viktminskning genom bättre sömnvanor

Tillräckligt med sömn hjälper till att reglera hormoner som styr aptiten, vilket leder till hälsosammare matval och effektiv viktkontroll.(källa)

Faktorer i den moderna livsstilen som påverkar hälsosamma sömnmönster

Långa arbetsdagar och elektroniska apparater stör vår naturliga dygnsrytm, vilket leder till dålig sömnkvalitet. (källa)

 • Ångestsyndrom: Tankar och mardrömmar som orsakas av ångestsyndrom gör det svårt att somna och behålla sömnen. (källa)
 • Depression: Sömnlöshet eller överdriven sömn är vanliga symtom på depression. (källa)
 • Bipolär sjukdom: Maniska episoder kan minska behovet av sömn, medan depressiva episoder kan leda till överdrivet mycket sömn. (källa)

För att förbättra sömnkvaliteten ska du prioritera god sömnhygien, som att upprätthålla en konsekvent läggdagsrutin, skapa en bekväm sömnmiljö och använda avslappningstekniker innan du lägger dig. (källa)

Covid-19-pandemin förvärrar sömnlöshetsproblem

Covid-19-pandemin har förvärrat sömnproblemen, som redan var utbredda i USA, vilket påverkar den mentala hälsan och det allmänna välbefinnandet.

Prevalensen av sömnlöshet före pandemin

Sömnlöshet var redan ett utbrett problem som drabbade 10-30 procent av alla vuxna i världen på grund av stress, ångest, depression och dålig sömnhygien.

Störningar som upplevts under nedstängningsperioder

Nedstängningsåtgärder har lett till ökad oro och stress, social isolering, brist på rutiner och ökad skärmtid, vilket alla har bidragit till sömnstörningar.

 • Ångest och stress: Osäkerhet kring anställningstrygghet, finansiell stabilitet och personlig hälsa har skapat förhöjda nivåer av oro.
 • Social isolering: Minskad social interaktion kan påverka det psykiska välbefinnandet negativt och förvärra psykiatriska störningar som PTSD.
 • Brist på rutiner: Dagliga scheman kastas om på grund av distansarbete eller arbetslöshet orsakad av ekonomiska nedgångar, vilket gör det svårare att upprätthålla ett konsekvent sömnschema.
 • Ökad skärmtid: Exponering för blått ljus från skärmar stör regleringen av dygnsrytmen, vilket gör det svårare att somna på kvällen.

Experter föreslår att man inför en konsekvent läggdags, ägnar sig åt lugnande aktiviteter, begränsar skärmtiden och vid behov får professionell hjälp, t.ex. kognitiv beteendeterapi, för att förbättra sömnkvaliteten.

Det är viktigt att prioritera vilsam sömn varje natt för det allmänna fysiska och psykiska välbefinnandet under denna utmanande period av osäkerhet som orsakas av covid-19.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) mot sömnlöshet: En beprövad lösning

God psykisk hälsa är beroende av kvalitetssömn, men sömnproblem som kronisk insomni kan vara skadligt för det allmänna välbefinnandet. KBT är en kliniskt testad metod som har visat sig vara framgångsrik vid behandling av sömnstörningar och psykiska tillstånd.

Avslappningsövningar för bättre sömn

Med KBT kan man lära sig avslappningsövningar som djupandning, progressiv muskelavslappning och guidade bilder för att hantera stress och ångest som kan orsaka sömnproblem.

 • Djupandning: Långsamma, kontrollerade andetag minskar spänningar och främjar lugn och ro.
 • Progressiv muskelavslappning: Genom att spänna och slappna av i musklerna i hela kroppen frigörs fysiska spänningar.
 • Guidade bilder: Visualisering av fridfulla scener uppmuntrar positiva tankar och minskar negativa känslor.

Instruktioner för stimuluskontroll för bättre sömnvanor

KBT innefattar också stimuluskontroll för att skapa en stark koppling mellan läggdags och sömn. Rekommendationerna omfattar att upprätta ett konsekvent sömnschema, upprätthålla en bekväm sovmiljö, reservera sovrummet endast för sömn och undvika substanser som stör sömnen.

 1. Upprätta ett konsekvent sömnschema.
 2. Upprätthåll en bekväm sovmiljö.
 3. Reservera sovrummet för enbart sömn.
 4. Undvik ämnen som stör sömnen.

KBT har visat sig vara en effektiv långsiktig lösning för både insomni och andra psykiska problem, t.ex. ångestsyndrom och PTSD. Den har långvariga effekter när det gäller att förbättra sömnkvaliteten även efter att terapisessionerna har avslutats.

Bättre sömnrutiner för bättre mental hälsa

Få en god natts sömn för att främja ditt psykiska välbefinnande och undvika problem som uppstår i samband med att du sover, t.ex. sömnbrist, sömnstörningar och avbruten vila.

Tekniker för att varva ner och få bättre sömnkvalitet

Innan du går i pension kan du ägna dig åt aktiviteter som meditation, aromaterapi med eteriska oljor som lavendel eller kamomill, ett varmt bad/dusch eller lyssna på lugn musik för bättre vila.

 • Meditation: Lugna tankarna och främja avslappning med mindfulness-meditation eller djupandningsövningar.
 • Aromaterapi: Använd eteriska oljor som lavendel eller kamomill för att förbättra sömnmönstret.
 • Ta ett varmt bad eller en varm dusch: Ge kroppen en signal om att det är dags att vila genom att ändra temperaturen från varmt vatten till svalare luft.
 • Lyssna på lugnande musik: Skapa en lugn atmosfär som underlättar insomning med mjuka melodier eller naturljud.

Vikten av att undvika skärmtid före sänggåendet

Begränsa skärmtiden minst en timme före sänggåendet för att undvika det blå ljus som avges av smartphones, surfplattor och datorer och som kan störa kroppens produktion av melatonin.

 • Upprätthåll ett konsekvent sömnschema: Reglera din inre klocka och förbättra sömnkvaliteten genom att gå och lägga dig och vakna vid samma tidpunkt varje dag.
 • Skapa en bekväm sovmiljö: Optimera din återhämtande vila genom att hålla ditt sovrum svalt, mörkt och tyst.
 • Undvik koffein och alkohol nära läggdags: Stör normala sömnmönster eller gör det svårt att somna över huvud taget.
 • Införliva fysisk aktivitet i din dagliga rutin: Genom regelbunden motion kan du lindra symtomen på sömnlöshet och förbättra din psykiska hälsa, t.ex. ångest eller depression.

Att prioritera sömnen kan hjälpa till att undvika problem som brist på vila, sömnstörningar och oregelbunden snoozning, samtidigt som det också förbättrar det mentala välbefinnandet.

Vanliga frågor om sömn och mental hälsa

Sömn och psykisk hälsa: Det avgörande sambandet

God sömn är avgörande för att upprätthålla en god mental hälsa, reglera humör, känslor och kognitiva funktioner.

Sleep Foundation tillhandahåller omfattande information om sambandet mellan sömn och psykiskt välbefinnande.

Det ömsesidiga inflytandet av sömn och mental hälsa

Sömnstörningar kan bidra till att utveckla eller förvärra psykiska störningar, samtidigt som dessa störningar också kan störa hälsosamma sömnmönster.

Läs mer om detta förhållande på Harvard Health Publishing.

God sömn för optimal hjärnfunktion

Forskning har visat att god sömn bidrar till förbättrad humörstabilitet och minskade symtom på olika psykiatriska störningar som PTSD eller ADHD.

För en översikt över de senaste rönen inom detta område, besök PubMed Central.

Förbättrad känslomässig motståndskraft med god sömn

Tillräcklig och återhämtande sömn påverkar vår förmåga att hantera stressfaktorer på ett effektivt sätt genom att öka den känslomässiga motståndskraften och samtidigt minska irritationsnivån i samband med utmattning.

Läs mer på American Psychological Association (APA).

Slutsats

Sömn och psykisk hälsa är nära sammanflätade, och dålig sömn kan förvärra tillstånd som schizofreni och autismspektrumstörningar.

Men oroa dig inte, det finns sätt att förbättra dina sömnvanor och öka ditt psykiska välbefinnande, som att införa en konsekvent sömnrutin och prova kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni.

Dessutom kan bättre sömn till och med hjälpa dig att gå ner i vikt och motverka de negativa effekterna av moderna livsstilsfaktorer på våra sömnmönster.

Med den pågående covid-19-pandemin som orsakar störningar i våra dagliga liv har det aldrig varit viktigare att prioritera god sömn för vår mentala hälsa.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare