Kan hundar drabbas av sömnapné?

Last updated:

Published:

Kan hundar drabbas av sömnapné? Många djurägare har undrat om deras älskade fyrbenta vänner kan drabbas av sömnapné, särskilt de med vovvar som snarkar högt eller verkar kämpa för att andas när de sover. Precis som människor kan våra lurviga vänner faktiskt utveckla sömnapné, ett tillstånd som kännetecknas av intermittenta andningsuppehåll under sömnen.

I denna omfattande guide kommer vi att fördjupa oss i detaljerna kring sömnapné hos hundar - från att förstå vad obstruktiv och central typ är till hur de påverkar din hunds hälsa. Vi kommer också att utforska vanliga tecken på denna störning hos hundar och de potentiella konsekvenserna om de lämnas obehandlade.

Utöver symptomigenkänning kommer vi att diskutera allergier och fetma som riskfaktorer för sömnapné hos hundar. Särskilt viktigt är vårt avsnitt om rasspecifika predispositioner där du får lära dig varför vissa raser är mer benägna än andra. Kan hundar få sömnapné på grund av kostproblem eller avelsmetoder? Det kommer du att få reda på snart nog.

kan hundar ha sömnapné

Att förstå sömnapné hos hundar

Hundar kan drabbas av sömnapné precis som människor. Detta tillstånd påverkar deras andning under sömnen och kan leda till allvarliga hälsoproblem om det lämnas obehandlat. Den vanligaste formen av denna störning hos hundar är obstruktiv sömnapné.

Vad är obstruktiv sömnapné?

Obstruktiv sömnapné (OSA) uppstår när en hunds luftvägar blockeras, vanligtvis på grund av att inre strukturer i näsan eller halsen kollapsar medan hunden sover. Detta gör att hunden tillfälligt slutar andas, vilket leder till lägre syrenivåer i blodet och stör det naturliga sömnmönstret.

Att diagnostisera OSA hos hundar är inte lika enkelt som det är hos människor eftersom våra pälsdjur inte kan kommunicera om symtom som trötthet eller huvudvärk när de vaknar.

Hur påverkar det hundar?

Sömnapné stör inte bara din hunds vilsamma nätter utan har också potentiella långsiktiga effekter på dess allmänna hälsa. När din valp drabbas av OSA sjunker pulsen drastiskt, vilket kan leda till minskad syremättnad i hela kroppen och med tiden till utmattning och orkeslöshet.

Förutom att påverka livskvaliteten negativt genom att din hund känner sig konstant trött trots att den får tillräckligt med sömntimmar varje dag, kan allvarliga fall potentiellt orsaka skador på vitala organ, inklusive hjärnan, på grund av minskad tillförsel av syresatt blod under dessa episoder där de tillfälligt slutar andas på natten.

Påverkan på deras dagliga liv

 • Humörförändringar: Precis som vi människor som tenderar att bli griniga efter en dålig natts sömn, upplever våra husdjur humörsvängningar till följd av brist på ordentlig sömn orsakad av återkommande fall av blockerat luftflöde under sömnen.
 • Inaktivitet: Ett konstant tillstånd av utmattning leder till en minskad aktivitetsnivå bland de drabbade djuren, vilket innebär mindre lek och mer vila under dagen, vilket inte nödvändigtvis är bra, särskilt med tanke på vikten av regelbunden motion för att hålla en hälsosam vikt och förebygga fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, etc.

Känna igen tecken på sömnapné hos din hund

Låt inte din lurviga vän lida av sömnapné. Tidig identifiering av symtom kan hjälpa till att hantera detta tillstånd bättre. Tecken att hålla utkik efter inkluderar hög snarkning, flämtning eller kvävning under sömnen, överdriven sömn eller trötthet dagtid och irritabilitet. Obehandlad sömnapné kan få allvarliga hälsokonsekvenser som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Vanliga symtom på sömnapné hos hundar

Hundar som lider av sömnapné uppvisar tecken som liknar dem som ses hos människor:

 • Höga snarkningar: Om din hund snarkar ovanligt högt eller om den har svårt att andas under sömnen kan det vara ett tecken på obstruktiv sömnapné.
 • Nattlig kvävning: Episoder där din hund verkar kvävas eller kippa efter luft under sömnen kan tyda på en obstruktion i luftvägarna.
 • Frekventa uppvaknanden: En hund med sömnapné vaknar ofta under natten på grund av avbrutna andningsmönster.
 • Irritabilitet och trötthet: Hundar som drabbas av denna sjukdom kan också visa tecken på att vara överdrivet sömniga under dagtid, verka irriterade eller uppvisa minskad aktivitetsnivå på grund av brist på vilsam sömn på natten.

Konsekvenser av obehandlad sömnapné

Obehandlad obstruktiv sömnapné hos hundar kan på sikt få allvarliga hälsoeffekter. Långvariga perioder utan tillräcklig syretillförsel kan orsaka hypertoni (högt blodtryck), vilket innebär extra belastning på ditt husdjurs hjärta och andra organ. Syrebrist kan också utlösa stressreaktioner i kroppen, vilket kan leda till potentiellt dödliga komplikationer, t.ex. kongestiv hjärtsvikt. Utöver dessa fysiska effekter finns det även beteendeförändringar som du kan lägga märke till - ökade ångestnivåer som kanske till stor del beror på att hundar inte får tillräckligt med återhämtande nattsömn så att de ständigt känner sig trötta och stressade hela dagen lång. Så se till att du håller noga koll på eventuella plötsliga humörförändringar, särskilt om de kombineras med andra ovan nämnda varningssignaler som indikerar att det kan finnas ett underliggande andningsproblem som påverkar den älskade fyrbenta vännens allmänna välbefinnande.

Orsaker och riskfaktorer för sömnapné hos hundar

Det är viktigt att förstå orsakerna och riskfaktorerna för att kunna hantera tillståndet effektivt och se till att din fyrbenta vän får kvalitetssömn.

Allergier som orsak

Hundar med allergier har ofta inflammerade luftvägar som kan leda till obstruktion under sömnen. Luftvägsinflammationen som kan orsaka snarkning hos hundar kan bero på olika orsaker, t.ex. luftburna partiklar, födoämnesöverkänslighet eller t.o.m. medicinering. Om du märker att din hunds snarkning förvärras under vissa årstider eller efter att ha ätit specifika livsmedel, kan det vara värt att diskutera eventuella allergitester med din veterinär. American Kennel Club ger mer information om hundallergier här.

Risker relaterade till fetma

Fetma är en annan viktig riskfaktor för sömnapné hos hundar, precis som hos människor. Övervikt sätter press på halsmusklerna, vilket leder till att de kollapsar under sömnen och orsakar obstruktiva andningsmönster som är karakteristiska för denna sjukdom. Att upprätthålla en optimal vikt genom regelbunden motion och en balanserad kost bör därför inte förbises när man tar itu med detta problem.

Rasspecifika anlag

Vissa raser, t.ex. bulldog, mops och shih tzu med sina förkortade näsgångar på grund av brakycefali, är predisponerade för att utveckla obstruktiv sömnapné. Dessa hundars förkortade näsgångar gör dem benägna att drabbas av andningsproblem, inklusive obstruktioner under sömnen. Obstruktiv sömnapné beror dock inte enbart på ras; kost och motion kan också vara betydande bidragande orsaker.

Att förstå dessa risker hjälper dig att identifiera potentiella utlösande faktorer bakom ditt husdjurs störda sömnmönster, men kom ihåg att varje fall varierar avsevärt beroende på det individuella hälsotillståndet, vilket gör att professionell veterinärrådgivning är oumbärlig.

Med ökad medvetenhet om hälsoriskerna, särskilt när det gäller andningsbesvär till följd av avelsmetoder som resulterar i brakycefala rasegenskaper, har de etiska konsekvenserna kring dessa metoder nyligen granskats, trots att dessa raser är populära val bland djurägare över hela världen idag på grund av deras vänliga uppförande.

Genom att känna igen tidiga tecken i kombination med effektiva hanteringsstrategier kan du se till att alla valpar, oavsett ras eller andra predisponerande tillstånd, får sin beskärda del av söta drömmar.

Kostbehandling för hundar med allergier och viktproblem

Som en samvetsgrann djurägare är det viktigt att förstå att kostval kan ha stor inverkan på din hunds välbefinnande, särskilt i fall där allergier eller fetma kan orsaka sömnstörningar som obstruktiv sömnapné. Detta gäller särskilt för hundar med allergier eller fetma, som kan leda till sömnstörningar som obstruktiv sömnapné.

Fördelar med allergivänlig kost

En hypoallergen diet kan gynna hundar med allergier. Dessa dieter minimerar allergener som kan utlösa allergiska reaktioner hos känsliga valpar. Vissa hundar kan till exempel vara allergiska mot vissa proteiner som finns i vanligt sällskapsdjursfoder. I sådana fall kan en övergång till en hypoallergen diet som innehåller nya proteinkällor (som hjort eller kanin) och kolhydrater (som sötpotatis eller ärtor) hjälpa till att hantera deras allergisymtom bättre.

Dessutom innehåller dessa foder totalt sett färre ingredienser, vilket minskar risken för biverkningar på grund av exponering för flera potentiella allergener som finns i vanliga kommersiella hundfoderprodukter.

Kostrekommendationer för överviktiga hundar

Om din pälsklädda vän kämpar med viktproblem som leder till sömnapné blir det ännu viktigare att hantera deras kostintag. Fetma ökar risken för olika hälsoproblem, inklusive andningssvårigheter som förvärrar sömnstörningar hos drabbade husdjur.

 • Balanserad kost: En balanserad kost som är rik på högkvalitativa proteiner men låg på fett och socker är avgörande. Överdrivet kaloriintag leder till ohälsosam viktökning hos husdjur, precis som hos människor.
 • Kontroll av portionsstorlek: Att vara uppmärksam på vad och hur mycket du ger din hund vid varje måltid är lika viktigt. Även om näringsrik mat konsumeras i stora mängder kan det fortfarande leda till oönskad viktökning.
 • Frekvent motion: Regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att förbränna överflödiga kalorier samtidigt som ditt husdjur håller sig vältränad och aktiv, vilket minskar riskerna med en stillasittande livsstil.

Under veterinärövervakning, om det behövs, skulle dessa rekommendationer gå långt för att bibehålla optimal kroppsvikt, vilket hjälper till att lindra relaterade hälsokomplikationer.

Kom ihåg att alla hundar har olika kostbehov beroende på ålder, ras och storlek. Rådgör alltid med din veterinär innan du gör några större förändringar i hundens kosthållning, särskilt om den har underliggande medicinska tillstånd som kräver särskild vård.

Avelsmetoder och deras inverkan på brachycephaliska rasers hälsa

Med ett brett utbud av hundraser har hälsoeffekterna av vissa avelsmetoder för brakycefala hundar med kort nos och platt ansikte - som bulldog, mops och bostonterrier - blivit alltmer oroande. Vissa avelsmetoder har dock väckt oro på grund av deras inverkan på vissa rasers hälsa - särskilt brakycefala hundar.

Brachycephalic hundar är de med korta nosar och platta ansikten som Bulldogs, Pugs, och Boston Terriers. Även om dessa drag kan vara estetiskt tilltalande för många djurägare, kan de tyvärr leda till allvarliga hälsoproblem.

Hälsorisker förknippade med brakycefala drag

Problem med andningsvägarna: Det största problemet är Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Detta tillstånd uppstår på grund av den fysiska strukturen hos brachycephaliska raser som inkluderar smala näsborrar och långsträckta mjuka gommen som gör andningen svår för dem.

Sömnapné: Dessa avvikelser i de övre luftvägarna bidrar också till att utveckla sömnstörningar hos dessa raser, t.ex. obstruktiv sömnapné där hundens luftvägar blockeras helt eller delvis under sömnen, vilket leder till symtom som hög snarkning eller andfåddhet.

Risk för värmeslag: Hundar svalkar sig främst genom att flämta, vilket kräver ett effektivt luftflöde genom näsgångarna. För brachycephalics blir denna process dock utmanande, vilket ökar känsligheten för värmeslag, särskilt under varma väderförhållanden.

Etiska konsekvenser av avelsmetoder

De etiska implikationerna kring avelsmetoder som resulterar i brakycefala drag har nyligen blivit föremål för granskning på grund av ökad medvetenhet om potentiella hälsorisker. Kritiker hävdar att det är oetiskt att avsiktligt avla fram hundar med egenskaper som orsakar dem obehag eller smärta, medan förespråkare hävdar att selektiv avel hjälper till att bevara specifika rasegenskaper som älskas av människor över hela världen.

Potentiella lösningar för att minska hälsoproblem hos brakycefala raser

 • Kosthantering: En balanserad kost spelar en viktig roll för att bibehålla din hunds vikt och därmed minska riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av tillstånd som bland annat överviktsrelaterad sömnapné.
 • Veterinärmedicinska ingrepp: I allvarliga fall kan veterinären rekommendera kirurgiska ingrepp som syftar till att vidga näsgångarna så att din lurviga vän kan andas lättare.
 • Noggrant urval: Om du funderar på att adoptera en brakycefal ras, se till att du väljer ansvarsfullt anskaffade valpar från ansedda uppfödare som prioriterar djurens välbefinnande framför enbart estetik.

Vanliga frågor om kan hundar drabbas av sömnapné

Kan hundar drabbas av sömnapné?

Ja, hundar kan drabbas av sömnapné, särskilt brakycefala raser med korta nosar och platta ansikten, vilket kan orsaka en obstruktion i luftvägarna under sömnen.

Vilka är tecknen på sömnapné hos hundar?

Tecken på sömnapné hos hundar inkluderar hög snarkning, flämtande efter luft under sömnen, rastlös sömn och överdriven sömnighet dagtid.

Hur vanligt är sömnapné hos hundar?

Förekomsten av sömnapné hos hundar är inte väldokumenterad, men det är vanligare hos vissa raser, t.ex. bulldog, mops och bostonterrier.

Vilka är några behandlingar för sömnapné hos hundar?

Behandlingar av sömnapné hos hundar kan omfatta viktminskning, ändrad sovställning, kirurgi för att avlägsna obstruktioner och användning av CPAP-apparater (kontinuerligt positivt luftvägstryck).

Kan CBD-produkter hjälpa till med sömnapné hos hundar?

Även om det finns begränsad forskning om användningen av CBD-produkter för sömnapné hos hundar, har vissa djurägare rapporterat framgång med att använda CBD-olja för att hjälpa sina hundar att sova bättre.

Finns det några läkemedel mot sömnapné hos hundar?

Det finns för närvarande inga läkemedel som är särskilt godkända för behandling av sömnapné hos hundar, men vissa läkemedel kan ordineras för att behandla underliggande tillstånd som bidrar till sömnapné, såsom allergier eller luftvägsinfektioner.

Vilka är några andra tips för att förbättra en hunds sömn?

Andra tips för att förbättra hundens sömn är att erbjuda en bekväm sovmiljö, skapa en regelbunden sömnrutin och se till att hunden får tillräckligt med motion under dagen.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare