Är snarkning ofarligt? Risker och behandlingar

Published:

Även om det kan verka som ett enkelt irritationsmoment, är sanningen att det finns potentiella faror och hälsorisker förknippade med kronisk snarkning. I detta omfattande blogginlägg kommer vi att utforska olika aspekter av snarkning för att hjälpa dig att bättre förstå dess konsekvenser för ditt allmänna välbefinnande.

Vi börjar med att diskutera förekomsten av snarkning bland vuxna och fördjupar oss i några av de potentiella hälsorisker som är förknippade med kraftig snarkning. Vi kommer sedan att titta närmare på möjligheterna till OSA, inklusive hur vikt och ålder kan vara en faktor. Fördelarna med viktminskning för dem som lider av OSA kommer också att behandlas i detalj.

Framöver kommer vi att identifiera strukturella orsaker till ihållande snarkning, t.ex. avvikande septum eller lång uvula som påverkar luftflödet under sömnen. Därefter diskuterar vi de behandlingsalternativ som finns för att åtgärda dessa problem, t.ex. CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck) och munhjälpmedel som utformats särskilt för behandling av snarkare.

Slutligen är det viktigt att förstå varför det är viktigt att inte ignorera ihållande snarkningar; därför kommer vår diskussion att inkludera konsekvenserna av att försumma dessa problem. Vi avslutar med att ge livsstilsval och tips som kan minimera förekomsten av nattliga störningar så att du kan njuta av en god natts sömn igen - och bevisa att nej, ibland är snarkning ofarligt är inte alltid sant.

är-snarkning-harmlös

Farorna med snarkning och sömnapné

Visste du att snarkning kan vara mer än bara en olägenhet, utan också kan innebära allvarliga hälsorisker? Snarkning kan vara ett tecken på OSA, ett tillstånd som medför allvarliga hälsorisker som högt blodtryck, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, depression och till och med för tidig död.

Statistik om snarkning

Enligt en studie som publicerades i Sleep Medicine Reviews snarkar omkring 44% av männen och 28% av kvinnorna i åldern 30-60 år. Det är många människor som potentiellt lider av sömnstörningar på grund av sin egen eller sin partners bullriga andning nattetid. De som lider av kronisk nästäppa eller säsongsbundna allergier kan också vara mer benägna att snarka under sömnen.

Hälsorisker med kraftig snarkning och sömnapné

OSA uppstår när de övre luftvägarna blockeras helt eller delvis under sömnen, vilket leder till att andningen upphör en kort stund innan personen kippar efter andan igen - ofta utan att ens märka det. Detta mönster kan leda till minskad syretillförsel i blodet, vilket kan resultera i:

 • Hypertoni (högt blodtryck)
 • Hjärtsjukdomar
 • Typ 2-diabetes
 • Depression
 • Dålig kognitiv funktion och minnesproblem

Obehandlad OSA kan vara dödlig, eftersom den kan påverka hjärt- och kärlhälsan negativt.

I vissa fall är snarkning inte direkt kopplat till sömnapné men utgör ändå en potentiell fara. Till exempel kan de som lider av näspolyper eller kronisk bihåleinflammation uppleva en ökad risk för infektioner eller komplikationer under operationer relaterade till deras tillstånd.

Det är viktigt för snarkare, deras familjemedlemmar och sjukvårdspersonal att vara medvetna om de risker som kan följa med kraftig snarkning. Genom att känna igen tecknen och söka lämpliga behandlingsalternativ som CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck) eller tunghållare vid behov, kan man avsevärt minska snarkningsrelaterade hälsoproblem och samtidigt förbättra den allmänna livskvaliteten genom bättre sömnhygien.

Riskfaktorer för obstruktiv sömnapné

Snarkning kan vara ett tecken på det potentiellt farliga tillståndet OSA (obstruktiv sömnapné). Vissa faktorer ökar sannolikheten för att utveckla OSA, t.ex. fetma och ålder.

Hur fetma ökar risken för OSA

Studier har visat att fetma är en av de viktigaste riskfaktorerna för obstruktiv sömnapné. Övervikt bidrar till att luftvägarna blockeras på grund av fettavlagringar vid tungbasen och längs övre delen av halsen. Dessa fettvävnader kan orsaka förträngningar eller hinder i luftvägarna när du lägger dig ner för att sova, vilket leder till störda andningsmönster under hela natten.

 • Trängsel i näsan: Överviktiga personer upplever ofta nästäppa, vilket ytterligare förvärrar snarkningen och ökar risken för OSA.
 • Nasala polyper: Överviktiga personer löper större risk att utveckla näspolyper - utväxter i näsgångarna - som kan bidra till både snarkning och sömnapnésymtom.
 • Tungans storlek: En större tunga orsakad av överflödigt kroppsfett kan delvis blockera luftflödet under sömnen, vilket ökar antalet snarkningar och risken för utveckling av OSA.

Åldersrelaterad känslighet för OSA

Den äldre befolkningen löper också högre risk att utveckla obstruktiv sömnapné, delvis på grund av naturliga förändringar i muskeltonus när vi åldras. De muskler som ansvarar för att hålla våra luftvägar öppna blir svagare med tiden, vilket gör det lättare för dem att kollapsa under perioder av avslappning, t.ex. sömn. Detta kan leda till snarkning och, i vissa fall, OSA.

 • När vi blir äldre minskar musklernas flexibilitet och kraft, vilket gör att de inte längre kan hålla luftvägarna öppna under sömnen.
 • Sömnposition: Äldre vuxna sover oftare på rygg - en position som ökar risken för snarkning och obstruktiv sömnapné på grund av tyngdkraftens inverkan på tungan och mjukdelarna längst bak i svalget.
 • Säsongsallergier: Äldre personer kan vara mer känsliga för säsongsbundna allergier, som orsakar nästäppa, vilket ytterligare bidrar till snarkning och eventuell utveckling av OSA.

Riskfaktorer för OSA kan vara rökning, att dricka före sänggåendet, att ta lugnande medel eller sömnmedel samt att ha snarkningsproblem eller sjukdomen i familjen. Genom att förstå de risker som är förknippade med detta tillstånd kan man upptäcka det tidigt, vilket möjliggör lämpliga behandlingsalternativ som CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck) eller livsstilsförändringar som viktminskningsprogram som syftar till att minska symtomen relaterade till både snarkning och sömnstörningar samt förbättra det allmänna hälsoläget.

Fördelar med viktminskning för snarkare

Vill du sluta snarka och få en god natts sömn? Att gå ner i vikt kan vara den lösning du behöver. Forskning visar att även en liten viktnedgång kan förbättra sömnkvaliteten avsevärt och minska risken för obstruktiv sömnapné. Så här går det till:

Sambandet mellan vikt och snarkning

Att bära på extra vikt, särskilt runt halsen, kan sätta press på luftvägarna när du sover. Trycket gör luftvägarna trängre och ökar sannolikheten för snarkning och andra sömnstörningar som sömnapné. Fetma kan också orsaka nästäppa på grund av säsongsbundna allergier, vilket gör det svårare att andas när du sover.

Viktnedgång kan minska snarkningssymtom

 • Ät nyttigare: En kost rik på frukt, grönsaker, magert protein, fullkornsprodukter och mejeriprodukter med låg fetthalt kan hjälpa dig att gå ner i vikt gradvis och hållbart.
 • Rör på dig: Regelbunden motion förbränner inte bara kalorier utan stärker också de muskler som ansvarar för att hålla luftvägarna öppna under sömnen.
 • Undvik alkohol före sänggåendet: Alkohol får halsmusklerna att slappna av, vilket leder till mer snarkning. Att minska alkoholkonsumtionen, särskilt före sänggåendet, kan bidra till att minska snarkningarna.

Exempel från verkligheten på viktminskning som förbättrar sömnkvaliteten

I en studie som publicerades i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine upplevde överviktiga patienter med sömnapné som gick ner i genomsnitt 33 kilo en betydande minskning av sitt apné-hypopnéindex (AHI), som mäter svårighetsgraden av OSA. En klinisk studie som rapporterades i The New England Journal of Medicine visade att livsstilsförändringar med fokus på kost och fysisk aktivitet gav mer positiva resultat för sömnkvalitet och allmän hälsa än enbart CPAP-behandling.

Dessa studier visar att viktminskning kan vara ett effektivt sätt att minska snarkning och förbättra sömnkvaliteten. Så varför inte ge det ett försök? Din kropp - och din partner - kommer att tacka dig.

Strukturella orsaker till snarkning

Snarkning är inte bara ett irriterande ljud som håller din partner vaken på nätterna. Snarkning kan vara ett symptom på allvarliga sömnrelaterade problem, t.ex. obstruktiv sömnapné, och bör inte ignoreras. Strukturella problem i luftvägarna kan bidra till snarkning, och här är några vanliga orsaker och behandlingsalternativ:

Avvikande septum och nästäppa

En sned nä sskiljevägg eller nästäppa på grund av allergier eller bihåleinflammationer kan orsaka svårigheter att andas genom näsan, vilket leder till munandning under sömnen och snarkning. Läkemedel som avsvällande medel och antihistaminer kan ge tillfällig lindring, men i svåra fall kan det vara nödvändigt med en operation för att räta ut brosk- och benstrukturerna i näsan (septoplastik).

Lång uvula och uvulopalatofaryngoplastik (UPPP)

En lång uvula kan hindra luftvägarna under sömnen genom att vibrera mot baksidan av halsen och orsaka snarkning. Uvulopalatofaryngoplastik (UPPP) är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort överflödig vävnad från mjuka gommen och uvulan för att vidga den övre luftvägen och minska snarkning.

Tonsiller och adenoider hos barn med OSA

Hos barn med obstruktiv sömnapné kan förstorade tonsiller och adenoider blockera luftvägarna under sömnen och orsaka snarkning. En adenotonsillektomi är ett kirurgiskt ingrepp där båda strukturerna avlägsnas samtidigt för att lindra snarkning och andra symtom relaterade till OSA.

Tala med din läkare om behandlingsalternativ, inklusive tunghållare och sömnmedicin, för att minska snarkningen och förbättra din allmänna hälsa.

Behandlingsalternativ för ihållande snarkare

Obehandlad snarkning kan leda till obstruktiv sömnapné, ett tillstånd där andningen stannar upp under sömnen. Som tur är finns det flera behandlingsalternativ för att minska snarkningen och förbättra sömnkvaliteten.

Behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP)

CPAP-behandling innebär att du bär en mask över näsan eller munnen när du sover. Enheten ger ett kontinuerligt flöde av tryckluft som hjälper till att hålla de övre luftvägarna öppna och förhindrar att de kollapsar och orsakar obstruktioner. Detta kan effektivt sänka blodtrycket som orsakas av obstruktiv sömnapné och förbättra din allmänna hälsa.

 • CPAP-apparaten består av tre huvuddelar: en motor, en slang och en mask.
 • En mängd olika masker finns tillgängliga för att passa individuella preferenser.
 • Genom att justera inställningarna på maskinerna kan de anpassas efter specifika behov/preferenser, t.ex. trycknivåer som krävs för optimala resultat under sömnperioder.

Oral apparatur för behandling av snarkning

Förutom CPAP-behandling finns det flera typer av orala apparater som är särskilt utformade för behandling av snarkningsproblem:

 1. Anordningar för att hålla tungan: Dessa apparater håller tungan i ett framåtriktat läge, vilket förhindrar att den faller tillbaka i halsen och hindrar luftflödet.
 2. Mandibular Advancement Devices (MAD): MAD liknar munskydd som används vid sportaktiviteter och är specialanpassade tandvårdsapparater som flyttar underkäken något framåt när man sover. Denna åtgärd förstorar det övre luftvägsutrymmet, vilket gör det lättare att andas hela natten.

Det är viktigt att rådgöra med en specialist på sömnmedicin eller en tandläkare med erfarenhet av behandling av sömnstörningar innan du bestämmer dig för en lämplig åtgärd. De kommer att bedöma din specifika situation och rekommendera lämpliga behandlingar baserade på faktorer som snarkproblemets svårighetsgrad/typ, sjukdomshistoria/tillstånd (om sådana finns) och livsstilsvanor som påverkar nattliga ljud som uppstår under medvetslöst tillstånd.

Vikten av att ta itu med problem med snarkning

Låt inte snarkning förstöra din sömn och hälsa. Att ignorera ihållande snarkningsproblem kan leda till allvarliga medicinska tillstånd, t.ex. obstruktiv sömnapné, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, psykiska problem och olyckor. Det kan också ha en negativ inverkan på relationer med partners som delar samma säng.

Konsekvenser av att ignorera problem med ihållande snarkning

Obehandlad sömnapné kan leda till en mängd hälsorisker, inklusive högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, insulinresistens och typ 2-diabetes. En god natts sömn är avgörande för att man ska hålla sig i toppform både mentalt och fysiskt; därför är det av största vikt att eventuella återkommande problem åtgärdas inte bara av snarkaren utan även av dennes sängkamrat.

Åtgärder mot problem med snarkning

Det är absolut nödvändigt att konsultera en specialist på sömnmedicin om du eller din partner misstänker att snarkningen kan orsakas av ett underliggande medicinskt tillstånd, t.ex. obstruktiv sömnapné. De kommer att göra en grundlig utvärdering och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ baserat på individuella behov.

Det är viktigt att ha en öppen kommunikation med din partner om eventuella problem med snarkning. Det gör att båda parter kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar som förbättrar den allmänna livskvaliteten. Låt inte stolthet eller förlägenhet hindra dig från att söka hjälp - att ta itu med potentiella problem tidigt kan leda till bättre hälsoresultat på lång sikt.

Vikten av att ta itu med problem med snarkning

Snarkning är inte bara irriterande, utan kan också vara farligt. Ihållande snarkning kan vara ett tecken på obstruktiv sömnapné, en sömnstörning som gör att du slutar andas under natten. Att ignorera snarkning kan få allvarliga hälsoeffekter, t.ex. högt blodtryck, hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes.

Konsekvenser av att ignorera problem med ihållande snarkning

Att ignorera snarkning är inte värt risken. Det kan leda till artärskador, blockeringar, inflammation och ohälsosamma förändringar i brösthålan. Kronisk snarkning kan också orsaka psykisk ohälsa som ångest, depression och irritabilitet.

Livsstilsval för att minimera förekomsten av snarkning

Om du upplever enstaka snarkningar som inte är relaterade till hälsoproblem finns det några livsstilsval du kan göra för att minimera dem:

Tips om sömnhygien

 • Upprätta ett sömnschema: Att gå och lägga sig och vakna vid samma tid varje dag kan hjälpa till att reglera kroppens inre klocka.
 • Skapa en avslappnande läggdagsrutin: Ägna dig åt lugnande aktiviteter som att läsa eller ta ett varmt bad innan du går till sängs för att signalera till hjärnan att det är dags att sova.
 • Upprätthåll en optimal sömnmiljö: Se till att sovrummet är svalt, mörkt och tyst. Överväg att använda mörkläggningsgardiner eller apparater för vitt brus om det behövs.

Undvik alkoholkonsumtion före sänggåendet

Alkohol har förmågan att få halsmusklerna att slappna av, vilket kan leda till mer snarkning. Alkohol stör också det normala sömnmönstret genom att störa REM-sömnen (rapid eye movement) - ett av de mest återhämtande stadierna i sömnen. För att minska snarkning orsakad av alkoholkonsumtion, försök att undvika alkoholhaltiga drycker inom tre timmar före sänggåendet.

Om livsstilsförändringar inte hjälper dig att minska snarkningen bör du rådgöra med en läkare eller specialist på sömnmedicin. De kan rekommendera tunghållare eller CPAP-apparater (kontinuerligt positivt luftvägstryck) för att hjälpa dig att andas bättre på natten. Låt inte snarkningen förbli obehandlad - vidta åtgärder för att skydda din hälsa och få en god natts sömn.

Vanliga frågor om är snarkning ofarligt

Är snarkning farligt?

Ja, snarkning kan vara farligt om det orsakar kvävning, kippande efter luft eller långa andningsuppehåll under sömnen, vilket kan tyda på obstruktiv sömnapné (OSA) och leda till allvarliga hälsorisker som hjärtsjukdomar och stroke.

Kan snarkning minskas?

Ja, snarkning kan minskas genom att man åtgärdar underliggande hälsoproblem som nästäppa eller sömnapné, använder tunghållare eller CPAP-behandling (kontinuerligt positivt luftvägstryck).

Är snarkning en sömnstörning?

Ja, snarkning är ett vanligt symptom på sömnstörningar som sömnapné, vilket kan leda till dålig sömnkvalitet och allmänt välbefinnande.

Är snarkning ett tecken på säsongsbundna allergier?

Ja, snarkning kan vara ett tecken på säsongsbundna allergier som orsakar nästäppa och blockerade övre luftvägar.

Kan näspolyper orsaka snarkning?

Ja, näspolyper kan orsaka snarkning genom att de täpper till näsgångarna och gör det svårt att andas under sömnen.

Slutsats

Enstaka snarkningar kanske inte är något att oroa sig för, men ihållande och högljudda snarkningar kan tyda på underliggande hälsoproblem som obstruktiv sömnapné (OSA), som har kopplats till olika hälsorisker.

Oroa dig inte, det finns effektiva behandlingsalternativ som viktminskningsprogram, CPAP-behandling och orala hjälpmedel för att minimera förekomsten av snarkning.

Men vänta, det finns mer! Livsstilsförändringar som god sömnhygien och att undvika alkohol före sänggåendet kan också hjälpa till att förebygga snarkning.

Det är viktigt att ta itu med ihållande snarkningsproblem för att förhindra potentiella hälsokonsekvenser, så tveka inte att söka medicinsk rådgivning.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare